Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny do transportu i urabiania kopalin

Eksploatacja podziemna złóż - Technik górnictwa podziemnego 311703, Górnik eksploatacji podziemnej 811101

bg‑gold

Netografia i bibliografia

Netografia

Linki do stron internetowych:

 • Akademia Górniczo‑Hutnicza im. St. Staszica: http://www.agh.edu.pl (dostęp 13.02.2023 r.).

 • COIG S.A.: https://www.coig.pl (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Główny Instytut Górnictwa: http://www.gig.eu (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.: https://www.kghmzanam.com/ (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Instytut Techniki Górniczej KOMAG: http://www.komag.eu (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.: http://www.jsw.pl (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Ministerstwo Aktywów Państwowych: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Politechnika Śląska: http://www.polsl.pl (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Polska Grupa Górnicza S.A: http://www.pgg.pl (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Portal z tematyką inżynieryjno‑przemysłową „Główny Mechanik”: https://glowny-mechanik.pl/o-nas/ (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Producent maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczegoFAMUR S.A.: http://www.famur.com (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Producent sprzętu budowlanego Komatsu: http://www.mining.komatsu/pl/home (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. (Dz. U. z 2017r. poz. 1118 z późn. zm.) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001118 (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20021911596 (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 poz. 931) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101380931 (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650 (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 2293 z późn. zm.) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002293 (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Solid Ground: https://solidground.sandvik/pl/ (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Urządzenia i Konstrukcje S.A.: http://www.uiksa.pl/en/index.html (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072 z późn. zm.) - https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001072 (dostęp 13.02.2023 r.).

 • WNP Portal Gospodarczy: http://www.wnp.pl/gornictwo/ (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Wyższy Urząd Górniczy - BHP w podziemnych zakładach górniczych: https://www.wug.gov.pl/prawo/bhp_podziemne (dostęp 13.02.2023 r.).

 • Wyższy Urząd Górniczy: http://www.wug.gov.pl (dostęp 13.02.2023 r.).

Bibliografia

 • Antoniak J., Systemy transportu przenośnikami taśmowymi w górnictwie, Wyd. Pol. Śląska, Gliwice, 2005

 • Antoniak J., Urządzenia i systemy transportu podziemnego w kopalniach. Wyd. „Śląsk”, Katowice, 1990

 • Bęben A., Maszyny i urządzenia do wydobywania kopalin pospolitych bez użycia materiałów wybuchowych, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo‑Dydaktyczne, Kraków, 2008

 • Furmanik K., Transport przenośnikowy, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo‑Dydaktyczne, Kraków, 2008

 • Honysz J., Górnictwo, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2011

 • Jaszczuk M., Ścianowe systemy mechanizacyjne, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, 2007

 • Jonak J., Urabianie skał głowicami wielonarzędziowymi, Wydawnictwo Śląsk, Katowice, 2002

 • Kotwica K. , Klich A., Maszyny i urządzenia do drążenia wyrobisk korytarzowych i tunelowych, Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice, 2011

 • Krauze K., Kotwica K., Innowacyjne rozwiązania maszyn dla górnictwa opracowane w Katedrze Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych, AGH Kraków, Mining – Informatics, Automation and Electrical Engineering, 2018, 1

 • Piechota S., Podstawowe zasady i technologie wybierania kopalin stałych, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków, 2003

 • Pieczonka K., Inżynieria maszyn roboczych. Cz. 1, Podstawy urabiania, jazdy, podnoszenia i obrotu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2009

 • Pilarczyk J., Poradnik inżyniera, Wydawnictwa Naukowo‑Techniczne, Warszawa, 2003

 • Probierz K, Zarys podziemnego górnictwa węglowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2007

 • Strzałkowski P, Górnictwo ogólne, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2015

 • Suchoń J., Górnicze przenośniki zgrzebłowe. Budowa i zastosowanie, Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice, 2012

 • Turek M., Podstawy podziemnej eksploatacji pokładów węgla kamiennego, Wydawca Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 2010

 • Wyciszczok S, Maszyny i urządzenia górnicze, Wydawnictwo REA, Konstancin‑Jeziorna, 2011