Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Współczesna Europa charakteryzuje się silnym zróżnicowaniem narodowościowym, a poszczególne państwa można podzielić na wielonarodowe, zamieszkane przez przedstawicieli dwóch lub więcej narodów, i mononarodowe, w których większość społeczeństwa stanowi jeden naród. Zapoznaj się z danymi przedstawiającymi rozmieszczenie mniejszości narodowych i etnicznych na mapie Europy. Wykonaj ćwiczenie.

RzRqAO4uPnbAS1
Mapa interaktywna. Lista elementów: Albania: W 2016 r. Albanię zamieszkiwało:
 • 89,4% Albańczyków,
 • 4,8% Macedończyków,
 • 1,2% Gorańców (mniejszość etniczna),
 • 0,96% Greków,
 • 0,27% Włochów,
 • 0,25% Arumunów (mniejszość etniczna),
 • 0,25% Romów (mniejszość etniczna),
 • 2,87% innych mniejszości.
 • Austria: W 2016 r. Austrię zamieszkiwało:
  • 84,73% Austriaków,
  • 3,44% Szwajcarów,
  • 2,33% Serbów,
  • 1,95% Turków,
  • 1,26% Chorwatów,
  • 6,29% innych mniejszości (m.in. Albańczyków, Bośniaków, Polaków, Chińczyków, Pasztunów (mniejszość etniczna), Słoweńców, Czeczenów, Kurdów (mniejszość etniczna), Hindusów).
 • Belgia: Terytorium zamieszkują dwie równoprawne grupy etniczne, Flamandowie (57%) oraz Walonowie (33%). Poza nimi wyróżnić można również: :
  • 1,95% Włochów,
  • 1,85% Arabów,Pol
  • 1,1% Francuzów,
  • 0,97% Holendrów,
  • 0,92% Niemców,
  • 3,21% innych mniejszości.
 • Białoruś: W 2019 r. terytorium Białorusi zamieszkiwało:
  • 84% Białorusinów,
  • 8% Rosjan,
  • 3% Polaków,
  • 1,5% Ukraińców.
 • Bośnia i Hercegowina: W 2016 r. terytorium Bośni i Hercegowiny zamieszkiwało:
  • 50,11% Boszniaków,
  • 30,78% Serbów,
  • 15,43% Chorwatów,
  • 3,62% innych mniejszości.
 • Bułgaria: Bułgaria jest dość jednorodna pod względem struktury narodowościowej. W 2011 r. Bułgarię zamieszkiwało:
  • 85% Bułgarów,
  • 9% Turków,
  • 5% Romów (mniejszość etniczna),
  • 1% innych mniejszości.
 • Chorwacja: Spis ludności w 2011 r. pokazał, że Chorwację zamieszkiwało:
  • 90,42% Chorwatów,
  • 4,36% Serbów,
  • 5,22% innych mniejszości.
 • Czarnogóra: W 2011 r. Czarnogórę zamieszkiwało:
  • 44,98% Czarnogórców,
  • 28,73% Serbów,
  • 8,56% Boszniaków,
  • 4,91% Albańczyków,
  • 3,31% Słowiańskich muzułmanów (mniejszość etniczna),
  • 1,01% Romów (mniejszość etniczna),
  • 0,97% Chorwatów,
  • 7,46% innych mniejszości.
 • Czechy: W 2011 r. na terenie Czech przeprowadzono spis ludności. Wedle jego wyników w Czechach mieszkało:
  • 63,7% Czechów,
  • 4,9% Morawianów (mniejszość etniczna),
  • 1,4% Słowaków,
  • 1,4% Polaków, Niemców, Ukraińców, Ślązaków, Węgrów oraz Romów (mniejszość etniczna).
  26% obywateli nie chciało lub nie potrafiło podać swojej narodowości.
 • Dania: W 2016 r. Danię zamieszkiwało:
  • 86,96% Duńczyków,
  • 1,09% Turków,
  • 0,79% Polaków,
  • 0,68% Syryjczyków,
  • 0,57% Niemców,
  • 0,56% Irakijczyków,
  • 0,48% Rumunów,
  • 0,46% Libańczyków,
  • 0,43% Pakistańczyków, 0,40% Bośniaków,
  • 0,37% Somalów,
  • 0,35% Persów (mniejszość etniczna),
  • 6,86% innych mniejszości.
