Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
RLeIT4Hu9jPYd1
Ilustracja przedstawia rzemieślnika podczas rzeźbienia ornamentów na „fujarze słowackiej”. W kadrze, na pierwszym planie, po lewej stronie widnieją zdobione ornamentyką roślinną instrumenty, za nimi znajduje się mężczyzna w białym stroju, w trakcie pracy. Tytuł lekcji: Muzyka naszych sąsiadów - Słowacja.

Muzyka naszych sąsiadów - Słowacja

Źródło: online-skills, źródło:, licencja: CC0.

Ważne daty

1844 r. – Powstanie pieśni Nad Tatrou sa blýska, obecnego hymnu państwowego Słowacji;

1993 r. – od tego roku dwie początkowe zwrotki tej pieśni Nad Tatrou sa blýska stały się hymnem niepodległej Republiki Słowackiej.

1

Scenariusz lekcji dla nauczyciela:

R1HpNXuITyHfD
W prostokątnym polu znajduje się napis „Pobierz”. Jest to przycisk pozwalający na wyświetlenie, pobranie i zapisanie pliku zawierającego scenariusz lekcji - dokument w formacie pdf.

I. Indywidualna i zespołowa ekspresja muzyczna.

1. W zakresie śpiewu. Uczeń:

1) śpiewa ze słuchu lub/i z wykorzystaniem nut (w zespole, solo, a cappella, z akompaniamentem) minimum 10 różnorodnych utworów wokalnych w roku szkolnym:

a) piosenki z repertuaru dziecięcego, młodzieżowego, popularnego i ludowego,

b) wybrane pieśni (w tym artystyczne i patriotyczne).

II. Język i funkcje muzyki, myślenie muzyczne, kreacja i twórcze działania.

4. Uczeń wykazuje się znajomością i dokonuje charakterystyki:

1) muzyki ze względu na jej rodzaj (wokalna, instrumentalna, wokalno‑instrumentalna, artystyczna, rozrywkowa, ludowa oraz do wyboru: sakralna, filmowa, teatralna i inne).

Nauczysz się

rozpoznawać elementy folkloru Słowacji;

rozpoznawać słuchem ludowe pieśni słowackie;

rozpoznawać słuchem hymn Słowacji.

Słowacja na mapie Europy

Słowacja to nasz południowy sąsiad. Państwo to, graniczy również z Austrią, Czechami, Ukrainą i Węgrami. Nie posiada dostępu do morza. Stolicą państwa jest Bratysława, położona nad Dunajem. Warto zaznaczyć, że Słowacja jest krajem górskim, obejmującym część Karpat - na jej terenie znajduje się najwyższy szczyt Tatr, a zarazem Karpat – Gerlach.

Przed tobą kilka grafik. Zwróć uwagę na położenie Słowacji na mapie. Zapamiętaj, jak wygląda flaga i herb naszego południowego sąsiada.

Rg13YhUNS6NRK
R1Asl46SLtJHq
RnpzrmDWhRBcg

Przed Tobą inna mapa. Sprawdź, czy pamiętasz, gdzie leży Słowacja i jej sąsiedzi. Zanim klikniesz w interaktywny punkt, odpowiedz sobie na pytanie: „Jakie to Państwo? Jakie miasto jest jego stolicą?” Podpowiedzią będą dla Ciebie flagi sąsiadujących państw.

RDSu5qgEE99EF
Ilustracja interaktywna przedstawia mapę Europy. Na grafice widnieje kontynent z zaznaczonymi państwami. W kształty państw wpisane są ich flagi. Na ilustracji umieszczone są kolejno ponumerowane aktywne punkty, po wybraniu których wyświetlą się dodatkowe informacje: 1. Słowacja, stolica Bratysława, 2. Polska, stolica Warszawa, 3. Ukraina, stolica Kijów, 4. Węgry, stolica Budapeszt, 5. Austria, stolica Wiedeń, 6. Czechy, stolica Praga.
RINlmkKrIQh4O
Ćwiczenie 1
Odpowiedz na pytanie: Jakie Państwa sąsiadują ze Słowacją? Możliwe odpowiedzi: 1. Polska, 2. Czechy, 4. Niemcy, 5. Ukraina, 6. Włochy, 7. Czechy, 8. Węgry.
R1JGrnLYndi7C
Ćwiczenie 2
Odpowiedz na pytanie: Jakie kolory znajdują się na fladze Słowacji. Możliwe odpowiedzi: 1. niebieski, 2. zielony, 3. czerwony, 4. biały, 5. żółty.

