Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1
Przeanalizuj mapę myśli na temat wyznaczników etosu rycerza. Na jej podstawie stwórz wypunktowanie i uzupełnij je cytatami oraz własnymi spostrzeżeniami na temat Tristana.
Przeanalizuj mapę myśli na temat wyznaczników etosu rycerza. Na jej podstawie stwórz wypunktowanie i uzupełnij je cytatami oraz własnymi spostrzeżeniami na temat Tristana.
RUpCMf0OL6EtH
(Uzupełnij).
R1EL6uKOGPi1a1
Polecenie 2
Na podstawie wypunktowania wypisz cechy, dzięki którym Tristan zyskuje rysy indywidualne.
Na podstawie wypunktowania wypisz cechy, dzięki którym Tristan zyskuje rysy indywidualne.
RUpCMf0OL6EtH
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 1

Wyjaśnij, na czym polega dylemat wierności Tristana.

R11765bXS200F
(Uzupełnij).
1
Ćwiczenie 2

Porównaj cechy Rolanda (lub innego rycerza znanego ci z literatury czy filmu) z cechami Tristana. Odpowiedz na pytanie, z czego wynika i na czym polega ich odmienność lub podobieństwo?

R1D6ObDLeGvdN
(Uzupełnij).

Słownik

ambiwalentny
ambiwalentny

(łac. ambo – oba + valens – mocny, skuteczny) – zawierający elementy przeciwstawne

atrybut
atrybut

(łac. attributum) – istotna cecha lub właściwość; także symboliczny przedmiot traktowany jako znak rozpoznawczy