Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
R1EHzraEcosR8
Zdjęcie przedstawia mural Pablo Picasso. To jego słynne dzieło Guernica Gernikara. Mural przedstawia cierpienie ludzi i zwierząt spowodowane przemocą i chaosem. Szczątku postaci ludzkich i zwierząt są porozmieszczane w różnych częściach muralu. Mają wykrzywione twarze, leżą lub stoją z wyciągniętymi ku górze rękoma. Mural wykonany został w kolorystyce czerni, bieli i szarości.

Duże mniejszości narodowe w wybranych państwach świata

Obraz Pabla Picassa jest wyrazem hołdu złożonego baskijskiemu miastu Guernica, które 26 kwietnia 1937 r. zostało zbombardowane podczas hiszpańskiej wojny domowej (1936–1939), ponieważ opowiedziało się po stronie republikańskiej. Jakimi środkami wyrazu artysta przedstawił cierpienie ludności cywilnej?
Źródło: Tony Hisgett, licencja: CC BY 2.0.

Na świecie istnieje niewiele państw, na których terytorium – tak jak w Polsce – zamieszkuje praktycznie jeden naród. Pojęcie mniejszości narodowej powstało w XIX w. wraz z rozwojem państw narodowych. Wyodrębnienie się mniejszości narodowych w danym państwie związane jest z procesem jego powstawania, zmianą granic lub jest efektem przemieszczania się ludności z przyczyn politycznych czy zarobkowych. Organizacja Narodów Zjednoczonych w Międzynarodowym pakcie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych w art. 1 stwierdza, że wszystkie narody mają prawo do samostanowienia. Na świecie istnieją jednak duże narody, które aktywnie walczą o własne państwo. Oprócz mniejszości narodowych pozbawionych własnego państwa istnieją liczne mniejszości niepozbawione własnej państwowości: np. Żydzi, Polacy (Norwegia i Wielka Brytania), Włosi, Irlandczycy i inni.

Twoje cele
  • Wskażesz duże mniejszości zwarte oraz rozsiane na świecie. 

  • Scharakteryzujesz kulturę wybranych mniejszości narodowych.  

  • Wyjaśnisz złożoność tożsamości narodowej na przykładach różnych mniejszości.