Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Na podstawie mapy myśli porównaj zamożne warstwy społeczeństwa, które pojawiają się w Lalce oraz Nad Niemnem i określ, w którym utworze są one oceniane bardziej przychylnie. Podaj przyczyny takiego sposobu charakteryzowania społeczeństwa.

RDAv9svVA9SM1
(Uzupełnij).
R10YtcGOVorhx1
Polecenie 2

Wyjaśnij, czemu służy podział na dwie grupy mieszkańców dworu w Korczynie, opisanego w Nad Niemnem Orzeszkowej.

ReFQYJER7mHEZ
(Uzupełnij).
RbrD5WlZsje83
Ćwiczenie 1
Wybierz poprawne zakończenie zdania: Lektury pozytywistyczne zawierają szeroki obraz społeczeństwa polskiego, ponieważ... Możliwe odpowiedzi: 1. z dystansem zobrazowano w nich krzywdę zawinioną przez los i ludzi., 2. selektywnie ukazano w nich los wybranych warstw społecznych., 3. wiarygodność pozyskano przez realizm i naturalizm twórców., 4. mówi się w nich o nadrealnych wydarzeniach
1
Ćwiczenie 2

Na podstawie znajomości literatury pozytywistycznej sformułuj kilka najważniejszych wniosków na temat roli kobiet i mężczyzn w ówczesnym społeczeństwie. Pamiętaj zarówno o wyższych sferach, jak również o nizinach społecznych.

RNLsfayjIUFlw
(Uzupełnij).