  • Estonia: W 2000 r. w Estonii przeprowadzono spis narodowości. Wedle jego wyników Estonię zamieszkiwało:
   • 67,9% Estończyków,
   • 26,6% Rosjan,
   • 2,1% Ukraińców,
   • 1,3% Białorusinów,
   • 0,9% Finów,
   • 2,2% innych mniejszości.
   • Finlandia: Finlandia nie prowadzi oficjalnych statystyk etnicznych. Wedle szacunków z roku 2018 Finlandię zamieszkiwało 92,7% Finów i 7,3% osób o innej narodowości.
   • Francja: W 2017 r. Francję zamieszkiwało:
    • 70,88% Francuzów,
    • 4,54% Prowansalczyków Alpejskich (mniejszość etniczna),
    • 3,94% Langwedocjan (mniejszość etniczna),
    • 2,48% Alzatczyków (mniejszość etniczna),
    • 2,18% Owernijczyków (mniejszość etniczna),
    • 1,1% Kabylów (mniejszość etniczna),
    • 1% Niemców,
    • 0,8% Portugalczyków,
    • 0,73% Algierczyków, 0,73% Ormian (mniejszość etniczna),
    • 0,71% Żydów Francuskich (mniejszość etniczna),
    • 0,7% Gaskończyków (mniejszość etniczna),
    • 0,68% Marokańczyków,
    • 0,5% Wietnamczyków,
    • 0,42% Hindusów,
    • 0,4% Syryjczyków,
    • 0,36% Bretończyków (mniejszość etniczna),
    • 0,34% Turków,
    • 0,3% Berberów (mniejszość etniczna),
    • 0,27 Włochów,
    • 0,26% Francuskich Romów (mniejszość etniczna).
   • Grecja: W 2011 r. Grecję zamieszkiwało:
    • 91% Greków,
    • 4,5% Albańczyków,
    • 0,7% Bułgarów,
    • 0,4% Rumunów,
    • 0,3% Pakistańczyków,
    • 0,25% Gruzinów.
   • Hiszpania: W 2007 r. w Hiszpanii mieszkało:
    • 67,36% Hiszpanów,
    • 15,8% Katalończyków (mniejszość etniczna),
    • 6,3% Galisyjczyków (mniejszość etniczna),
    • 2,7% Basków (mniejszość etniczna),
    • 1,8% Romów (mniejszość etniczna),
    • 1,1% Ekwadorczyków,
    • 1,1% Marokańczyków,
    • 0,71% Rumunów,
    • 0,62% Kolumbijczyków,
    • 0,41% ludności pochodzącej z krajów Azji,
    • 0,05% Żydów (mniejszość etniczna),
    • 1,6% ludności z krajów Ameryki Łacińskiej,
    • 0,45% ludności z Afryki.
   • Holandia: Populacja Holandii prezentuje się następująco:
    • 79,3% Holendrów,
    • 5,7% mniejszości z krajów europejskich,
    • 2,4% Turków,
    • 2,3% indoeuropejczyków ,
    • 2,3% Marokańczyków,
    • 2,1% Surinamczyków,
    • 0,9% mniejszości karaibskiej,
    • 0,6% Polaków,
    • 0,3% Chińczyków,
    • 0,3% Irakijczyków,
    • 3,9% przedstawicieli innych mniejszości.
   • Irlandia: W 2016 r. Irlandię zamieszkiwało 90,2% Irlandczyków. Poza nimi w Irlandii mieszkało:
    • 2,71% Polaków,
    • 2,28% Brytyjczyków,
    • 0,81% Litwinów,
    • 0,64% Rumunów,
    • 0,44% Łotyszów,
    • 0,03% Brazylijczyków,
    • 0,27% Hiszpanów,
    • 0,26% Włochów,
    • 0,26% Francuzów,
   • 0,25% Niemców,
   • 0,25% Hindusów,
   • 0,23% Amerykanów,
   • 0,21% Słowaków,
   • 0,21% Chińczyków,
   • 0,21% Węgrów,
   • 0,16% Pakistańczyków,
   • 0,13% Nigeryjczyków,
   • 0,12% Chorwatów,
   • 0,11% Czechów,
   • 0,1% Holendrów,
   • 0,07% Ukraińców,
   • 0,03% Szwajcarów,
   • 0,02% Austriaków.
  • Islandia: Islandię w 93% zamieszkują Islandczycy. Poza nimi wyspę zamieszkują następujące mniejszości:
   • 3% Polaków,
   • 1% Duńczyków,
   • 1% obywateli byłej Jugosławii,
   • 1% Filipińczyków,
   • 1% Niemców.
