1
Polecenie 1

Jakie były początki polskiej filozofii? Stwórz mapę myśli, w której wypiszesz widoczne odziaływania kierunków, doktryn, nurtów filozofii. Wypisz, czym się odznaczały.

RNQRUHMWX42mK
(Uzupełnij).
RobNRozedTGEe1
R2MKv5tVTIMVv
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Porównaj wizje świata romantyków i pozytywistów. Odnieś się do dzieł wybranych przedstawicieli literatury polskiej tego okresu.

R1UkmZC4K2QV0
(Uzupełnij).
RQzUCyS1xtmGm1
Polecenie 3

Oceń, czy polska filozofia doby nowożytnej odbiegała od myśli europejskiej.

R1VZtuvWJCXf7
(Uzupełnij).
RPpXVvvN85EmM
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawne odpowiedzi. Które z wydarzeń można nazwać przełomowymi dla polskiej filozofii? Możliwe odpowiedzi: 1. założenie Akademii Krakowskiej, 2. rozkwit renesansowego humanizmu, 3. okres Wiosny Ludów, 4. Rewolucja Francuska, 5. ruch kontrreformacyjny, 6. okres zaborów
R1E9HIpPT5GcB1
Ćwiczenie 2
Przyporządkuj polskich myślicieli do okresów. średniowiecze Możliwe odpowiedzi: 1. Andrzej Towiański, 2. Hugo Kołłątaj, 3. Jan Śniadecki, 4. Paweł z Woroczyna, 5. Józef Hoene-Wroński, 6. August Cieszkowski, 7. Adam Mahrburg, 8. Stanisław Leszczyński, 9. Marcin Polak, 10. Stanisław Konarski, 11. Aleksander Świętochowski, 12. Stanisław ze Skarbimierza, 13. Marian Massonius, 14. Julian Ochorowicz, 15. Karol Libelt, 16. Stanisław Staszic nowożytność Możliwe odpowiedzi: 1. Andrzej Towiański, 2. Hugo Kołłątaj, 3. Jan Śniadecki, 4. Paweł z Woroczyna, 5. Józef Hoene-Wroński, 6. August Cieszkowski, 7. Adam Mahrburg, 8. Stanisław Leszczyński, 9. Marcin Polak, 10. Stanisław Konarski, 11. Aleksander Świętochowski, 12. Stanisław ze Skarbimierza, 13. Marian Massonius, 14. Julian Ochorowicz, 15. Karol Libelt, 16. Stanisław Staszic romantyzm Możliwe odpowiedzi: 1. Andrzej Towiański, 2. Hugo Kołłątaj, 3. Jan Śniadecki, 4. Paweł z Woroczyna, 5. Józef Hoene-Wroński, 6. August Cieszkowski, 7. Adam Mahrburg, 8. Stanisław Leszczyński, 9. Marcin Polak, 10. Stanisław Konarski, 11. Aleksander Świętochowski, 12. Stanisław ze Skarbimierza, 13. Marian Massonius, 14. Julian Ochorowicz, 15. Karol Libelt, 16. Stanisław Staszic pozytywizm Możliwe odpowiedzi: 1. Andrzej Towiański, 2. Hugo Kołłątaj, 3. Jan Śniadecki, 4. Paweł z Woroczyna, 5. Józef Hoene-Wroński, 6. August Cieszkowski, 7. Adam Mahrburg, 8. Stanisław Leszczyński, 9. Marcin Polak, 10. Stanisław Konarski, 11. Aleksander Świętochowski, 12. Stanisław ze Skarbimierza, 13. Marian Massonius, 14. Julian Ochorowicz, 15. Karol Libelt, 16. Stanisław Staszic