1
Polecenie 1

Podaj konsekwencje procesu dezindustrializacji, zapisując je na mapie myśli.

R168vfaz8LDDS
Wybierz jedno nowe słowo poznane podczas dzisiejszej lekcji i ułóż z nim zdanie.
R15OyL3G85ivc1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Konsekwencje dezindustrializacji
  • Elementy należące do kategorii Konsekwencje dezindustrializacji
  • Nazwa kategorii: zatrudnienie
  • Nazwa kategorii: zasoby kapitałowe
  • Nazwa kategorii: eksport towarów
  • Nazwa kategorii: wielkość produkcji
  • Nazwa kategorii: rynek pracy
  • Nazwa kategorii: warunki i jakość życia
  • Nazwa kategorii: ceny usług
  • Nazwa kategorii: dochody państwa
  • Koniec elementów należących do kategorii Konsekwencje dezindustrializacji
Polecenie 2

Na podstawie dostępnych źródeł i własnej wiedzy opisz sposoby walki z negatywnymi skutkami procesu dezurbanizacji takimi jak np. wzrost bezrobocia czy niszczenie ogromnych obszarów przemysłowych, które przestały być używane.

R1auth1uHtEdr
(Uzupełnij).