  • Kazachstan: Kazachstan jest narodowościowo i etnicznie zróżnicowany. Na jego terytorium mieszka:
   • 67,1% Kazachów,
   • 23,7% Rosjan,
   • 2,9% Uzbeków,
   • 2,1% Ukraińców,
   • 1,4% Ujgurów (mniejszość etniczna),
   • 1,3% Tatarów,
   • 1,1% Niemców,
   • 0,4% Białorusinów.
   (2009)
  • Litwa: W 2011 r. 84,6% ludności zadeklarowało narodowość litewską. Poza Litwinami kraj zamieszkiwało:
   • 6,5% Polaków,
   • 5% Rosjan,
   • 1% Białorusinów,
   • 0,5% Ukraińców,
   • 2,3% mieszkańców innych narodowości.
  • Luksemburg: Największą mniejszość narodową zamieszkującą Luksemburg stanowią Portugalczycy (13,3%). Kolejne mniejszości to Francuzi (4,5%), Włosi (4,3%), Belgowie (3,4%) oraz Niemcy (2,3%). Luksemburczycy stanowią 72,2% populacji.
  • Łotwa: W 2011 r. za Łotyszów uznawało się 62,1% ludności. Poza nimi Łotwę zamieszkiwało:
   • 26,9% Rosjan,
   • 3,3% Białorusinów,
   • 2,2% Ukraińców,
   • 2,2% Polaków,
   • 1,2% Litwinów,
   • 0,3% Romów (mniejszość etniczna),
   • 0,3% Żydów (mniejszość etniczna),
   • 0,1% Niemców,
   • 0,1% Estończyków,
   • 1,3% mieszkańców innych narodowości.
  • Macedonia Północna: W Macedonii w 2002 r. przeprowadzono spis narodowości. W jego wyniku ustalono, że 64,2% mieszkańców Macedonii deklaruje się jako Macedończycy. Poza nimi Macedonię zamieszkiwało:
   • 25,2% Albańczyków,
   • 3,9% Turków,
   • 2,7% Romów (mniejszość etniczna),
   • 1,8% Serbów,
   • 2,4% mieszkańców innych narodowości.
  • Mołdawia: Na podstawie spisu powszechnego z 2004 roku ustalono, że przekrój narodowościowy i etniczny Mołdawii jest następujący:
   • 75,8% Mołdawianie,
   • 8,4% Ukraińcy,
   • 5,8% Rosjanie,
   • 4,4% Gagauzi (mniejszość etniczna),
   • 2% Rumuni,
   • 1,9% Bułgarzy.
  • Niemcy: W Niemczech uznawane są cztery mniejszości: duńska (0,7%), serbołużycka (0,8%) (mniejszość etniczna), fryzyjska (0,9%) (mniejszość etniczna) oraz niemieccy Romowie i Sinti (0,15%) (mniejszość etniczna). Niemcy (którzy stanowią 74% mieszkańców Niemiec) uznają za mniejszości zasiedziałe grupy narodowe, a nie młode społeczności emigrantów. Nie zmienia to faktu, że terytorium Niemiec zamieszkuje wiele mniejszości, które nie są rozpoznawane przez prawo:
   • 3,5% Turków,
   • 2,7% Polaków,
   • 1,7% Rosjan,
   • 1,5% Kazachów,
   • 1,1% Rumunów,
   • 1,1% Włochów,
   • 1% Syryjczyków,
   • 4% przedstawicieli innych krajów Unii Europejskiej ,
   • 4,55% przedstawicieli krajów Eurazji (bez krajów UE),
   • 1,2% przedstawicieli krajów Afryki,
   • 0,7% przedstawicieli krajów obu Ameryk,
   • 0,1% przedstawicieli Australii i Oceanii,
   • 1,5% mieszkańców o nieustalonej tożsamości.
  • Norwegia: W 2018 r. skład etniczny Norwegii był następujący:
   • 85,45% Norwegowie,
   • 1,82% Polacy,
   • 1,14% Pakistańczycy i Hindusi,
   • 0,77% Szwedzi,
   • 0,71% Somalowie,
   • 0,71% Litwini,
   • 0,65% Lapończycy (mniejszość etniczna),
   • 0,6% Irakijczycy,
   • 0,53% Niemcy,
   • 0,45% przedstawiciele grupy etnicznej Tigre (mniejszość etniczna).
