Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RlhjR4RggUu5k1
Choroby narządu wzroku. Na modelu oka zaznaczono struktury ulegające patologicznym zmianom w poszczególnych schorzeniach.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., Przedmiotowy model 3D został opracowany przez Englishsquare.pl Sp. z o.o. na podstawie materiału źródłowego zakupionego w ramach serwisu www.turbosquid.com. Jakiekolwiek dalsze użycie tego modelu 3D podlega wszelkim ograniczeniom opisanym w licencji opublikowanej na przywołanej stronie internetowej.
Polecenie 1
R1PXCtUQccGv8
Wysłuchaj nagrań zamieszczonych w modelu 3D i przeanalizuj zawarte w nim treści. Następnie omów najważniejsze przyczyny i objawy choroby zapalnej przedstawionej w modelu. Odnosząc się do informacji zamieszczonych w sekcji „Przeczytaj”, wyjaśnij, na czym polega leczenie tej choroby oraz jej profilaktyka. (Uzupełnij).
Polecenie 2
Rz1saCdCFBz9D
Wykorzystując informacje na temat jaskry zawarte w modelu 3D, przedstaw poszczególne etapy tej choroby. (Uzupełnij).
Polecenie 3

Zez wywołany jest asynchroniczną pracą mięśni gałki ocznej. Wskaż na modelu 3D mięśnie oka, których dysfunkcja może być przyczyną poszczególnych rodzajów zeza: zeza zbieżnego i zeza rozbieżnego. Jeśli nie pamiętasz, jakie mięśnie wchodzą w skład aparatu ruchowego gałki ocznej, informacje na ten temat znajdziesz tutajDp1yWgIHytutaj.

RejHgGmJmLuZW
Korzystając z innych źródeł wymień rodzaje zeza oraz powiąż je z dysfunkcją konkretnych mięśni oka. (Uzupełnij).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida