Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
RqxtfkoeSNEeb

Moje miejsce na Ziemi

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej
domena publiczna

Wprowadzenie

Polecenie 1

Przyjrzyj się mapie Polski, a następnie określ, w której części Polski mieszkasz. Użyj określeń: na wschodzie, w środkowej Polsce, na południowym zachodzie itp.

R1BjlaYd2DAKj1
Mapa współczesnej Polski
Krystian Chariza i zespół,
tqnwvz81fC_0000000K

Moja „mała ojczyzna”

Każdy z nas ma swoją „małą ojczyznę” – region i miejscowość, w której mieszka. Ona także ma własną historię i można w niej odszukać ślady przeszłości. Należą do nich stare budowle: kościoły, zamki, pałace, mury obronne, domy mieszkalne. Są też muzea gromadzące cenne zabytki oraz archiwa, w których przechowuje się różne dokumenty i zapiski. Ważnym elementem lokalnej tradycji jest pamięć o wybitnych mieszkańcach, którym stawia się pomniki, funduje tablice pamiątkowe, nadaje się ich imiona ulicom lub szkołom.

Polecenie 2

Jakie znasz wybitne postaci związane z twoją „małą ojczyzną”? W jaki sposób zostały uhonorowane?

Polecenie 3

Środa Śląska to miasto o bogatej historii, pełne zabytków i śladów przeszłości. Zapoznaj się z planem Środy Śląskiej i odpowiedz na pytania: gdzie dawniej zbierali się mieszkańcy miasta, aby oglądać występy artystów? Jakie jeszcze wydarzenia odbywały się w tym miejscu?

Rk3G5vLWIKQSI11
zadanie interaktywne
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Polecenie 4

Sprawdź, czy w twojej miejscowości lub pobliskim mieście znajdują się podobne budowle i instytucje, jak w Środzie Śląskiej. Możesz stworzyć własny przewodnik po ciekawych miejscach – wykonaj zdjęcia tych miejsc, a nastęnie umieść je w poniższym formularzu, dodając opisy.

RdZuKEjDst3lx11
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o..
Ćwiczenie 1

Dowiedz się (najlepiej w bibliotece szkolnej lub publicznej), czy napisano historię twojej miejscowości lub regionu. Zapisz poprawnie informację o takiej książce, podając następujące informacje: autor (lub autorzy), tytuł, miejsce wydania, rok wydania.

uzupełnij treść
tqnwvz81fC_0000001A

Moje państwo – Polska

Mieszkamy w Polsce. Państwo to ma długą historię. Jego początki sięgają X wieku, kiedy tymi ziemiami rządził książę Mieszko I. Od tego czasu zmieniały się granice i obszar kraju. Był nawet taki okres, kiedy Polski w ogóle nie było, bo jej terytorium zajęli sąsiedzi. Dziś państwo polskie zajmuje ziemie położone między rzekami Odrą (na zachodzie) i Bugiem (na wschodzie), górskimi pasmami Sudetów i Karpat (na południu) i Morzem Bałtyckim (na północy).

Polecenie 5

Wskaż na mapie Odrę, Bug, Sudety, Karpaty, Morze Bałtyckie.

Polecenie 6

Jak nazywa się region, w którym znajduje się twoja miejscowość?

R3g7OcGzHJ0kk1
Mapa regionów historyczno-geograficznych Polski
Krystian Chariza i zespół,
tqnwvz81fC_0000001P

Polska dawniej i dziś

Polecenie 7

Porównaj mapę współczesnej Polski z mapą państwa rządzonego przez księcia Mieszka I, a następnie odpowiedz na pytanie poniżej.

Rxf9KcNj7c6Lo
Państwo Mieszka I
Krystian Chariza i zespół,
R1BjlaYd2DAKj
Mapa współczesnej Polski
Krystian Chariza i zespół,
1
Ćwiczenie 2
R1SGmXqdS0qqp1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tqnwvz81fC_0000002G

Kto mieszka w Polsce?

W Polsce mieszkają nie tylko Polacy, ale także przedstawiciele innych narodowości. Jednak wszyscy jesteśmy obywatelami jednego państwa – szanujemy swoją ojczyznę i jesteśmy z niej dumni.

1
Ćwiczenie 3
R1Rjt2x6tdZUh1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tqnwvz81fC_0000002Z

Polacy na świecie

RqjLIU7whmrih1
Mapa Polonii na świecie
Krystian Chariza i zespół,
Ćwiczenie 4

Obejrzyj mapę i wypisz nazwy państw, w których mieszkają Polacy. Podziel je na 2 grupy, w których liczba Polaków jest wyższa i niższa od 1 000 000.

uzupełnij treść
tqnwvz81fC_0000003A

Symbole państwa polskiego

RKFLLfqrcY5Mu1
Godło Rzeczypospolitej Polskiej
domena publiczna

Polska ma swoje symbole: godło, flagę i hymn. Godłem jest biały orzeł w złotej koronie umieszczony na czerwonym tle. Kolory te znajdują się też na polskiej fladze biało‑czerwonej. Symbole państwowe umieszczane są w różnych miejscach.

Polecenie 8

Godło Polski umieszczane jest także na budynkach urzędów i instytucji państwowych. Odszukaj je w swojej miejscowości.

Hymnem Polski jest Mazurek Dąbrowskiego. Napisał go ponad 200 lat temu Józef Wybicki. Polscy żołnierze pod dowództwem generała Jana Henryka Dąbrowskiego walczyli wówczas o niepodległość kraju.

Polecenie 9

Jaką postawę należy przyjąć podczas śpiewania lub słuchania hymnu państwowego?

R1Z7rdpbAKYo2
Mazurek Dąbrowskiego Mazurek Dąbrowskiego Źródło: domena publiczna.
Mazurek DąbrowskiegoJózef Wybicki
Józef Wybicki Mazurek Dąbrowskiego

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz, Dąbrowski...
Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –
Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz, Dąbrowski...

tqnwvz81fC_00000_BIB_001Józef Wybicki, Mazurek Dąbrowskiego, 1797.
Polecenie 10

Odśpiewajcie wspólnie hymn Polski. Po nauczeniu się słów możecie to zrobić, korzystając z podkładu muzycznego.

Polecenie 11

Przy jakich okazjach wykonywany jest hymn Polski? Podaj przynajmniej dwa przykłady.

1
Ćwiczenie 5
RqRMGDm5i5f0S1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
tqnwvz81fC_0000004J

Święta państwowe

W Polsce obchodzimy święta państwowe na pamiątkę ważnych wydarzeń. W dniach tych powinniśmy wywiesić polską flagę na domu.

3 maja czcimy rocznicę uchwalenia w 1791 roku pierwszej polskiej konstytucjitqnwvz81fC_000tp001konstytucji, czyli zbioru najważniejszych praw określających ustrój państwa.

11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości na pamiątkę odrodzenia niepodległego państwa polskiego w 1918 roku, po trwających 123 lata zaborach (ziemie polskie podzielone były wówczas pomiędzy Rosję, Austrię i Prusy).

tqnwvz81fC_000tp001
R1DiTD4Bnuf44
Flaga Polski na budynku mieszkalnym
domena publiczna
1
Ćwiczenie 6
R1XOxodp9mSMa1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.