  • Polska: W Polsce w 2011 r. przeprowadzono spis powszechny. W jego wyniku ustalono, że Polskę zamieszkiwało:
   • 95,85% Polaków,
   • >0,12% Niemców,
   • 0,08% Białorusinów,
   • 0,07% Ukraińców,
   • 0,03% Romów (mniejszość etniczna),
   • 0,02% Łemków (mniejszość etniczna),
   • 0,01% Rosjan,
   • 0,003% Anglików,
   • 0,003% Amerykanów,
   • 3,82% przedstawicieli innych narodowości.
  • Portugalia: Wedle spisu z 2011 r. ludność Portugalii to:
   • 85,5% Portugalczyków,
   • 2,5% Maderczyków,
   • 2,3% Azorczyków, </li
   • 1,5% Angolczyków,
   • >
   • 1,3% Brazylijczyków,
   • 0,7% Mozambijczyków,
   • 0,6% Kabowerdeńczyków,
   • 0,5% Romów (mniejszość etniczna),
   • 0,3% Ukraińców,</li
   • 0,3% Gwinejczyków,
   • 0,3% ludzi z krajów Azji,
   • 0,2% Saotomejczyków.
  • Rosja: W 2010 r. przeprowadzono spis ludności. W jego wyniku ustalono, że Rosję zamieszkiwało:
   • 80,9% Rosjan,
   • 3,87% Tatarów (mniejszość etniczna),
   • 1,41% Ukraińców,
   • 1,15% Baszkirów (mniejszość etniczna),
   • 1,05% Czuwaszy (mniejszość etniczna),
   • 1,04% Czeczenów,
   • 0,86% Ormian (mniejszość etniczna),
   • 0,66% Awarów (mniejszość etniczna),
   • 0,54% Mordwinów (mniejszość etniczna),
   • 0,47% Kazachów,
   • 0,44% Azerów (mniejszość etniczna),
   • 0,43% Dargijczyków (mniejszość etniczna),
   • 0,4% Udmurtów (mniejszość etniczna),
   • 0,4% Maryjczyków (mniejszość etniczna),
   • 0,39% Osetyjczyków (mniejszość etniczna),
   • 0,38% Białorusinów,
   • 0,38% Kabardyjczyków (mniejszość etniczna),
   • 0,37% Kumyków (mniejszość etniczna),
   • 0,35% Jakutów (mniejszość etniczna),
   • 0,35% Lezginów (mniejszość etniczna),
   • 0,34% Buriatów (mniejszość etniczna),
   • 0,32% Inguszów (mniejszość etniczna),
   • 3,51% przedstawicieli innych narodowości.
  • Rumunia: W wyniku spisu z roku 2002 ustalono, że Rumunię zamieszkiwało:
   • 89,5% Rumunów,
   • 6,6% Węgrów,
   • 2,5% Romów (mniejszość etniczna),
   • 0,3% Ukraińców,
   • 0,3% Niemców,
   • 0,2% Rosjan,
   • 0,2% Turków,
   • 0,02% Polaków.
  • Serbia: Dane z 2017 r. mówią o tym, że Serbię zamieszkują następujące grupy:
   • 83,3% Serbów,
   • 3,5% Węgrów,
   • 2,1% Romów (mniejszość etniczna),
   • 2% Boszniaków,
   • 9,1% mieszkańców innych narodowości (wśród nich Chorwaci, Słowacy, Czarnogórcy, Bułgarzy, Rumuni).
  • Słowacja: Skład etniczny Słowacji wedle spisu z 2011 r.:
   • 80,7% Słowacy,
   • 8,5% Węgrzy,
   • 2% Romowie (mniejszość etniczna),
   • 0,6% Czesi,
   • 0,6% Rusini,
   • 0,1% Ukraińcy,
   • 7,5% przedstawiciele innych grup (Niemcy, Polacy, Żydzi, Morawianie).
  • Słowenia: Skład etniczny Słowenii wedle spisu z 2002 r.:
   • 83% Słoweńcy,
   • 2% Serbowie,
   • 1,8% Chorwaci,
   • 1,1% Bośniacy,
   • 3,1% inne narodowości.
   Warto zauważyć, że 2,5% mieszkańców odmówiło odpowiedzi, a 6,4% nie potrafiło wskazać swojej narodowości.