Słowacja – poznajmy historię i kulturę naszego południowego sąsiada

Rozwój osadnictwa na terenie dzisiejszej Słowacji sięga okresu przed naszą erą. Być może już w VI w. n. e. zamieszkali tam pierwsi Słowianie. Na początku XI w., przodkowie dzisiejszych Słowaków najprawdopodobniej znaleźli się na pewien czas pod rządami Bolesława Chrobrego. Później, przez setki lat, obszar ten należał do Węgier i dopiero od 1918 r. stał się częścią Czechosłowacji. Jako niepodległe państwo, w obecnej postaci, istnieje od 1993 roku.

Środowisko przyrodnicze Słowacji jest bardzo urozmaicone. Polacy często odwiedzają Słowacki Raj - region turystyczny, który znajduje się we wschodniej części kraju. Do Słowackiego Raju można się dostać np. z Zakopanego. Odległość pomiędzy tymi miejscami to ok. 100 kilometrów. Słowacki Raj ma status Parku Narodowego i znany jest z licznych szlaków turystycznych - pieszych (ok. 300 kilometrów), rowerowych (ok. 150 kilometrów) oraz narciarskich. Głównym ośrodkiem narciarskim w Słowackim Raju są Plejsy. Zainteresowaniem cieszą się liczne kąpieliska termalne, takie jak Tatralandia czy - położone u stóp Tatr Wysokich - kąpieliska w Popradzie. Turyści licznie odwiedzają także podtatrzańskie kurorty w Smokowcu i Tatrzańskiej Łomnicy, będące najlepszymi punktami wyjścia do wycieczek górskich.

RVaeQQLvUT2Ej
R1Gvhq4MvBFFM

Wiele atrakcji turystycznych Słowacji jest wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wśród nich znajdują się m.in. olbrzymie ruiny Zamku Spiskiego, a także rezerwat zabytkowej architektury ludowej Vlkolínec. Warto pamiętać o architekturze słowacko‑polsko‑ukraińsko‑węgierskiej znajdującej się w Łuku Karpackim, gdzie można znaleźć unikatowe kościoły pochodzące z okresu od XVI do XX wieku. Drewniana architektura tych kościołów jest unikalna, ponieważ wszystkie elementy budynków są zrobione z drewna i bez użycia gwoździ.

R1ayGMfErhHl3
RcPyRnqzj1xLc
RGQPOJOIckwWE
Ćwiczenie 3
Wybierz zdania prawdziwe: 1. ruiny Zamku Spiskiego, a także rezerwat zabytkowej architektury ludowej Vlkolínec są wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. 2. Drewniana architektura kościołów w Łuku Karpackim jest unikalna, ponieważ wszystkie elementy budynków są zrobione z drewna i bez użycia gwoździ. 3. Słowacki Raj ma status Parku Narodowego i znany jest z licznych szlaków turystycznych.

Hymn państwowy Słowacji

Pieśń Nad Tatrou sa blýska powstała w 1844 r. Różne wersje melodii tej pieśniPieśńpieśni znane są w całych Karpatach. Na Podhalu znana jest jako Janosikowa (Idziē Janko lasēm). Od 1993 r. dwie początkowe zwrotki tej pieśni stały się hymnemHymn państwowyhymnem niepodległej Republiki Słowackiej.

R193njRFznrDO

Nad Tatrou sa blýska

Nad Tatrou sa blýska

hromy divo bijú.

Zastavme ich bratia,

ved' sa ony stratia,

Slováci ožijú.

To Slovensko naše

posiaľ tvrdo spalo.

Ale blesky hromu

vzbudzujú ho k tomu,

aby sa prebralo.

Nad Tatrami się błyska

Nad Tatrami błyska się

gromy dziko biją.

Wstrzymajmy je, bracia,

z pewnością przestaną,

Słowacy ożyją.

Ta Słowacja nasza

mocno do dziś spała.

Ale błyski gromu

krzyczą głośno do niej,

aby się zbudziła.

Przed Tobą zapis nutowy hymnu państwowego Słowacji. Posłuchaj hymnu i śledź jego zapis nutowy. Melodia nie jest trudna, więc postaraj się od razu ją nucić.

