Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał

Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów opracowanych przez redaktora metodycznego, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów i testów kompetencji.

  • Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.

  • Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji. W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

  • Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.

  • Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami nauczania.

  • Testy diagnozujące – uzyskane na ich podstawie wyniki („na wejściu” i „na wyjściu”) pozwalają zorientować się, jakie postępy poczynili uczniowie w trakcie całorocznej nauki przedmiotu.

izmMrTYSj1_d5e284

Materiały do lekcji

Program nauczania i plan dydaktyczny

RA2jmi0v4FC6L1
materiały metodyczne
Źródło: Alicja Kasińska, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 1.8 Klonowanie ssaków

RrZb7ngbgsA2v1
materiały metodyczne
Źródło: Grażyna Skirmuntt, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 2.4 Zagrożenia różnorodności biologicznej

R1LUAKPNPHRQA1
materiały metodyczne
Źródło: Grażyna Skirmuntt, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 2.8 Dlaczego chronimy przyrodę?

R156mBl6Md8Wk1
materiały metodyczne
Źródło: Grażyna Skirmuntt, licencja: CC BY 3.0.

Materiały do lekcji 2.12 Bogactwo przyrody

RBlGi1zohnO9l1
materiały metodyczne
Źródło: Grażyna Skirmuntt, licencja: CC BY 3.0.

Sprawdzian po szkole ponadgimnazjalnej

Rv57ipJvgI3Aq1
materiały metodyczne
Źródło: Grażyna Skirmuntt, licencja: CC BY 3.0.