Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
Pokaż ćwiczenia:
R1ccNbNJeDjkd1
Ćwiczenie 1
Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z tematem materiału.
1
Ćwiczenie 2
R5XcD17zwKMl9
Wybierz paradygmaty programowania obiektowego. Możliwe odpowiedzi: 1. dziedziczenie, 2. abstrakcja, 3. wirtualizacja, 4. hermetyzacja, 5. polimorfizm, 6. instancja
1
Ćwiczenie 3
R6gD22ecFxR8h
Wskaż poprawną odpowiedź.
Polimorfizm w programowaniu obiektowym nie jest związany z dziedziczeniem. Możliwe odpowiedzi: 1. prawda, 2. fałsz
2
Ćwiczenie 4
R1duVqHyyPggQ
Przyporządkuj pojęcia. Do paradygmatów programowania obiektowego dopasuj pojęcia, z którymi paradygmaty są najbardziej związane. Hermetyzacja Możliwe odpowiedzi: 1. modyfikatory dostępu, 2. klasy abstrakcyjne, 3. klasy pochodne, 4. metody wirtualne Polimorfizm Możliwe odpowiedzi: 1. modyfikatory dostępu, 2. klasy abstrakcyjne, 3. klasy pochodne, 4. metody wirtualne Abstrakcja Możliwe odpowiedzi: 1. modyfikatory dostępu, 2. klasy abstrakcyjne, 3. klasy pochodne, 4. metody wirtualne Dziedziczenie Możliwe odpowiedzi: 1. modyfikatory dostępu, 2. klasy abstrakcyjne, 3. klasy pochodne, 4. metody wirtualne
2
Ćwiczenie 5
RPdwp2N3rVrIG
Wskaż, który paradygmat nie jest związany z możliwością nadpisywania metod klasy bazowej. Możliwe odpowiedzi: 1. hermetyzacja, 2. abstrakcja, 3. polimorfizm, 4. dziedziczenie
3
Ćwiczenie 6
R5HYFwuxd1EI6
Wskaż synonim słowa polimorfizm. Możliwe odpowiedzi: 1. wielopostaciowość, 2. enkapsulacja, 3. wirtualizacja, 4. instancja
3
Ćwiczenie 7
R1eMjU0wYSwUQ
Uzupełnij zdanie. Polimorfizm to inaczej 1. wielopostaciowość, 2. instancja, 3. wirtualizacja, 4. enkapsulacja.
3
Ćwiczenie 8
RliDtywA9Ez5q
Wskaż poprawną odpowiedź.
Klasa oraz obiekt to to samo. Możliwe odpowiedzi: 1. prawda, 2. fałsz
3
Ćwiczenie 9
RBZ1wAN6UkOxR
Wskaż, jak nazywamy klasę, która posiada jedynie metody czysto wirtualne i nie może być instancjonowana. Możliwe odpowiedzi: 1. interfejs, 2. klasa pochodna, 3. klasa obiektowa, 4. klasa właściwa