1
Polecenie 1

Zapoznaj się z fragmentem powieści Jacka Dehnela Lala. Wynotuj wydarzenia historyczne i związane z nimi doświadczenia, które stały się udziałem pokolenia dziadków narratora.

Rnz4PT08N7dFn
(Uzupełnij).
RUrRrQ0nFSGQE
Nagranie dźwiękowe Jacek Dehnel Lala (fragmenty).
Kedywu
1
Polecenie 2

Oceń czyn profesora F. Wyjaśnij, jakie wyznawane przez bohatera wartości nakazały mu dokonanie tego czynu. Odpowiedz, czy twoim zdaniem profesor F. został naznaczony wojenną traumą.

R1byejBdT8uDN
(Uzupełnij).
1
Polecenie 3

Omów sposób prowadzenia narracji w Lali. Wskaż zabiegi językowe będące źródłem ironii. Czego ta ironia dotyczy?

Rc0bH0bZBDewZ
Sposób prowadzenia narracji (Uzupełnij). Zabiegi językowe (Uzupełnij). Czego dotyczy ta ironia? (Uzupełnij).
1
Polecenie 4

Czy ironiczny dystans do tragicznych wydarzeń może być sposobem na przezwyciężenie wojennej traumy? Sformułuj swoje stanowisko w postaci tezy i poprzyj ją dwoma argumentami. Zilustruj je odwołaniami do znanych ci dzieł literackich.

R1byejBdT8uDN
(Uzupełnij).