RazoUrKnUbZkJ1

Muzyka w Starożytnych Chinach

Źródło: online-skills, licencja: CC0.

Ważne daty

ok. 8000 p.n.e. - ok. 2500 p.n.e. – kultury epoki kamienia

ok. 3000 p.n.e. – rządy cesarza Huang Di

ok. 1600 p.n.e. - 1000 p.n.e. – panowanie dynastii Szang

ok. 1500 p.n.e. – początki występowania pięciostrunowej cytry qin

ok. 1000 p.n.e. - 256 p.n.e. – panowanie dynastii Czou

551 p.n.e. - 479 p.n.e. – daty życia Konfucjusza

206 p.n.e. - 220 n.e. – panowanie dynastii Han – wpływy kultury zachodniej

m7b8eb914878329fd_0000000000024
1

Scenariusz dla nauczyciela

R67LMAP96Itst

Pobierz załącznik

Scenariusz zajęć do pobrania.
Plik PDF o rozmiarze 52.83 KB w języku polskim
m7b8eb914878329fd_0000000000027

III. Tworzenie wypowiedzi związanych z historią i kulturą muzyczną. Uczeń:

3. interpretuje i odczytuje w kontekście dokonań epoki wybrane dzieła muzyczne;

4. formułuje logiczną wypowiedź na temat dzieł, form, gatunków, stylów, technik i twórców muzycznych, uwzględniając zależności między nimi w kontekście: genezy, przeobrażeń, porównań.

m7b8eb914878329fd_0000000000034
Nauczysz się

wymieniać hipotezy dotyczące początków muzyki w Chinach;

wymieniać funkcje muzyki w Starożytnych Chinach;

wymieniać zachowane zabytki starożytnej muzyki chińskiej i je scharakteryzować;

wymieniać i klasyfikować wg ówczesnych zwyczajów chińskie starożytne instrumenty muzyczne;

krótko opisywać znaczenie muzyki dla starożytnej nauki i filozofii.

m7b8eb914878329fd_0000000000040

Mityczne początki muzyki

Kultura muzyczna w Chinach sięga epoki pięciu baśniowych cesarzy, która rozpoczęła się ok. 3000 lat przed naszą erą. Podanie głosi, iż najstarszy, Żółty Cesarz – Huang –Di, wynalazł pismo i muzykę, która uporządkowana jest według liczb. Uważany jest za twórcę całego systemu muzycznego opartego na 12 12 lü12 – 12 półtonach. Oprócz tego Żółty Cesarz uznawany jest za wynalazcę kompasu, koła garncarskiego, pierwszego kalendarza, astronomii, matematyki i medycyny.

RfeDBLYMA6btt1
Autor nieznany, Huang Di – Żółty Cesarz. Jeden z pięciu baśniowych cesarzy starożytnych Chin, hyperionherbs.com, CC BY 3.0

Muzyka była związana z systemem religijnym, filozoficznym i społecznym. Podstawowy dźwięk zwany huang czungHuang czunghuang czung – co w tłumaczeniu oznacza żółty dzwon – stanowił wzorzec do wyznaczania wszystkich miar muzycznych, ale także państwowych. Odpowiadał też długości piszczałki pierwszego fletu.

m7b8eb914878329fd_0000000000048

Pentatonika – mistyczna skala chińska

Od najdawniejszych czasów starożytnych chiński system muzyczny oparty był na pięciu dźwiękach. Pentatonika wyznaczała zarówno dozwolone postępy melodyczne, jak i harmoniczne. Uzasadnienie takiego właśnie wyboru dźwięków wywodziło się z mitologii. Pięć dźwięków dzielono na dwa szeregi, które odpowiadały dwóm szeregom piszczałek: męskim i żeńskim.

Najstarszym chińskim instrumentem, który potwierdzał stosowanie tej skali, była pięciostrunowa cytra qin. Dźwięki skali pentatonicznej wywiedzione zostały z następstwa kolejnych pięciu kwint czystych ( C‑G-D‑A-E), sprowadzonych do jednej oktawy i uporządkowanych w kierunku wstępującym.

