Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Polecenie 1

Zapoznaj się z mapą myśli dotyczącą wojennej traumy oraz teksty kultury obrazujące zmagania z nią. Wybierz jeden ze wskazanych tekstów i objaśnij, jak objawia się u jego bohaterów trauma wojenna i w jaki sposób próbują sobie z nią radzić.

RiFTaY2Tec8cu
(Uzupełnij).
Polecenie 2

Wybierz wydarzenie z XX‑wiecznej historii Polski, które miało dla Polaków charakter traumatyczny, i odszukaj tekst kultury (utwór literacki lub film) podejmujący problem zmagania się jednostki z konsekwencjami tego wydarzenia. Na podstawie losów bohaterów wybranego tekstu sformułuj dwa argumenty dowodzące, że doświadczenie traumy wpływa zarówno na los jednostki, jak i społeczeństwa.

Ru00OitiZ2UHB
Tekst kultury: (Uzupełnij) Argument 1: (Uzupełnij) Argument 2: (Uzupełnij).
R10kyXezdCeSc1
Mapa myśli. Lista elementów:
 • Nazwa kategorii: Trauma wojenna
  • Elementy należące do kategorii Trauma wojenna
  • Nazwa kategorii: Aspekty
   • Elementy należące do kategorii Aspekty
   • Nazwa kategorii: załamanie[br] humanizmu
   • Nazwa kategorii: kryzys wartości
   • Nazwa kategorii: poczucie [br]obezwładnienia[br] złem
   • Koniec elementów należących do kategorii Aspekty
  • Nazwa kategorii: Uwolnienie od traumy
   • Elementy należące do kategorii Uwolnienie od traumy
   • Nazwa kategorii: praca żałoby
   • Nazwa kategorii: akceptacja nieodwracalności straty
   • Nazwa kategorii: przeżycie cierpienia
   • Nazwa kategorii: budowa [br] nowego[br] systemu wartości
   • Koniec elementów należących do kategorii Uwolnienie od traumy
  • Nazwa kategorii: Nieprzepracowana [br] trauma – konsekwencje
   • Elementy należące do kategorii Nieprzepracowana [br] trauma – konsekwencje
   • Nazwa kategorii: melancholia
   • Nazwa kategorii: uwięzienie w przeszłości
   • Nazwa kategorii: wstyd
   • Koniec elementów należących do kategorii Nieprzepracowana [br] trauma – konsekwencje
  • Nazwa kategorii: Literatura
   • Elementy należące do kategorii Literatura
   • Nazwa kategorii: Czesław Miłosz, [br]tom „Ocalenie”
   • Nazwa kategorii: Tadeusz Różewicz, [br]tom „Niepokój”
   • Nazwa kategorii: Józef Mackiewicz, [br]„Droga donikąd”
   • Nazwa kategorii: Hanna Krall, [br]„Zdążyć przed Panem Bogiem”
   • Nazwa kategorii: Józef Czapski, [br]„Na nieludzkiej ziemi”
   • Nazwa kategorii: Gustaw Herling-Grudziński, [br]„Inny świat”
   • Nazwa kategorii: Tadeusz Różewicz,[br] „Kartoteka”
   • Koniec elementów należących do kategorii Literatura
  • Nazwa kategorii: Film
   • Elementy należące do kategorii Film
   • Nazwa kategorii: Andrzej Wajda,[br] „Kanał”
   • Nazwa kategorii: Andrzej Munk,[br] „Eroica”
   • Nazwa kategorii: Andrzej Munk, [br]„Pasażerka”
   • Koniec elementów należących do kategorii Film
   Koniec elementów należących do kategorii Trauma wojenna