Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Kurdowie

Kurdowie są największym narodem, który aktywnie działa na rzecz samostanowienia. Ich liczba oceniana jest na około 30 milionów. Zamieszkują głównie obszary obecnego Iraku, Iranu, Syrii i Turcji. Na terenie Bliskiego Wschodu są obcą, bo indoeuropejską grupą etniczną. Ich korzenie sięgają starożytności – w epoce perskiego imperium Sasanidów byli znani jako Kardochowie. Nigdy nie mieli własnego państwa, jedynie tradycję księstw, które stale walczyły między sobą. W VII w. zostali podbici przez Arabów i zislamizowani, a w XI w. ponownie podbici przez Turków. Z tego okresu pochodzi ich obecna nazwa.

R1KU1TkrTEoE1
Obszary na Bliskim Wschodzie zamieszkane przez Kurdów w 1986 r.
Źródło: U.S. Central Intelligence Agency, domena publiczna.
R1VE12BfMHmhV1
Flaga Kurdystanu
Źródło: FrancisTyers, domena publiczna.

Zawarty po zakończeniu I wojny światowej traktat w Sèvres z 1920 r. ustanawiał autonomię dla Kurdów. Rok później Kurdowie proklamowali powstanie Królestwa Kurdystanu, jednak odkrycie złóż ropy na terenach kurdyjskich (w dzisiejszym północnym Iraku) spowodowało, że Ententa wycofała swoje poparcie dla projektu niepodległego Kurdystanu, a jego ziemie zostały podzielone traktatem z Lozanny w 1923 r. między Turcję, Persję, brytyjski mandat Ligi Narodów w Iraku oraz francuski w Syrii.

R1BPv8ZU4KKLE1
Obszar Kurdystanu i różnorodne jego ujęcia na przestrzeni lat.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Kurdowie jednak nie wyzbyli się marzeń o własnym państwie. Pod koniec lat 80. prowadzona przez PKKPKKPKK wojna partyzancka ogarnęła całą południowo‑wschodnią Turcję. Wiosną 1990 r. wybuchło spontaniczne powstanie określane jako „kurdyjska intifada”. Według oficjalnych danych rządu w Ankarze w konflikcie do 1999 r. zginęło ponad 25 tys. partyzantów i 5 tys. cywilów. W prowincjach objętych wojną wysiedlono ludność z ponad 3 tys. wsi i osad, wiele z nich spalono i zrównano z ziemią. W lutym 2000 r. kierownictwo PKK ogłosiło zawieszenie broni i zapowiedziało prowadzenie działalności politycznej metodami pokojowymi.

Obecnie największą autonomią cieszą się Kurdowie zamieszkujący Irak. Prowincja Kurdystan jest też najbardziej stabilną częścią kraju. Kurdowie zostali aktywnie włączeni w procesy tworzenia nowych suwerennych władz państwowych. Pierwszym prezydentem powojennego Iraku został 7 kwietnia 2005 r. polityk Patriotycznej Unii Kurdystanu – Dżalal Talabani.

Baskowie

RKmpEtREpAJ9F1
Flaga Kraju Basków
Źródło: Daniele Schirmo, licencja: CC BY-SA 2.5.

Celem Basków, podobnie jak Kurdów, jest utworzenie niepodległego państwa składającego się z siedmiu tradycyjnych obszarów, znajdujących się obecnie we Francji i Hiszpanii, których granice wyznaczone są od średniowiecza.