R58ozi4J7avOb1
Skala heptatoniczna, britannica.com, CC BY 3.0

W związku z tym, iż muzyka chińska od niepamiętnych czasów związana była z kosmologicznym pojmowaniem świata, kolejnym dźwiękom skali pentatonicznej przypisywane są porządki odpowiadające stronom świata, porom roku, kolorom, planetom, emocjom. Zasadą jest, że dźwiękowi podstawowemu (gong) odpowiada zawsze określenie oznaczające całość zjawiska, a kolejnym – określenia odpowiadające jego elementom.

Skala podstawowa stanowi punkt wyjścia dla kolejnych 4 modi, posiadających te same dźwięki, rozpoczynających się kolejno od następnych stopni: szang, jue, zhi, yu. Każdy z uzyskanych w ten sposób pięciu szeregów dźwiękowych może być transponowany do 12 , półtonów wywiedzionych z następstwa kwint czystych, które są podstawą systemu muzycznego. W ten sposób można było wygenerować 60 tonacji, które miały określone znaczenie symboliczne.

m7b8eb914878329fd_0000000000061

Muzyka i jej znaczenie wychowawcze

W czasach dynastii Czou przypisywano muzyce właściwości wychowawcze – wierzono, że może oddziaływać na człowieka i wpływać na jego charakter, a pośrednio na rozwój całego społeczeństwa. Dlatego pieczę nad kształceniem muzycznym sprawowało państwo, a wszystkie przemiany w systemie politycznym miały bezpośredni wpływ na system muzyczny.

Poprzez wprowadzenie do skali pentatonicznejSkala pentatonicznaskali pentatonicznej dodatkowych dźwięków (bianzhi lub pien czy oraz biangong lub pien kung) tworzących z dźwiękami zhi (czy) oraz gong (kung) interwał półtonu, powstała nowa skala heptatonicznaSkala heptatonicznaskala heptatoniczna.

RefyNMd2TvTuB
Utwór z przykładową skalą pentatoniczną. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.
RYwbDQ5qzS9zq
Utwór z przykładową skalą heptatoniczną. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.

O skali siedmiostopniowej pisał już Konfucjusz – wybitny chiński filozof. Uważał ją za element obcy – piękny, ale jednocześnie niebezpieczny. Konfucjusz zajmował się także systematyczną teorią muzyki oraz wskazywał na etyczny charakter muzyki dawnej. Temu starożytnemu myślicielowi tradycyjnie przypisuje się autorstwo chińskich tekstów klasycznych – czteroksięgu i pięcioksięgu konfucjańskiego. Dla muzykologów szczególną wartość posiada pięcioksiąg składający się z Księgi Przemian (Yijing), Księgi Pieśni (Shijing), Księgi Rytuałów (Liji), Księgi Dokumentów (Shujing) oraz Kroniki Wiosen i Jesieni (Chunqiu).

R16jl7ksfXJ481
„Marsz na Wejście Cesarza do świątyni”, notacja oryginalna, petrucci.gr, CC BY 3.0
m7b8eb914878329fd_0000000000073

Zabytki muzyczne

Najstarszym zabytkiem piśmienniczym odnoszącym się do muzyki są inskrypcje wyryte na dzwonach z brązu odkrytych w 1978 r. w grobowcu markiza Zenga z Yi. Interpretacji muzykologicznych doczekała się również Księga Przemian (Yijing), która opisuje chińską kosmologię i filozofię. Kolejne zachowane zabytki muzyczne to – Księga pieśni oraz Księga obrzędów – przypisywane Konfucjuszowi. Niestety, w żadnym z tych źródeł nie pojawia się zapis melodii, nawet w Księdze pieśni brak zapisu muzycznego, który odpowidałyby zawartym w niej 311 tekstom pieśni ludowych, biesiadnych, ceremonialnych oraz religijnych. Z przekazów wiadomo, że istniała jeszcze Księga Muzyki, ale niestety, nie zachowała się do naszych czasów, gdyż społonęła podczas rewolucji kulturalnej w 213 r. p.n.e., kiedy to miało miejsce powszechne palenie ksiąg. Mimo tak drastycznych zniszczeń tysięcy manuskryptów wiele antycznych melodii przetrwało, gdyż były przekazywane ustnie. Dotyczy to w sposób szczególny muzyki obrzędowej, czyli praktycznie każdej, która była wykonywana w obecności Cesarza. Przyjmuje się, iż zapisane znacznie później Marsz na Wejście Cesarza do świątyni oraz Hymn Konfucjusza mogą pochodzić z czasów starożytnych. Na poniższym rysunku przedstawono oryginalną notację marsza oraz jego przybliżoną współczesną transkrypcję.

