Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Czy możliwa jest wolność bez wolnej woli?

1
List LVIII – Spinoza do Schullera [październik 1674]

Co do mnie, nazywam wolną taką rzecz, która istnieje i działa wyłącznie na mocy konieczności swojej własnej natury, natomiast przymuszoną nazywam taką, która ze strony jakiejś innej podlega determinacji do istnienia i do działania w pewien określony sposób. […] Widzisz zatem, że zasadzam wolność nie na swobodnym postanowieniu, ale na swobodnej konieczności.

cyt Źródło: List LVIII – Spinoza do Schullera [październik 1674], [na podstawie:] Baruch Spinoza, Listy mężów uczonych do Benedykta de Spinozy oraz odpowiedzi autora wielce pomocne dla wyjaśnienia jego dzieł.
RuopnTpF7QjeP
Źródło: Benedykt Spinoza, Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona. Część pierwsza: O Bogu, tłum. I. Myślicki.
Polecenie 1

Zapoznaj się powyższymi materiałami źródłowymi. Stwórz mapę myśli, w której zestawisz cechy wolności i woli.

Rf5LXUEfr0rlG1
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Zapoznaj się z mapą myśli, w której przedstawiono komentarze do pytania: czy możliwa jest wolność bez wolnej woli? Jeśli zgadzasz się z postawionym wnioskiem, wypisz konkluzje, natomiast jeśli nie, postaw argument przeciwny i go wyjaśnij.

RxZ0472ixDisq1
Źródło: Przemysław Gut, Czy możliwa jest wolność bez wolnej woli?, „Analiza i Egzystencja" 8, 21-33, 2008, dostępne w: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Analiza_i_Egzystencja/Analiza_i_Egzystencja-r2008-t8/Analiza_i_Egzystencja-r2008-t8-s21-33/Analiza_i_Egzystencja-r2008-t8-s21-33.pdf
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
RtslCcZBa5wXk
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
RBxJeQNWv50s3
Ćwiczenie 2
Łączenie par. Zaznacz poprawne i fałszywe twierdzenia w kontekście filozofii Spinozy.. Człowiek może uzyskać wolność dzięki racjonalnemu działaniu rozumu.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Wolna wola jest iluzją.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. O wolności człowieka nie można mówić bez odwoływania się do wolnej woli.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Wolność człowieka to świadomość własnych działań i znajomości powodów, w wyniku których te działania zachodzą.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Wolność człowieka nie podlega prawom przyczynowości.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz. Człowiek czyni to, do czego został zdeterminowany.. Możliwe odpowiedzi: prawda, fałsz
Praca domowa

Zapoznaj się z opisem eksperymentu Benjamina Libeta. W jaki sposób można go przedstawić w kontekście determinizmu i wolności opisywanych przez Benedykta Spinozę?

RVbK86owGT5QL
(Uzupełnij).