Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Na podstawie opisu mapy myśli stwórz krótkie charakterystyki poszczególnych typów archaizmów znajdujących się w Bogurodzicy.
Na podstawie opisu mapy myśli stwórz krótkie charakterystyki poszczególnych typów archaizmów znajdujących się w Bogurodzicy.
RlQifYAtXgGB1
Dokonaj analizy znaczenia utworu Bogurodzica.
RaVuL2bc2xbgt1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Archaizmy w „Bogurodzicy”
  • Elementy należące do kategorii Archaizmy w „Bogurodzicy”
  • Nazwa kategorii: składniowe
   • Elementy należące do kategorii składniowe
   • Nazwa kategorii: „Twego dziela Krzciciela”
   • Nazwa kategorii: „Bogiem sławiena”
   • Koniec elementów należących do kategorii składniowe
  • Nazwa kategorii: fonetyczne
   • Elementy należące do kategorii fonetyczne
   • Nazwa kategorii: „Krzciciel”
   • Nazwa kategorii: „sławiena”
   • Koniec elementów należących do kategorii fonetyczne
  • Nazwa kategorii: słowotwórcze
   • Elementy należące do kategorii słowotwórcze
   • Nazwa kategorii: „przebyt”
   • Koniec elementów należących do kategorii słowotwórcze
  • Nazwa kategorii: słownikowe
   • Elementy należące do kategorii słownikowe
   • Nazwa kategorii: „jąż”
   • Nazwa kategorii: „zwolena”
   • Nazwa kategorii: „zyszczy”
   • Nazwa kategorii: „dziela”
   • Koniec elementów należących do kategorii słownikowe
  • Nazwa kategorii: fleksyjne
   • Elementy należące do kategorii fleksyjne
   • Nazwa kategorii: „raczy”
   • Nazwa kategorii: „Bogurodzica dziewica”
   • Nazwa kategorii: „zyszczy”
   • Nazwa kategorii: „spuści”
   • Nazwa kategorii: „słysz”
   • Nazwa kategorii: „napełń”
   • Koniec elementów należących do kategorii fleksyjne
   Koniec elementów należących do kategorii Archaizmy w „Bogurodzicy”
Polecenie 2

Podaj współczesne znaczenia wymienionych poniżej archaizmów.

R84kc1kiiAARB
a dać raczy (Uzupełnij) Bogiem sławiena (Uzupełnij) Bogurodzica dziewica (Uzupełnij) Bożyc (Uzupełnij) Gospodzin (Uzupełnij) jąż nosimy (Uzupełnij) jegoż prosimy (Uzupełnij) matko zwolena (Uzupełnij) rajski przebyt (Uzupełnij) słysz modlitwę (Uzupełnij) spuści nam (Uzupełnij) Twego dziela Krzciciela (Uzupełnij) zbożny pobyt (Uzupełnij) zyszczy nam (Uzupełnij).