Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą myśli, a następnie wyjaśnij, czemu służy wprowadzenie do Wesela zjaw odwołujących się do polskiej historii oraz mitów w niej zakorzenionych.

R8hhgKSXIqTcj
(Uzupełnij).
RrJBahM56fXs31
Polecenie 2

Na podstawie mapy myśli wyjaśnij, czym różni się obecne w utworach Wyspiańskiego i Gombrowicza odwołania do mitów narodowych. Weź pod uwagę specyficzny stosunek obu autorów do tradycji.

R1M9XN580HUkq
(Uzupełnij).