  • Szwajcaria: Szwajcaria nie zbiera danych na temat tożsamości etnicznej lub narodowej.
  • Szwecja: Struktura narodowościowa Szwecji w 2020 r.:
   • 86,8% Szwedzi,
   • 1,3% Finowie,
   • 1,1% Fińscy Szwedzi,
   • 1% Irakijczycy,
   • 0,64% Hindusi,
   • 0,59% Polacy,
   • 0,48% Duńczycy,
   • 0,47% Somalowie,
   • 0,45% Irańczycy,
   • 0,4% Niemcy,
   • 6,8% przedstawiciele innych grup (głównie: Norwegowie, Turcy, Bośniacy, Brytyjczycy, Syryjczycy, Romowie (mniejszość etniczna), Afgańczycy, Libańczycy i Chińczycy).
  • Turcja: Struktura etniczna Turcji w 2019 r.:
   • 68,6% Turcy,
   • 18% Kurdowie (mniejszość etniczna),
   • 2,3% Sunniccy i Alewiccy Zaza (mniejszość etniczna),
   • 1,49% Arabowie libańscy (mniejszość etniczna),
   • 1,4% Kabardyjczycy (mniejszość etniczna),
   • 0,81% Persowie (mniejszość etniczna),
   • 0,81% Arabowie Iraccy,
   • 0,7% Azerowie (mniejszość etniczna),
   • 0,7% Arabowie Syryjscy (mniejszość etniczna),
   • 0,66% Alewici (mniejszość etniczna),
   • 0,55% Jorukowie (mniejszość etniczna),
   • 0,45% Pomacy (mniejszość etniczna),
   • 0,42% Grecy Pontyjscy (mniejszość etniczna),
   • 0,42% Adygejczycy (mniejszość etniczna),
   • 0,13% Tatarzy krymscy (mniejszość etniczna),
   • 0,06% Niemcy,
   • 0,05% Chińczycy,
   • 0,05% Brytyjczycy,
   • 0,04% Rosjanie,
   • 0,04% Holendrzy,
   • 0,04% Francuzi,
   • 0,03% Amerykanie.
  • Ukraina: Struktura etniczna Ukrainy w 2001 r.:
   • 77,8% Ukraińcy,
   • 17,3% Rosjanie,
   • 0,6% Białorusini,
   • 0,5% Mołdawianie,
   • 0,5% Tatarzy krymscy (mniejszość etniczna),
   • 0,4% Bułgarzy,
   • 0,3% Polacy,
   • 0,3% Węgrzy,
   • 0,2% Żydzi (mniejszość etniczna),
   • 2,4% pozostali.
  • Węgry: Struktura etniczna Węgier w 2011 r.:
   • 83,2% Węgrzy,
   • 3,5% Romowie (mniejszość etniczna),
   • 1,5% Niemcy,
   • 0,3% Słowacy,
   • 0,3% Rumuni,
   • 0,3% Chorwaci,
   • 0,9% inni,
   • 14% odmówiło odpowiedzi.
  • Wielka Brytania: W 2011 r. skład etniczny Wielkiej Brytanii prezentował się następująco:
   • 70,5% Anglicy,
   • 9,7% Szkoci,
   • 5,3% Urdu (mniejszość etniczna),
   • 2,7% Irlandczycy,
   • 1,9% Walijczycy,
   • 0,8% Kornwalijczycy (mniejszość etniczna),
   • 0,6% Chińczycy,
   • 0,5% Bengalczycy,
   • 0,5% Gujarati (mniejszość etniczna),
   • 0,45% Niemcy,
   • 0,45% Żydzi (mniejszość etniczna),
   • 0,4% Amerykanie z USA,
   • 0,35% Włosi,
   • 5,8% pozostali.
  • Włochy: W 2019 r. Włochy są zamieszkiwane w 91% przez Włochów. Pozostałe grupy to:
   • 2,2% Rumuni,
   • 0,8% Albańczycy,
   • 0,8% Marokańczycy,
   • 0,5% Chińczycy,
   • 0,4% Ukraińcy.
 • Źródła: Minority Rights Group, minorityrights.org, dostęp: 19.04.2022 r.
  Wikipedia, pl.wikipedia.org, dostęp: 19.04.2022 r.
  Ćwiczenie 1
  RqHNpIb7HtYIs1
  Wypisz państwa, które zamieszkuje więcej niż jedna liczna mniejszość narodowa (nieetniczna). (Uzupełnij).