1
Polecenie 1

Mapa myśli przedstawia pojęcia ściśle związane z paradygmatami programowania obiektowego. Użyj jej w celu utworzenia odpowiednich skojarzeń z tymi pojęciami.

RrSJbyEaAtvl21
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: [bold]programowanie obiektowe[/]
  • Elementy należące do kategorii [bold]programowanie obiektowe[/]
  • Nazwa kategorii: [bold]abstrakcja[/]
   • Elementy należące do kategorii [bold]abstrakcja[/]
   • Nazwa kategorii: prototypy[br] obiektów
   • Nazwa kategorii: „wykonawcy”[br] metod
   • Nazwa kategorii: metody [br]wirtualne
   • Koniec elementów należących do kategorii [bold]abstrakcja[/]
  • Nazwa kategorii: [bold]dziedziczenie[/]
   • Elementy należące do kategorii [bold]dziedziczenie[/]
   • Nazwa kategorii: nadpisywanie[br] metod
   • Nazwa kategorii: klasy[br] bazowe oraz pochodne
   • Koniec elementów należących do kategorii [bold]dziedziczenie[/]
  • Nazwa kategorii: [bold]polimorfizm[/]
   • Elementy należące do kategorii [bold]polimorfizm[/]
   • Nazwa kategorii: wywołanie [br]metod klasy bazowej
   • Nazwa kategorii: metody [br]wirtualne
   • Nazwa kategorii: kolekcje [br]polimorficzne
   • Koniec elementów należących do kategorii [bold]polimorfizm[/]
  • Nazwa kategorii: [bold]hermetyzacja[/]
   • Elementy należące do kategorii [bold]hermetyzacja[/]
   • Nazwa kategorii: modyfikatory [br]dostępu
   • Nazwa kategorii: ukrywanie[br] implementacji
   • Koniec elementów należących do kategorii [bold]hermetyzacja[/]
   Koniec elementów należących do kategorii [bold]programowanie obiektowe[/]
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.