Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Dostosowanie warunków mieszkaniowych do stanu osoby starszej/podopiecznej

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo‑wspierających osobie starszej - Opiekun osoby starszej 341202

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych - Opiekunka środowiskowa 341204

bg‑azure

Netografia i bibliografia

Bibliografia

Bac A. (red.), Terapia zajęciowa w dysfunkcjach narządu ruchu, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2018.

Szwałkiewicz E., Talarska D., Wieczorowska‑Tobis K. (red.), Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Szwałkiewicz E., Opiekun medyczny w praktyce, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2013.