Przykładem muzyki ceremonialnej jest Hymn Konfucjusza. Wykonaywany jest cztery razy do roku, za każdym razem w innej tonacji – odpowiadającej porze roku. Wykonywaniu Hymnu… towarzyszyły określone rytuały. Jednym z nich był taniec. Ścisle określone gesty były wykonywane podczas wyznaczonych strof. Podczas pozostałych fragmentów utworu tancerze pozostawali nieruchomi w pozach pełnych pokory i szacunku.

RPT2FWRhybrQc1
Gesty i figury towarzyszące „Hymnowi Konfucjusza”, petrucci.gr, CC BY 3.0
m7b8eb914878329fd_0000000000167

Symbolika instrumentarium muzycznego

Udokumentowany rozwój instrumentarium przypada na czasy dynastii Szang. Wspominane są instrumenty, takie dzwony z brązu, litofony – kamienne gongi, flety naczyniowe, fletnie, cytry czy bębny.

Z kolei za czasów dynastii Czou, w Księdze obrzędów podana została pierwsza systematyka antycznych chińskich instrumentów podkreślająca ich związek z kosmologią. Każdy z instrumentów został przyporządkowany do jednej z ośmiu grup oznaczonej przez rodzaj materiału: kamień, metal, skóra, tykwa, bambus, drewno, jedwab i glina. Przyporządkowane im też zostały trygramyTrygramytrygramy (pa‑kua) – święte symbole, które są wyrazem wszelkich przemian zachodzących we wszechświecie. Każda grupa miała też przyporządkowaną porę roku, stronę świata, osobowość, naturę. Instrumenty wraz z całą towarzyszącą im symboliką ukazane są w poniższej tabeli.

Rodzaj materiału

Instrumenty

卦名
Trygram

卦名
Nazwa

自然
Natura

性情
Osobowość

家族
Rodzina

方位
Kierunek

意義
Znaczenie

Kamień

Litofony, kamienne płyty uderzane pałkami, np. qing (bianqing)

Rl4i43CZ9jUB6
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

乾 Qian

天 Niebo

父 Ojciec

西北 NW

Aktywna energia, niebo

Metal

Dzwony – pojedyncze, niewielkich rozmiarów, lub zestawy dzwonów umieszczone na drewnianych ramach, np. bianzhong.

Rh6qLlhgwbUki
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

兌 Dui

泽 Bagno

少女 Najmłodsza córka

西 W

Radość, zadowolenie, stagnacja

Jedwab

Instrumenty z jedwabnymi strunami, np. guqin.

R1YrhxeBZyTRF
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

離 Li

火 Ogień

中女 Średnia córka

南 S

Szybki ruch, blask, słońce

Bambus

Instrumenty dęte, takie jak fletnia Pana (p’ai‑siao) lub flety podłużne i poprzeczne

R1eQG457qAZPv
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

震 Zhen

雷 Grom

長男 Najstarszy syn

東 E

Żar, rewolucja, podział

Drewno

Drewniany bęben
(czu) lub drewniane tarło, np. w kształcie tygrysa ()

RxjmyYS3fpAVq
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

巽 Xun

風 Wiatr

長女 Najstarsza córka

東南 SE

Łagodne przenikanie, giętkość

Skóra

Różne rodzaje bębnów, np. czang‑ku

R1ICxtSx1OoPf
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

坎 Kan

水 Woda

中男 Średni syn

東北 NE

Niebezpieczeństwo, rwąca rzeka, otchłań, księżyc

Tykwa

Harmonijka ustna (sheng)

R1SwfROJO45IK
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

艮 Gen

山 Góra

少男 Najmłodszy syn

東北 NE

Nieruchomość, bezruch

Glina

Flety naczyniowe np. xun

R12kXPRuYmydh
Źródło: online-skills, licencja: CC0.