Ram7wvRHmi9pW
Ilustracja interaktywna przedstawia zapis nutowy hymnu Słowacji. Na czterech pięcioliniach zapisano nuty. Znaki przykluczowe to: 2 bemole - b i es, metrum dwie czwarte. Kolejne dźwięki melodii to: g a b b b b a b c b a g b c d d d d c d es d c b d d d c c c c d c b b b a b c b a g. Na ilustracji umieszczone są dwa punkty interaktywne. Pierwszy punkt przy określeniu tempa, napisie Risoluto. Po naciśnięciu punktu interaktywnego, pojawia się napis: Określenie wykonawcze - energicznie, stanowczo, zdecydowanie. Drugi punkt przy określeniu wykonawczym umieszczonym nad ostatnim taktem poco rit. Po naciśnięciu punktu interaktywnego, pojawia się napis: Określenie tempa – trochę zwolnić, spowolnić.
Ri6JMngLwKhk3
Ilustracja interaktywna przedstawia flagę Słowacji, która podzielona jest na trzy, poziome pasy: biały, niebieski i czerwony. Po lewej stronie flagi znajduje się herb Słowacji, składający się z dwuramiennego, srebrnego krzyża na czerwonym tle oraz niebieskiego trójwzgórza na dole. Po naciśnięciu punktu interaktywnego wyświetli się napis: Hymn Słowacji, wykonawca: The Hit Crew oraz pojawi się możliwość odtworzenia nagrania. Na nagraniu wersja instrumentalna hymnu Słowacji, wykonana przez orkiestrę dętą. Utwór jest dostojny, w tempie umiarkowanym, melodyka przypomina pieśni z naszego Podhala.
Ćwiczenie 4

Wysłuchaj trzech fragmentów hymnów państwowych i wskaż hymn Słowacji.

RF6p19OsSYp9p
Dostojny, majestatyczny utwór w umiarkowanym tempie. Rytm podkreślają werble.
RT55gc5gVaF3d
Utwór jest dostojny, w tempie umiarkowanym, metrum dwie czwarte, melodyka przypomina pieśni z Podhala.
RsbxdKrYfDb98
Utwór jest dostojny, w tempie umiarkowanym, metrum cztery czwarte. Utwór bardzo rytmiczny, rytm podkreślany przez werble.
R5Rj8qE04VsAv
Odpowiedz na pytanie: Jak brzmi tytuł słowackiego hymnu? Możliwe odpowiedzi: 1. Nad Tatrou sa blýska 2. Dlho žijúce Slovensko 3.Uastovička včas ráno šteboce

Obyczaje i tradycje

Wiele obyczajów pielęgnowanych na Słowacji jest podobnych, bądź takich samych jak w Polsce. Oto kilka z nich. Wynoszenie Moreny, czyli słomianej kukły ubranej w kobiece ubrania. Dziewczęta podpalają kukłę i wrzucają ją do wody. Jest to symboliczne pożegnanie zimy. W czasie świąt Bożego Narodzenia praktykowane jest chodzenie z gwiazdą, czyli kolędowanie. Chłopcy przebrani za trzech króli odwiedzają domostwa, śpiewają kolędy i inscenizują pokłon trzech króli. W maju, młodzi mężczyźni ozdabiają wstążkami świerki, odarte z kory, a następnie nocą stawiają je przed domami dziewcząt, które im się podobają. W następną niedzielę młodzieńcy obchodzą domy, przy których maiki są ustawione i zbierają datki na nadchodzącą zabawę – majáles. ZwyczajZwyczajZwyczaj ten to tzw. stawianie maja. Podczas Nocy Świętojańskiej skacze się przez rozpalone watry, czyli ogniska, tańczy i śpiewa, a także zbiera lecznicze zioła. Jest to symboliczna ochrona przed siłami natury.

Słowacy mają również obyczaje charakterystyczne tylko dla nich. Dowiesz się o nich z poniższego tekstu.

13 grudnia przypada dzień św. Łucji, która według wierzeń ludowych była czarownicą. Ludzie wierzyli, że tego dnia można zobaczyć czarownice. Podobno w dzień św. Łucji spełniają się miłosne wróżby. Dziewczęta na 12 karteczkach zapisywały różne imiona męskie, 13 zostawiały pustą i mieszały. Każdego następnego dnia jeden papierek paliły. W wigilię paliły ostatni, a wieczorem otwierały ten, który pozostał. Imię na nim miało być imieniem przyszłego męża. Jeżeli karteczka była pusta, dziewczyna jeszcze rok nie miała wyjść za mąż.

