Karta pracy pozwala uczniom na uporządkowanie wiedzy związanej z zapobieganiem konfliktów oraz wykazanie się inwencją w wymyślaniu sposobów przeciwdziałania sporom między rówieśnikami w czasie wspólnej pracy i zabawy.

R1H7JaLk61yId

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 83.30 KB w języku polskim