坤 Kun

地 Ziemia

母 Matka

西南 SW

Energia pasywna, płodna

m7b8eb914878329fd_0000000000183

Starożytne chińskie instrumenty

RhGna0Ne7DZ8r
Ilustracja integracyjna przedstawia instrument - guqin. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Instrument zaklasyfikowany w starożytności do grupy określanej jako jedwab. Rodzaj cytry, pierwotnie pięciostrunowej, a później siedmiostrunowej. Jest jednym z najstarszych instrumentów strunowych w Chinach. Kompozycja posiada wolne tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.
Guqin, online-skills, CC BY 3.0
R3ZRn4sJcoFRe
Ilustracja interaktywna przedstawia instrument - sheng. 1. Rodzaj harmonijki ustnej zbudowanej z części ustnikowej oraz kilkunastu piszczałek zaopatrzonych w pojedynczy otwór palcowy i stroiki przelotowe. Nie wszystkie piszczałki służą do wydobywania dźwięków, część z nich pełni jedynie funkcję ozdobną. Budowa instrumentu umożliwia jednoczesne wydobywanie nawet kilku dźwięków. Pierwotnie sheng był głównie instrumentem akompaniującym, obecnie gra się na nim również kompozycje solowe. W starożytnej klasyfikacji instrument ten przyporządkowany był do grupy tykwa. Kompozycja posiada zróżnicowane tempo zmieniające się w trakcie utworu. Cechuje się żywiołowym charakterem.
Sheng, online-skills, CC BY 3.0
RqkXVVzkaCzL0
Ilustracja interaktywna przedstawia bianqing. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Starożytny instrument chiński, na który składa się zestaw kamiennych sztab w kształcie litery L, uporządkowanych melodycznie i zawieszonych na drewnianej ramie. Dźwięki wydobywa się za pomocą specjalnych pałeczek. Podobnie jak bianzhong, był często wykorzystywany podczas muzyki ceremonialnej i dworskiej. Ze względu na surowiec, z jakiego został stworzony w starożytności, zaliczany był do grupy kamień. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.
Bianqing, online-skills, CC BY 3.0
R1EWXMtos5Q2A
Ilustracja interaktywna przedstawia xun. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Jeden z najstarszych chińskich instrumentów. Jego historia sięga ok. 7000 lat. Instrument zbliżony do okaryny, w kształcie jajka z rozmieszczonymi otworami palcowymi i otworem służącym do zadęcia na szczycie. Był produkowany w różnych wielkościach. Prawdopodobnie jego początki związane były z kulturą myśliwską. Podczas polowania ciskano przymocowane do sznurka kamienie w zwierzynę. Zaobserwowano, iż te z nich, które są w środku , wydobywają przy rzucie dźwięk. Jako instrument muzyczny używany był głównie w muzyce pałacowej. Stanowił symbol pustelników oraz kobiet w żałobie, ze względu na właściwości brzmieniowe. Zaliczany do grupy instrumentów nazywanych glina. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się żywiołowym charakterem.
Xun, online-skills, CC BY 3.0
R8QbX0bwkqYOQ
Ilustracja interaktywna przedstawia bianzhong. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Starożytny instrument chiński, na który składa się zestaw dzwonów odlanych z brązu, uporządkowanych melodycznie i zawieszonych na drewnianej ramie. Dźwięk wydobywa się za pomocą specjalnych młotków. Podobnie jak bianqing, instrument ten był często wykorzystywany podczas muzyki ceremonialnej i dworskiej. Klasyfikowany w starożytności jako metal. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się żywiołowym charakterem.
Bianzhong, online-skills, CC BY 3.0
m7b8eb914878329fd_0000000000296

