Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Zachęcamy Państwa do wykorzystania materiałów metodycznych, tj. konspektów lekcji, kart pracy ucznia oraz kartkówek, sprawdzianów i testów kompetencji.

  • Konspekty lekcji – każdemu z nich przypisano wykaz wymagań z podstawy programowej realizowanych na danej lekcji, cele lekcji oraz (opisany w formie tabelarycznej) przebieg lekcji. Każda z faz lekcji została opisana za pomocą umiejętności szczegółowych, niezbędnych do osiągnięcia celów lekcji. Konspekty zawierają także sekwencje czynności ucznia (i nauczyciela) umożliwiające spełnienie wymagań podstawy programowej, wykaz stosowanych metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnej pracy uczniów, propozycje pomocy dydaktycznych oraz czas przewidywany na realizację poszczególnych zadań.

  • Karty pracy ucznia – zaopatrzone w zadania do wypełnienia w trakcie lekcji. W intencji autora zbiór wypełnionych kart pracy może zastąpić zeszyt przedmiotowy.

  • Kartkówki – propozycje ewaluacji danej jednostki lekcyjnej, zawierające dwa zadania sprawdzające otwarte i jedno zamknięte.

  • Sprawdziany – propozycje ewaluacji danego działu, dostępne wraz z kluczem odpowiedzi i kryteriami nauczania.

  • Testy diagnozujące – uzyskane na ich podstawie wyniki („na wejściu” i „na wyjściu”) pozwalają zorientować się, jakie postępy poczynili uczniowie w trakcie całorocznej nauki przedmiotu.

iZ312avdBy_d5e214

Materiały metodyczne

Rozkład materiału

RBAGWQtbL8Dnc1
metodyczne
Źródło: Marek Czowgan, licencja: CC BY 3.0.

1.1. Jaki kształt ma Ziemia?

RP1BRBG08w0kB1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

1.4. Układ Słoneczny

RNpIL3xmi4JWh1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

1.6. Jak porusza się światło?

RZJXqKOEwbMEU1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

1.12. Co oznaczają linie na globusie?

RPPHgJCODFqFs1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

2.4. Mchy

REL1RtVqDcdWB1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

2.9. Stawonogi

R1TVKSWrjLLsu1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

2.10. Ryby

R13HB2UOGcWSI1
metodyczne
Źródło: Brygida BaranowskaZyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

2.22. W sadzie i na polu

RfEsYW2VydBrO1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

3.5. Błękitna planeta Ziemia

R1NMWAxSfEULB1
metodyczne
Źródło: Zyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Test diagnozujący

RldAtagFRzc1t1
metodyczne
Źródło: Brygida BaranowskaZyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Pakiet 30 kartkówek do klasy 6

RDqpb05np4c4x1
metodyczne
Źródło: Brygida BaranowskaZyta Sendecka, licencja: CC BY 3.0.

Testy do lekcji podsumowujących

RefpwWRJDnK1A1
metodyczne
Źródło: Brygida BaranowskaZyta sendecka, licencja: CC BY 3.0.