R6U7RSDoCtSKo
Kraj Basków – Euskadi
Źródło: Zorion, licencja: CC BY-SA 3.0.
RJehNR8pTvz0c
Część hiszpańska W skład wspólnoty autonomicznej Kraj Basków wchodzą prowincje Gipuzkoa, Bizkaia i Araba. W 2001 r. zamieszkiwało ją w sumie około 2,1 mln ludzi, z których większość (ok. 1,9 mln) to Baskowie. Stolicą wspólnoty jest Vitoria-Gasteiz. Kolejną licznie zamieszkiwaną przez Basków prowincją jest Nawarra, lecz większość jej mieszkańców to Hiszpanie. Oba regiony należą do najbardziej uprzemysłowionych i najbogatszych regionów Hiszpanii. Kraj Basków ma od 1979 r. największą autonomię spośród wszystkich wspólnot autonomicznych Hiszpanii. Wspólnota ma własny parlament, rząd i prezydenta, a baskijski jest w niej dodatkowym językiem urzędowym. Na zdjęciu sala parlamentu baskijskiego. Jest niewielka. W jej centralnej części znajduje się mały stolik z dwoma krzesłami. Wokół po cztery, krótkie rzędy trybun poselskich. Na ścianie umieszczono symbol Kraju Basków. Wnętrze parlamentu baskijskiego. Czym różni się ono od polskiego sejmu i senatu?, Część francuska Baskijskie tereny francuskie administracyjnie należą do departamentu Pyrénées-Atlantiques i są zamieszkane przez 700 tys. ludzi. Konstytucja Republiki Francuskiej nie przewiduje utworzenia odrębnych form samorządów mniejszości narodowych lub jednostek autonomicznych, a art. 2 konstytucji stanowi, że językiem urzędowym jest wyłącznie francuski. Dlatego też Baskowie we Francji nie mogą cieszyć się takimi samymi prawami jak ci mieszkający po drugiej stronie Pirenejów.

Język baskijski

Odmienność języka baskijskiego (euskara) i jego tajemniczość pobudzały wyobraźnię wielu ludzi. Jego pochodzenie stanowi przedmiot sporów naukowców. Według Roberta Traska jest ostatnim z używanych praindoeuropejskich języków w Europie Zachodniej.

RRpqMinNF9XuG
W XIX w. Louis LucianoBonaparte sporządził mapę dialektów baskijskich. Liczbę użytkowników języka baskijskiego obecnie szacuje się na około 714 tys. osób.
Źródło: Luis Luziano Bonaparte, domena publiczna.

Tamilowie

R1K1tkfpZGFsJ1
Tereny pod panowanie dynastii Ćolów w X w.
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

To największy na świecie naród, który obecnie nie ma własnego państwa. Tradycje narodowe Tamilów sięgają III w. p.n.e.

Rk09vmMmjVQLM1
Obszary zamieszkane przez ludność tamilską wyznania hinduistycznego. Liczby oznaczają, jaki procent mieszkańców danego regionu wyznaje hinduizm.
Źródło: Sadalmelik, licencja: CC BY-SA 3.0.

Zamieszkują teren południowych Indii oraz północnej Sri Lanki. Liczba ludności tamilskiej wynosi ok. 3 mln na Sri Lance (wg spisu powszechnego z 2012 r.) oraz ok. 69 mln w południowych Indiach (wg spisu powszechnego z 2011 r.). Posługują się językiem tamilskim, w którym od I w. p.n.e. powstawała tamilska literatura. Tamilowie używają własnego systemu pisma. Ich główną religią jest hinduizm. Organizacja społeczna Tamilów, podobnie jak Hindusów, jest oparta na systemie kastowym.

R1MIZ7SaAxtg6
Oś czasu. 1948 Proklamowanie niepodległości Sri Lanki Zaczęto respektować prawa obu narodów – syngaleskiego i tamilskiego. 1956 Zwycięstwo Partii Wolności Wprowadzono język syngaleski jako jedyny obowiązujący język urzędowy. Podzieliło to społeczeństwo Sri Lanki, tworząc podstawy nacjonalizmu tamilskiego. 1983 Zaostrzające się napięcia na tle etnicznym i wyznaniowym Tamilowie wyznają hinduizm, Syngalezi – buddyzm. Doprowadziło to do otwartego konfliktu zbrojnego. Organizacja Tamilskich Tygrysów rozpoczęła walkę o stworzenie własnego państwa – Ilam – i mimo znacznej przewagi wojsk rządowych przejęła kontrolę nad północną Sri Lanką. W konflikcie zginęło ok. 64 tys. osób. 2006 - 2009 Rządowa ofensywa Tereny Ilamu dostały się pod kontrolę rządu Sri Lanki, a oddziały tamilskie skapitulowały.
RSbJtPPetgfl5
Nazwy miejscowości na Sri Lance podawane są w 3 językach – syngaleskim, tamilskim i angielskim. Czy w Polsce zdarza ci się widywać tabliczki z nazwami miejscowości w więcej niż jednym języku?
Źródło: AntanO, licencja: CC BY-SA 4.0.