Zadania

ROyEzH416VAQm
Ćwiczenie 1
Która z wymienionych postaci zajmowała się systematyczną teorią muzyki chińskiej oraz jej etycznym charakterem? Możliwe odpowiedzi: 1. Huang-Ti, 2. Konfucjusz, 3. Ling-Lun
R1D2txauIm3nx
Ćwiczenie 2
Wymień funkcje muzyki w Starożytnych Chinach.
R24DQD30kikxD
Ćwiczenie 3
Przyporządkuj instrumenty do ich starożytnej systematyki. Glina Możliwe odpowiedzi: 1. sheng, 2. quin, 3. p’ai-siao, 4. bianqing, 5. xun Bambus Możliwe odpowiedzi: 1. sheng, 2. quin, 3. p’ai-siao, 4. bianqing, 5. xun Kamień Możliwe odpowiedzi: 1. sheng, 2. quin, 3. p’ai-siao, 4. bianqing, 5. xun Tykwa Możliwe odpowiedzi: 1. sheng, 2. quin, 3. p’ai-siao, 4. bianqing, 5. xun Jedwab Możliwe odpowiedzi: 1. sheng, 2. quin, 3. p’ai-siao, 4. bianqing, 5. xun
Rh2SfH3MYgwfx
Ćwiczenie 4
Jakie pojęcia w chińskiej teorii muzyki symbolicznie przypisane były nazwą dźwięków? Możliwe odpowiedzi: 1. kolory, 2. kierunki świata, 3. emocje
RHCA3uwDIz0sp
Ćwiczenie 5
Przyporządkuj daty do określonych zdarzeń w historii starożytnych Chin. Ok. 3000 r. p.n.e. Możliwe odpowiedzi: 1. daty życia Konfucjusza, 2. rządy cesarza Huang-Ti, 3. początki występowania pięciostrunowej cytry qin, 4. panowanie dynastii Han – wpływy kultury zachodniej Ok. 1500 r. p.n.e. Możliwe odpowiedzi: 1. daty życia Konfucjusza, 2. rządy cesarza Huang-Ti, 3. początki występowania pięciostrunowej cytry qin, 4. panowanie dynastii Han – wpływy kultury zachodniej 551 – 479 r. p.n.e. Możliwe odpowiedzi: 1. daty życia Konfucjusza, 2. rządy cesarza Huang-Ti, 3. początki występowania pięciostrunowej cytry qin, 4. panowanie dynastii Han – wpływy kultury zachodniej 206 r. p.n.e.–220 r. n.e. Możliwe odpowiedzi: 1. daty życia Konfucjusza, 2. rządy cesarza Huang-Ti, 3. początki występowania pięciostrunowej cytry qin, 4. panowanie dynastii Han – wpływy kultury zachodniej
RpvfnBxo2xAQE
Ćwiczenie 6
Jaki jest najstarszy zabytek muzyki chińskiej? Możliwe odpowiedzi: 1. Inskrypcje na dzwonach w grobowcu markiza Zenga z Yi, 2. Księga Pieśni, 3. Księga Obrzędów
R7meRzDPhqL2q
Ćwiczenie 7
Przyporządkuj instrumentom skojarzone z nimi pojęcia wg starożytnej klasyfikacji z Księgi Obrzędów. bambus Możliwe odpowiedzi: 1. zima, 2. lato, 3. wiosna, 4. późne lato glina Możliwe odpowiedzi: 1. zima, 2. lato, 3. wiosna, 4. późne lato jedwab Możliwe odpowiedzi: 1. zima, 2. lato, 3. wiosna, 4. późne lato błona Możliwe odpowiedzi: 1. zima, 2. lato, 3. wiosna, 4. późne lato
Polecenie 1

Na polecenie nauczyciela wskazana osoba (lub para) śpiewa lub wykonuje na instrumencie skalę pentatoniczną: (dźwięki cdega), a następnie jej cztery warianty (degac) (egacd) (gdcde) (acdeg).

RsxLLtOza2ddV1
Transkrypcja współczesna „Marszu na Wejście Cesarza do świątyni”, petrucci.gr, CC BY 3.0
Polecenie 2

Przyjrzyjcie się jeszcze raz zapisowi Marsza na Wejście Cesarza…. W jakiej skali jest zapisany? Czy potraficie nazwać jego wszystkie dźwięki za pomocą starożytnej terminologii? Spróbujcie stworzyć własny, krótki utwór opery na tej skali.

R16ZZdyttgxxi
Po ustawieniu się kursorem myszy w szarym polu, należy w nie wpisać odpowiedź do polecenia. Nad polem umieszczone są przyciski: Zapisz (pozwala na zapisanie wpisanej odpowiedzi), Drukuj (umożliwia wydrukowanie wpisanej odpowiedzi), Wyczyść (usuwa wpisaną treść).
m7b8eb914878329fd_0000000000312

Słownik pojęć

12 lü
12 lü

podstawowy system muzyczny Chin wyznaczający 12 półtonów za pomocą kwint czystych.