[…]

Na Boże Narodzenie kładzie się pod obrus rybie łuski (na szczęście) i leje gorący ołów na zimną wodę – z powstałych kształtów przepowiada się los. Zachował się też obyczaj puszczania małych świeczek w łódeczkach zrobionych z łupiny orzecha. Każdy przygotowuje swoją łódeczkę sam, potem zadaje pytanie (może dotyczyć zdrowia, pracy, relacji z ludźmi) i puszcza łódkę na wodę. Z tego jak łódeczka płynie, uzyskuje odpowiedź na swoje pytanie.

Źródło: https://slovake.eu/pl/intro/slovakia/culture

Warto zwrócić uwagę na podobieństwa w sposobie wysławiania się Słowaków i Polaków. Języki są na tyle podobne, że można ze sobą rozmawiać ze zrozumieniem. Jednak niektóre nasze słowa w języku słowackim znaczą co innego i może to prowadzić do nieporozumień lub rozbawienia. Oto kilka przykładów (w nawiasie polska wymowa).

čerstvý (czerstwy) – świeży

divadlo (dziwadlo) - teatr

doklady - dokumenty

izba - pokój

jahoda – truskawka

meškanie (meszkanie) – spóźnienie

kúpa – zakup

lístok - bilet

obchod(y) – sklep(y)

odchod – odjazd (np. autobusu)

pas - paszport

polievka - zupa

slečna (slieczna) - dziewczyna

ubikácia – pomieszczenie mieszkalne

vlak - pociąg

zápach – smród

záchod – ubikacja

RaLP69kwVGhit1
Ćwiczenie 5
Dopasuj zwyczaje do miesięcy, w których są kultywowane. Zwyczaje: 1. Stawianie maja, 2. Chodzenie z Gwiazdą, 3. Wynoszenie Moreny Miesiące: A. grudzień B. maj C. marzec.

Folklor i muzyka ludowa

Będąc na Słowacji nie sposób przejść obojętnie obok niezwykle barwnego folkloruFolklorfolkloru. Większość miast ma swój własny festiwal folklorystyczny z muzyką, tańcem, lokalnymi strojami i jedzeniem. Natrafić na festiwale można przez całe lato, aż do końca września. Największy z nich odbywa się w miejscowości Vychodna w lipcu każdego roku. Inne znaczące festiwale, na których na pewno nie zabraknie licznych akcentów folkloru i ludowizny to Festiwal Europejskiego Rzemiosła Ludowego w Kezmarku, Międzynarodowy Festiwal Lalek w Strojach Ludowych, Janosikowe Dni, Hotianska parada i liczne targi Bożonarodzeniowe. Najbardziej barwne festiwale folklorystyczne odbywają się w Hrusov, Zuberec i Helpa.

Źródło: https://breakplan.pl/cel-podrozy/kraj/slowacja?r

Ri9rWH9fnbXf4
RDHUcE1RlK1PW
Rt6mXqL4eKldg

Charakterystyczną cechą słowackiej muzyki ludowejMuzyka ludowamuzyki ludowej jest jej różnorodność. W słowackich pieśniach odnaleźć można wpływy kultur innych narodów – Rusinów, Polaków, Węgrów, Niemców oraz Cyganów. W zbiorach państwowych i prywatnych zachowało się około 30 tysięcy pieśni. Do tańca muzycy najczęściej przygrywali na gajdachGajdygajdachskrzypcachSkrzypceskrzypcach. KapelaKapelaKapela (muzika, banda) była nieodzowna podczas zabawy tanecznej, jak również przy weselach. Kluczową postacią w muzyce ludowej był prymistaPrymistaprymista, który zaczynał i kończył grę kapeli, czujnie reagując na znaki śpiewaków i tancerzy. Słuchając słowackiej muzyki ludowej, możemy się dopatrzeć wielu podobieństw z naszą rodzimą muzyką góralską. Podczas słuchania pieśni Počkaj ma šuhajko znajdź te podobieństwa. Czy dostrzegasz także podobieństwo melodii tej pieśni z hymnem państwowym Słowacji?

