Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Masło czy margaryna?

1. Cele lekcji

a) Wiadomości

Uczeń zna:

 • właściwości fizyczne tłuszczów,

 • pojęcie uwodornienia,

 • rolę tłuszczów w odżywianiu.

b) Umiejętności

Uczeń potrafi:

 • omówić budowę tłuszczu,

 • wyjaśnić związek budowy cząsteczki tłuszczu z jego stanem skupienia,

 • uzasadnić, że tłuszcze są estrami,

 • omówić znaczenie tłuszczów w odżywianiu człowieka,

 • rozwiązywać proste zadania stechiometryczne dotyczące tłuszczów.

 • powiązać wiedzę zdobytą na lekcjach z życiem codziennym,

 • skutecznie argumentować swoje poglądy.

2. Metoda i forma pracy

Metody:

 • debata korespondencyjna,

 • ranking.

Formy pracy:

 • praca z całym zespołem,

 • praca w parach.

3. Środki dydaktyczne

Materiały zgromadzone przez uczniów, kartki z napisem: „masło”, kartki z napisem „margaryna”, szary papier, karty do prowadzenia debaty, markery w dwóch kolorach (zielonym i niebieskim), „cenki”, magnesy lub taśma klejąca do przyczepienia kart.

4. Przebieg lekcji

Zadaniem uczniów było przy wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy wcześniejsze przygotowanie merytorycznych argumentów przemawiających za stosowaniem masła i margaryny.

a) Faza przygotowawcza

Uczniowie po wejściu do klasy losują kartki z nazwą tłuszczu. Młodzież tworzy dwie grupy zwolenników masłazwolenników margaryny. Nauczyciel podaje temat lekcji i omawia metodę pracy (załącznik 1). Uczniowie dobierają się w pary (zwolennik masła i zwolennik margaryny).

b) Faza realizacyjna

Nauczyciel rozdaje karty do debaty (szary papier) z zapisanym tematem. Uczniowie podpisują się na tym papierze, zaznaczając swoje stanowisko i pracują metodą debaty korespondencyjnej. Nauczyciel kontroluje czas (czas trwania jednej rundy trwa ok. 2- 3 minuty). Po czterech rundach przedstawiciele debatujących par wieszają swoje karty. Nauczyciel podsumowuje debatę, uczniowie prezentują ich zdaniem najciekawsze argumenty i odpowiedzi na nie.

c) Faza podsumowująca

Nauczyciel wspólnie z uczniami dokonuje oceny najciekawszych prac. Na zakończenie lekcji nauczyciel zapisuje na tablicy słowa: masło i margaryna. Uczniowie przyklejają „cenkę” przy wybranym przez nich tłuszczu. Chętny uczeń podlicza „cenki”. Nauczyciel omawia dokonane wybory.

5. Bibliografia

Borowska B., Panfil V., Metody aktywizujące w edukacji biologicznej, chemicznej i ekologicznej – propozycje scenariuszy, Wydawnictwo TEKST sp. z o. o., Bydgoszcz 2001.

6. Załączniki

a) Metoda pracy

załącznik 1

Zasady pracy metodą debaty korespondencyjnej:

 1. Jesteście zwolennikami masła (grupa zielona) lub zwolennikami margaryny (grupa niebieska).

 2. Musicie przekonać drugą grupę do „waszego” tłuszczu.

 3. Na karcie do korespondencji zapisujecie swój argument i przekazujecie kartę koledze z pary, który odpowiada na zapisany argument i formułuje swój, uzasadniający zajmowane stanowisko.

 4. Procedurę powtarzacie czterokrotnie.

b) Zadanie domowe

1. Uzupełnij dane w tabelce:

WŁAŚCIWOŚCI

MARGARYNA

MASŁO

POCHODZENIE:

Zawartość kwasów tłuszczowych:

nasyconych

nienasyconych

[%]

[%]

Skład chemiczny:

tłuszcz

białko

węglowodany

[%]

[%]

Zawartość witamin:

witamina E

witaminy A i D

[%]

[%]

2. Oblicz, jaka objętość wodoru (warunki normalne) jest potrzebna do całkowitego uwodornienia 200 kg trioleinianu glicerolu?

7. Czas trwania lekcji

45 minut

8. Uwagi do scenariusza

brak

RfpaZI5R0tCGo

Pobierz załącznik

Plik PDF o rozmiarze 122.05 KB w języku polskim
R1cWwU3RIkg5K

Pobierz załącznik

Plik DOC o rozmiarze 21.00 KB w języku polskim