Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
1
RlhjR4RggUu5k1
Choroby narządu wzroku. Na modelu oka zaznaczono struktury ulegające patologicznym zmianom w poszczególnych schorzeniach.
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., Przedmiotowy model 3D został opracowany przez Englishsquare.pl Sp. z o.o. na podstawie materiału źródłowego zakupionego w ramach serwisu www.turbosquid.com. Jakiekolwiek dalsze użycie tego modelu 3D podlega wszelkim ograniczeniom opisanym w licencji opublikowanej na przywołanej stronie internetowej.

Model 3D przedstawia choroby narządu wzroku. Na modelu oka zaznaczono struktury ulegające patologicznym zmianom w poszczególnych schorzeniach.

Na początku ukazana jest budowa anatomiczna oka. W kolejnych punktach wymienione są choroby wzroku.

1. Soczewka – zaćma, inaczej katarakta

Widzenie osoby zdrowej i osoby chorującej na zaćmę.  Zaćma, inaczej katarakta – rozwijające się stopniowo zmętnienie soczewki. W początkowym stadium powoduje zanik ostrości w recepcji wzrokowej przedmiotów, a następnie widzenie obiektów „jak przez mgłę”. Najczęstszą przyczyną zaćmy jest starzenie się soczewki. Może być ona także skutkiem cukrzycy, urazów mechanicznych, działania promieni rentgenowskich lub zakażenia bakteriami tężca. Leczenie, zwykle operacyjne, polega na zastąpieniu uszkodzonej chorobą soczewki – sztuczną.

Ilustracja prezentuje dwa zdjęcia. Przedstawiają one tego samego, siedzącego burobiałego kota. Zdjęcie po lewej stronie prezentuje zwierzę wyraźnie (widzenie osoby zdrowej). Zdjęcie po prawej stronie prezentuje zwierzę, ale jest ono przesłonięte białą mgłą (obraz w zaćmie).

2. Spojówka – zapalenie spojówek

Chory z zapaleniem spojówek.  Zapalenie spojówek – jedna z najczęstszych chorób oczu, której objawami są obrzęk i zaczerwienienie spojówek, czasem także świąd i ból. Produkowana nadmiernie wydzielina „skleja” powiekę i powoduje trudności z otwarciem oczu tuż po przebudzeniu. Zapalenie spojówek może być wywołane infekcją bakteryjną lub wirusową albo reakcją alergiczną.

Zdjęcie przedstawia ludzkie oko. Dolna powieka jest odciągnięta w dół. Spojówki silnie zaczerwienione, naczynia krwionośne popękane.

3. Siatkówka – odwarstwienie siatkówki

Widzenie osoby zdrowej i osoby cierpiącej na odwarstwienie siatkówki.  Odwarstwienie siatkówki – choroba, której „sygnałami ostrzegawczymi” jest widzenie silnych błysków świetlnych, a następnie dymu, ciemnej zasłony ograniczającej obraz. Jest to spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi w siatkówce i powstawaniem w niej otworów. W leczeniu stosuje się zabiegi operacyjne z wykorzystaniem niskich temperatur, tak zwaną krioterapię.

Ilustracja prezentuje dwa zdjęcia. Przedstawiają one tego samego, siedzącego burobiałego kota. Zdjęcie po lewej stronie prezentuje zwierzę wyraźnie (obraz prawidłowy). Zdjęcie po prawej stronie prezentuje zwierzę, ale jest ono częściowo przesłonięte dużą, nieregularną, czarną plamą (obraz w odwarstwieniu siatkówki).

4. Siatkówka – jaskra

Porównanie obrazu widzenia u zdrowego człowieka i chorego na jaskrę.  Jaskra – choroba będąca najczęstszą przyczyną utraty wzroku. Zazwyczaj rozwija się powoli, dając przejściowe objawy zamazywania obrazu, pojawiania się kolorowych pierścieni wokół źródeł światła i bólów głowy. W późniejszym etapie rozwoju schorzenia pole widzenia ulega zawężaniu. Zwiększenie ilości cieczy wodnistej między tęczówką a rogówką powoduje wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego i zaburzenie krążenia krwi w oku, co prowadzi do uszkodzenia komórek siatkówki i nerwu wzrokowego. Leczenie polega na doborze takiej dawki leków, która obniża ciśnienie wewnątrzgałkowe. W zaawansowanych stadiach choroby stosuje się leczenie operacyjne, najczęściej laserowe, w celu udrożnienia odpływu cieczy komorowej z oka.

Ilustracja prezentuje dwa zdjęcia. Przedstawiają one tego samego, siedzącego burobiałego kota. Zdjęcie po lewej stronie prezentuje zwierzę wyraźnie (obraz prawidłowy). Zdjęcie po prawej stronie prezentuje ostro zwierzę, ale znajdujące się po jego bokach przedmioty są osłonięte czarną mgłą (obraz w jaskrze).

5. Mięśnie oka – zez

Chory z zezem.  Zez – choroba wywołana asynchroniczną pracą mięśni, powodującą odchylanie się oczu od ustawienia równoległego, co zakłóca widzenie obuoczne. Zez poddaje się leczeniu operacyjnemu. Ważne jest jak najszybsze podjęcie leczenia – u dzieci daje ono dobre rezultaty.

Zdjęcie przedstawia nastoletniego, czarnoskórego chłopca. Lewa tęczówka  dziecka jest skierowana na wprost widza, natomiast prawa znajduje się w rogu oka, tuż przy kanalikach łzowych.

Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o. o., Przedmiotowy model 3D został opracowany przez Englishsquare.pl Sp. z o.o. na podstawie materiału źródłowego zakupionego w ramach serwisu www.turbosquid.com. Jakiekolwiek dalsze użycie tego modelu 3D podlega wszelkim ograniczeniom opisanym w licencji opublikowanej na przywołanej stronie internetowej.

Polecenie 1
R1PXCtUQccGv8
Wysłuchaj nagrań zamieszczonych w modelu 3D i przeanalizuj zawarte w nim treści. Następnie omów najważniejsze przyczyny i objawy choroby zapalnej przedstawionej w modelu. Odnosząc się do informacji zamieszczonych w sekcji „Przeczytaj”, wyjaśnij, na czym polega leczenie tej choroby oraz jej profilaktyka. (Uzupełnij).
R2ZrYeaSHQBj6
(Uzupełnij).
Polecenie 2
Rz1saCdCFBz9D
Wykorzystując informacje na temat jaskry zawarte w modelu 3D, przedstaw poszczególne etapy tej choroby. (Uzupełnij).
Polecenie 3

Zez wywołany jest asynchroniczną pracą mięśni gałki ocznej. Wskaż na modelu 3D mięśnie oka, których dysfunkcja może być przyczyną poszczególnych rodzajów zeza: zeza zbieżnego i zeza rozbieżnego. Jeśli nie pamiętasz, jakie mięśnie wchodzą w skład aparatu ruchowego gałki ocznej, informacje na ten temat znajdziesz tutajDp1yWgIHytutaj.

RejHgGmJmLuZW
Korzystając z innych źródeł wymień rodzaje zeza oraz powiąż je z dysfunkcją konkretnych mięśni oka. (Uzupełnij).