Rb7YnLGRv1H8b
Ilustracja interaktywna przedstawia dolinę Mięguszowicką na Słowacji. Na pierwszym planie zdjęcia widnieje rzeka, nad którą rozciąga się gęsty las świerkowy. Na dalszym planie, nad lasem wznoszą się wysokie góry. Po naciśnięciu punktu interaktywnego, wyświetli się napis „Dočkaj ma šuhajko”, słowacka pieśń ludowa wykonawca: Chudobovci, Fl`ajsovan oraz pojawi się możliwość odtworzenia muzyki. Nagranie to dość wesoła piosenka, wykonana a cappella przez dwie kobiety. Utwór rozpoczyna się śpiewaniem jednej z kobiet, potem dołącza do niej druga - śpiewają na dwa głosy. Piosenka składa się z dwóch zwrotek o tej samej melodii. Prawie każda fraza kończy się glissandem - z przedostatniego na ostatni dźwięk.
Ćwiczenie 6
RUqjhAw7qSfvx
Ilustracja interaktywna przedstawia widok na Tatry. Na zdjęciu widnieją ośnieżone szczyty gór. Po naciśnięciu punktu interaktywnego, wyświetli się napis: „Hel'pa, A w Karcmicke ”, słowacka pieśń ludowa, wykonawca Trebunie Tutki oraz pojawi się możliwość odtworzenia muzyki. Utwór wykonany jest przez kapelę, składającą się z instrumentów smyczkowych i śpiewających mężczyzn. Utwór jest dynamiczny, kapela gra siarczyście, coraz szybciej, rytmicznie. Mężczyźni śpiewają na głosy, ozdabiają pieśń pogwizdywaniem i pokrzykiwaniem.
R14wbm72OdVh3
Odpowiedz na pytanie: Do muzyki jakiego polskiego regionu bywa podobna muzyka słowacka?
Ćwiczenie 7

Posłuchaj słowackiej pieśni ludowej Uastovička včas ráno šteboce i zaznacz wszystkie prawdziwe odpowiedzi.

RYTqWJaVHY94H
Ilustracja interaktywna przedstawia fotografię widoku na Pyšný štít w Tatrach autorstwa Michala Klajbana. Na zdjęciu widnieją, wyłaniające się znad mgły, szczyty gór. Po naciśnięciu punktu interaktywnego, wyświetli się napis: Uastovička včas ráno šteboce”, słowacka pieśń ludowa, wykonawca FS Urpin raz pojawi się możliwość odtworzenia muzyki. Utwór w pierwszej części wykonany jest przez chór kobiet, śpiewający a cappella. Śpiew intonuje jedna kobieta, po chwili dołączają do niej pozostałe. Śpiewają na głosy, spokojną, dość rzewną pieśń. W drugiej części do kobiet dołącza kapela, grająca na instrumentach smyczkowych. Muzyka staje się dużo żywsza, taneczna, kapela gra rytmiczny, siarczysty akompaniament. Kobiety śpiewają wesołą melodię. Czasami ozdabiają pieśń piszczeniem. Ostatnia część utworu jest najbardziej żywiołowa.
RmYOaoq2Ht9yY
Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi pieśni ludowej Uastovička včas ráno i wybierz wszystkie prawdziwe zdania spośród wymienionych: a. pieśń śpiewana jest wielogłosowo, b. pieśń śpiewają kobiety i mężczyźni c. akompaniament w przewadze stanowią instrumenty dęte i strunowe szarpane d. w dalszej części utworu występują zmiany tępa, pieśń jest szybsza i bardziej skoczna e. początek pieśni jest śpiewany a cappella.

Podsumowanie

Pora na podsumowanie wiadomości. Zrobisz to samodzielnie rozwiązując ostatnie zadanie.