Huang czung
Huang czung

z chińskiego: „żółty dzwon”, dźwięk podstawowy, odpowiadający brzmieniu piszczałki fletu.

Skala heptatoniczna
Skala heptatoniczna

skala siedmiodźwiękowa.

Skala pentatoniczna
Skala pentatoniczna

skala pięciodźwiękowa.

Trygramy
Trygramy

święte chińskie symbole, które są wyrazem wszelkich przemian zachodzących we wszechświecie.

m7b8eb914878329fd_0000000000315

Źródło:

Wojciech Marchwica (red.) Słownik muzyki, Zielona Sowa, Kraków 2006

m7b8eb914878329fd_0000000000322

Galeria dzieł sztuki

Biblioteka muzyczna

RhGna0Ne7DZ8r
Ilustracja integracyjna przedstawia instrument - guqin. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Instrument zaklasyfikowany w starożytności do grupy określanej jako jedwab. Rodzaj cytry, pierwotnie pięciostrunowej, a później siedmiostrunowej. Jest jednym z najstarszych instrumentów strunowych w Chinach. Kompozycja posiada wolne tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.
Guqin, online-skills, CC BY 3.0
R3ZRn4sJcoFRe
Ilustracja interaktywna przedstawia instrument - sheng. 1. Rodzaj harmonijki ustnej zbudowanej z części ustnikowej oraz kilkunastu piszczałek zaopatrzonych w pojedynczy otwór palcowy i stroiki przelotowe. Nie wszystkie piszczałki służą do wydobywania dźwięków, część z nich pełni jedynie funkcję ozdobną. Budowa instrumentu umożliwia jednoczesne wydobywanie nawet kilku dźwięków. Pierwotnie sheng był głównie instrumentem akompaniującym, obecnie gra się na nim również kompozycje solowe. W starożytnej klasyfikacji instrument ten przyporządkowany był do grupy tykwa. Kompozycja posiada zróżnicowane tempo zmieniające się w trakcie utworu. Cechuje się żywiołowym charakterem.
Sheng, online-skills, CC BY 3.0
RqkXVVzkaCzL0
Ilustracja interaktywna przedstawia bianqing. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Starożytny instrument chiński, na który składa się zestaw kamiennych sztab w kształcie litery L, uporządkowanych melodycznie i zawieszonych na drewnianej ramie. Dźwięki wydobywa się za pomocą specjalnych pałeczek. Podobnie jak bianzhong, był często wykorzystywany podczas muzyki ceremonialnej i dworskiej. Ze względu na surowiec, z jakiego został stworzony w starożytności, zaliczany był do grupy kamień. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się spokojnym charakterem.
Bianqing, online-skills, CC BY 3.0
R1EWXMtos5Q2A
Ilustracja interaktywna przedstawia xun. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Jeden z najstarszych chińskich instrumentów. Jego historia sięga ok. 7000 lat. Instrument zbliżony do okaryny, w kształcie jajka z rozmieszczonymi otworami palcowymi i otworem służącym do zadęcia na szczycie. Był produkowany w różnych wielkościach. Prawdopodobnie jego początki związane były z kulturą myśliwską. Podczas polowania ciskano przymocowane do sznurka kamienie w zwierzynę. Zaobserwowano, iż te z nich, które są w środku , wydobywają przy rzucie dźwięk. Jako instrument muzyczny używany był głównie w muzyce pałacowej. Stanowił symbol pustelników oraz kobiet w żałobie, ze względu na właściwości brzmieniowe. Zaliczany do grupy instrumentów nazywanych glina. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się żywiołowym charakterem.
Xun, online-skills, CC BY 3.0
R8QbX0bwkqYOQ
Ilustracja interaktywna przedstawia bianzhong. Dodatkowo na ilustracji umieszczono następujące informacje: 1. Starożytny instrument chiński, na który składa się zestaw dzwonów odlanych z brązu, uporządkowanych melodycznie i zawieszonych na drewnianej ramie. Dźwięk wydobywa się za pomocą specjalnych młotków. Podobnie jak bianqing, instrument ten był często wykorzystywany podczas muzyki ceremonialnej i dworskiej. Klasyfikowany w starożytności jako metal. Kompozycja posiada umiarkowane tempo. Cechuje się żywiołowym charakterem.
Bianzhong, online-skills, CC BY 3.0