Żydzi

RGuY1vUYgbiOn
Uroczystość zapalenia świecy chanukowej w Sejmie RP. Czego symbolem jest ta tradycja, zapoczątkowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2005 r.?
Źródło: Adrian Grycuk, licencja: CC BY-SA 3.0.

Żydzi są narodem, który przez ponad 2000 lat nie miał swojego państwa. W średniowieczu największa diasporadiaspora diaspora żydowska zamieszkiwała Europę. W okresie międzywojennym w Polsce wiele średnich i małych miast zamieszkanych było prawie wyłącznie przez Żydów. W Warszawie, Łodzi, Wilnie i Lwowie stanowili około 1/3 mieszkańców. Zostali wymordowani masowo w niemieckich obozach zagłady w czasie II wojny światowej. Jeszcze w marcu 1947 r. w Polsce mieszkało ich około 120 tysięcy. Po powstaniu państwa Izrael w 1948 r. ocaleli z Holokaustu Żydzi sukcesywnie emigrowali do nowej ojczyzny. Nadal jednak większość z nich mieszka w diasporach rozsianych na całym świecie. Dopiero w 2006 r. liczba Żydów zamieszkujących Izrael (5,3 mln) po raz pierwszy stała się większa od liczby żydowskich mieszkańców Stanów Zjednoczonych (5,27 mln). Największa, półmilionowa społeczność żydowska w Europie zamieszkuje Francję.

RXvsMqSvnyqPo
Demonstracja warszawskich Żydów przeciwko zakazowi wyjazdu do Palestyny w 1930 r. Czy znasz przykłady narodowości na świecie, którym zakazuje się obecnie powrotu do swojej ojczyzny?
Źródło: domena publiczna.

Słownik

diaspora
diaspora

grupa etniczna lub religijna żyjąca w rozproszeniu

ETA (Euskadi Ta Askatasuna – Baskonia i Wolność)
ETA (Euskadi Ta Askatasuna – Baskonia i Wolność)

separatystyczna organizacja terrorystyczna utworzona w 1959 r. przez hiszpańskich Basków; od 1960 do 2003 r. w atakach ETA zginęło 817 osób; w maju 2018 r. oficjalnie ogłosiła samorozwiązanie wszystkich struktur i zakończenie działalności politycznej

Ilam
Ilam

nieuznawane przez społeczność międzynarodową „państwo” tamilskie na północy Sri Lanki; posiadało własny rząd, system edukacyjny, zdrowotny, własne sądy i policję; ostatecznie zlikwidowane w wyniku ofensywy sił rządowych Sri Lanki w latach 2006–2009

PKK
PKK

Partia Pracujących Kurdystanu (kurd. Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK) powstała jako lewicowy ruch studencki w Turcji; w jej ramach w 1974 r. Abdullah Öcalan stworzył grupę partyzancką Kurdystan Rewolucyjny

Newroz
Newroz

tradycyjnie święto Nowego Roku u Kurdów, zbiega się z równonocą marcową; ma ważne znaczenie dla tożsamości kurdyjskiej i obchodzone jest głównie w Iraku, Turcji i Syrii; przed islamizacją ludów irańskich w Azji przodkowie współczesnych Kurdów wyznawali zaratusztrianizm, gdzie ogień jest symbolem światła, dobroci i oczyszczenia

Tamilskie Tygrysy
Tamilskie Tygrysy

organizacja powstała w 1976 r. na Sri Lance, której celem było utworzenie w północnej części Sri Lanki niepodległego państwa tamilskiego – Ilamu; w 2009 r. ogłosiła zakończenie działalności zbrojnej