R1Kf9Oz7QOGPw
Ćwiczenie 8
Polecenie do zadania brzmi: Dopasuj terminy do do właściwych definicji. Folklor Możliwe odpowiedzi: 1. muzyk w kapeli ludowej grający główną melodię., 2. ludowa twórczość artystyczna, cechy charakterystyczne dla jakiegoś środowiska, miejsca., 3. powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach., 4. utwór wokalny do tekstu poetyckiego., 5. ludowy instrument muzyczny dęty. Gajdy Możliwe odpowiedzi: 1. muzyk w kapeli ludowej grający główną melodię., 2. ludowa twórczość artystyczna, cechy charakterystyczne dla jakiegoś środowiska, miejsca., 3. powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach., 4. utwór wokalny do tekstu poetyckiego., 5. ludowy instrument muzyczny dęty. Prymista Możliwe odpowiedzi: 1. muzyk w kapeli ludowej grający główną melodię., 2. ludowa twórczość artystyczna, cechy charakterystyczne dla jakiegoś środowiska, miejsca., 3. powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach., 4. utwór wokalny do tekstu poetyckiego., 5. ludowy instrument muzyczny dęty. Zwyczaj Możliwe odpowiedzi: 1. muzyk w kapeli ludowej grający główną melodię., 2. ludowa twórczość artystyczna, cechy charakterystyczne dla jakiegoś środowiska, miejsca., 3. powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach., 4. utwór wokalny do tekstu poetyckiego., 5. ludowy instrument muzyczny dęty. Pieśń Możliwe odpowiedzi: 1. muzyk w kapeli ludowej grający główną melodię., 2. ludowa twórczość artystyczna, cechy charakterystyczne dla jakiegoś środowiska, miejsca., 3. powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach., 4. utwór wokalny do tekstu poetyckiego., 5. ludowy instrument muzyczny dęty.

Praca domowa

Posłuchaj uważnie Pieśni ze Słowacji w wykonaniu Orkiestry Świętego Mikołaja.

Ćwiczenie 9
Rd5MU86wB5CX2
Ilustracja interaktywna przedstawia fotografię „Orkiestry Świętego Mikołaja” autorstwa T. Przybylskiego. Na zdjęciu widoczne są postacie dwóch kobiet i trzech mężczyzn z instrumentami. Po naciśnięciu punktu interaktywnego, wyświetli się napis: „Pieśni ze Słowacji”, wykonawca: Orkiestra Świętego Mikołaja oraz pojawi się możliwość odtworzenia muzyki. Wstęp do utworu grają instrumenty smyczkowe. Melodia wykonywana przez pierwsze skrzypce jest dość wesoła, pozostałe instrumenty realizują rytmiczny akompaniament. Zwrotkę śpiewa kobieta, potem gra kapela. Kobieta śpiewa kilka zwrotek. Później 2 zwrotki śpiewa kilku mężczyzn. Po śpiewie mężczyzn muzyka ożywia się i znacznie przyspiesza i mężczyźni śpiewają jeszcze raz. Potem następuje bardzo żywiołowa część instrumentalna i fragment śpiewany przez kobietę.
RAHp1Zp2jRZtH
Dowiedz się z jakiego kraju pochodzi zespół Orkiestra Świętego Mikołaja. Podaj nazwę tego kraju.

Słownik pojęć

A cappella
A cappella

bez akompaniamentu instrumentów.

Folklor
Folklor

ludowa twórczość artystyczna, cechy charakterystyczne dla jakiegoś środowiska, miejsca.

Gajdy
Gajdy

ludowy instrument muzyczny dęty.

Hymn państwowy
Hymn państwowy

hymn narodowy, ustalona przez tradycję pieśń patriotyczna, stanowiąca wyraz jedności narodowej i będąca oficjalną formą społecznej manifestacji uczuć narodowych.

Kapela
Kapela

zespół muzyczny, wykonujący muzykę ludową.

Muzyka ludowa
Muzyka ludowa

muzyka ludu, rozumiana rozmaicie, w zależności od przyjętej definicji ludu; (na ogół nawiązywano do łac. populus ‘wspólnota wszystkich obywateli’ i vulgus ‘niższa warstwa społeczeństwa’).

Pieśń
Pieśń

utwór wokalny do tekstu poetyckiego.

Prymista
Prymista

muzyk w kapeli ludowej, grający główną melodię.

Skrzypce
Skrzypce

instrument muzyczny smyczkowy o czterech strunach.

Zwyczaj
Zwyczaj

powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania w pewnych okolicznościach.

Słownik pojęć został opracowany na podstawie:

encyklopedia.pwn.pl

Biblioteka muzyczna

Rp0DgCp2QF9VB
Ilustracja interaktywna - po kliknięciu kursorem myszy na grafikę flagi Słowacji, zostanie wyświetlona informacja dodatkowa oraz odtworzony utwór muzyczny.
Rb7YnLGRv1H8b
Ilustracja interaktywna przedstawia dolinę Mięguszowicką na Słowacji. Na pierwszym planie zdjęcia widnieje rzeka, nad którą rozciąga się gęsty las świerkowy. Na dalszym planie, nad lasem wznoszą się wysokie góry. Po naciśnięciu punktu interaktywnego, wyświetli się napis „Dočkaj ma šuhajko”, słowacka pieśń ludowa wykonawca: Chudobovci, Fl`ajsovan oraz pojawi się możliwość odtworzenia muzyki. Nagranie to dość wesoła piosenka, wykonana a cappella przez dwie kobiety. Utwór rozpoczyna się śpiewaniem jednej z kobiet, potem dołącza do niej druga - śpiewają na dwa głosy. Piosenka składa się z dwóch zwrotek o tej samej melodii. Prawie każda fraza kończy się glissandem - z przedostatniego na ostatni dźwięk.
RUqjhAw7qSfvx
Ilustracja interaktywna przedstawia widok na Tatry. Na zdjęciu widnieją ośnieżone szczyty gór. Po naciśnięciu punktu interaktywnego, wyświetli się napis: „Hel'pa, A w Karcmicke ”, słowacka pieśń ludowa, wykonawca Trebunie Tutki oraz pojawi się możliwość odtworzenia muzyki. Utwór wykonany jest przez kapelę, składającą się z instrumentów smyczkowych i śpiewających mężczyzn. Utwór jest dynamiczny, kapela gra siarczyście, coraz szybciej, rytmicznie. Mężczyźni śpiewają na głosy, ozdabiają pieśń pogwizdywaniem i pokrzykiwaniem.
RYTqWJaVHY94H
Ilustracja interaktywna przedstawia fotografię widoku na Pyšný štít w Tatrach autorstwa Michala Klajbana. Na zdjęciu widnieją, wyłaniające się znad mgły, szczyty gór. Po naciśnięciu punktu interaktywnego, wyświetli się napis: Uastovička včas ráno šteboce”, słowacka pieśń ludowa, wykonawca FS Urpin raz pojawi się możliwość odtworzenia muzyki. Utwór w pierwszej części wykonany jest przez chór kobiet, śpiewający a cappella. Śpiew intonuje jedna kobieta, po chwili dołączają do niej pozostałe. Śpiewają na głosy, spokojną, dość rzewną pieśń. W drugiej części do kobiet dołącza kapela, grająca na instrumentach smyczkowych. Muzyka staje się dużo żywsza, taneczna, kapela gra rytmiczny, siarczysty akompaniament. Kobiety śpiewają wesołą melodię. Czasami ozdabiają pieśń piszczeniem. Ostatnia część utworu jest najbardziej żywiołowa.
Rd5MU86wB5CX2
Ilustracja interaktywna przedstawia fotografię „Orkiestry Świętego Mikołaja” autorstwa T. Przybylskiego. Na zdjęciu widoczne są postacie dwóch kobiet i trzech mężczyzn z instrumentami. Po naciśnięciu punktu interaktywnego, wyświetli się napis: „Pieśni ze Słowacji”, wykonawca: Orkiestra Świętego Mikołaja oraz pojawi się możliwość odtworzenia muzyki. Wstęp do utworu grają instrumenty smyczkowe. Melodia wykonywana przez pierwsze skrzypce jest dość wesoła, pozostałe instrumenty realizują rytmiczny akompaniament. Zwrotkę śpiewa kobieta, potem gra kapela. Kobieta śpiewa kilka zwrotek. Później 2 zwrotki śpiewa kilku mężczyzn. Po śpiewie mężczyzn muzyka ożywia się i znacznie przyspiesza i mężczyźni śpiewają jeszcze raz. Potem następuje bardzo żywiołowa część instrumentalna i fragment śpiewany przez kobietę.

Bibliografia

red. A. Chodkowski, Encyklopedia muzyki, Warszawa 1995.

L. Leciejewski, Mały słownik kultury dawnych Słowian, Warszawa 1999.

J. Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań, 2007.

https://slovake.eu/pl/intro/slovakia/culture

https://pismofolkowe.pl/artykul/s3owacka-muzyka-ludowa-i-ruch-folklorystyczny-2904