Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny do transportu i urabiania kopalin

Eksploatacja podziemna złóż - Technik górnictwa podziemnego 311703, Górnik eksploatacji podziemnej 811101

bg‑gold

Instrukcja użytkowania

4

Spis treści

1

Informacje ogólne

E‑materiał składa się z siedmiu paneli: wprowadzenia, materiałów multimedialnych, interaktywnych materiałów sprawdzających, słownika pojęć dla e‑materiału, przewodnika dla nauczyciela, przewodnika dla uczącego się oraz netografii i bibliografii. Można je przeglądać po kolei.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

Ro5SL0cVIxFE9
Przykład przycisku nawigującego do poprzedniej strony
Źródło: GroMar Sp.z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

R1Bry4pYrParJ
Przykład przycisku służącego nawigowaniu do następnej strony
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Wprowadzenie

We wprowadzeniu, na górze strony, znajdują się podstawowe informacje o kwalifikacji zawodowej oraz konsultancie merytorycznym e‑materiału. Poniżej zamieszczony jest spis treści, dzięki któremu można przenieść się na stronę konkretnego zasobu. W tym celu należy kliknąć na zdjęcie prezentujące temat danego zasobu.

Materiały multimedialne

W ich skład wchodzą: film edukacyjny, wizualizacja grafiki w modelu 3D, grafika interaktywna oraz gra edukacyjna.

Film edukacyjny

Film edukacyjny prezentuje najważniejsze zasady związane z eksploatacją maszyn do transportu i urabiania kopalin.

Nad filmem, na górze strony znajduje się spis treści, za pomocą którego można przejść do wszystkich składowych panelu.

R1IibsgAjiu7A
Przykładowy widok spisu treści w panelu
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ekran filmu wygląda jak na poniższym zdjęciu:

R1BxjaEAlc6fX
Przykładowy widok ekranu odtwarzacza
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby odtworzyć film, należy kliknąć na ikonkę trójkąta, znajdującą się w dolnym lewym rogu:

R16S0IVYn3zLP
Ikona włączenia odtwarzania filmu
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona zmieni się w poniższy znak. Żeby zatrzymać film, należy go kliknąć.

Ri0mVMMThhwat
Ikona zatrzymania odtwarzania filmu
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przeciągając widoczny poniżej niebieski pasek do określonego poziomu, można ustawić głośność na wymagany poziom. By całkowicie wyłączyć dźwięk, trzeba kliknąć na symbol głośnika.

R1b1Lr1BMKyeZ
Pasek zmiany głośności dźwięku w filmie
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Poniższy przycisk pozwala na włączenie alternatywnej ścieżki dźwiękowej.

R1JOlTkoAXOIt
Ikona włączenia alternatywnej ścieżki
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Gdy ścieżka jest aktywna, ikonka zmieni się na tę przedstawioną poniżej. Kliknięcie na nią spowoduje wyłączenie alternatywnej ścieżki.

RcCEkOiw8jJ1J
Ikona wyłączenia alternatywnej ścieżki
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona napisów to mały prostokąt z kropkami i kreskami. Po kliknięciu na niego pojawia się panel, dający możliwość włączenia lub wyłączenia napisów.

RLVSaQUeols9A
Panel włączania i wyłączania napisów w filmie
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona „auto” pozwala na dostosowanie jakości wyświetlanego materiału.

RTk9H5ctBrFFT
Panel zmiany jakości filmu
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Klikając na ikonę „1x”, można wybrać prędkość odtwarzania filmu. Poniżej widnieją dostępne opcje:

R1GeX0DO8KVyG
Panel zmiany prędkości filmu
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ostatnia ikona pozwala na wejście w tryb pełnoekranowy oraz późniejsze z niego wyjście.

R78WKAZbaEL7O
Ikona włączenia trybu pełnoekranowego filmu
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Wizualizacja grafiki w modelu 3D

Wizualizacja składa się z modeli 3D - ich lista wraz z podglądami, przedstawiona jest w panelu głównym (menu pod przyciskiem „Pokaż modele”), z którego można wybrać do obejrzenia odpowiedni model. Modele 3D można za pomocą myszki dowolnie obracać i oglądać z różnej perspektywy, a za pomocą scrolla przybliżać. W lewym górnym rogu znajdują się wszystkie numery znaczników występujących na planszy i zawierających opisy w formie tekstowej i nagrania audio.

Aby odtworzyć nagranie, należy kliknąć ikonę trójkąta znajdującą się na panelu poniżej opisu tekstowego.

R9BRHpCnMng8J
Przykładowy wygląd modelu 3D z przyciskiem menu "Pokaż modele", przyciskami znaczników i panelem z opisem w formie tekstowej i audio.
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

W lewym górnym rogu znajduje się ikona przekreślonej kamery. Kliknięcie na nią resetuje ułożenie modelu – wraca on do pozycji wyjściowej.

RbuJKAe1pMbpY
Ikona przekreślonej kamery
Źródło: GroMar sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Obok ikony kamery znajduje się ikona pauzy lub startu. Wyświetlanie się ikony pauzy oznacza zatrzymanie, a ikona startu rozpoczęcie automatycznego obrotu modelu. Kliknięcie na tę ikonę powoduje włączenie lub wyłączenie obrotu modelu.

R6vg1M2UanW8L
Ikony pauzy oraz startu obracania modelu 3D
Źródło: GroMar sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przycisk „Pokaż modele” Wyświetla kafelki z modelami 3D do wybrania.

RpTRj3wQdY9jV
Okno wyboru modeli pod przyciskiem "Pokaż modele"
Źródło: GroMar sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Grafiki interaktywne

Nad grafikami, na górze strony znajduje się spis treści, za pomocą którego można przejść do wszystkich składowych panelu.

R1X9yZCFOnQXv
Przykładowy widok spisu treści w panelu
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Grafiki interaktywne zebrane są w formie galerii, po której można się poruszać za pomocą menu bocznego.

R1aE36V0w3qjD
Grafika interaktywna z menu bocznym do poruszania się między zdjęciami
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Grafiki interaktywne prezentują zdjęcia i opisy umieszczone pod interaktywnymi przyciskami. W lewym górnym rogu znajdują się wszystkie numery znaczników występujących na planszy i zawierających opisy w formie tekstowej i nagrania audio.

R5pdkwJPAsOvU
Przykładowy wygląd grafiki interaktywnej
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Ikona znajdująca się w lewym górnym oknie pozwala na ukrycie i pokazanie znaczników znajdujących się na grafice.

RhAycY3PP2Cps
Numery znaczników występujących na grafice interaktywnej
Źródło: GroMar sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Aby odtworzyć nagranie, należy kliknąć ikonę trójkąta znajdującą się na panelu poniżej opisu tekstowego.

R1GVtOjElZ5Vh
Ikona włączenia odtwarzania audio
Źródło: GroMar sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Gra edukacyjna

Gra edukacyjna umożliwia poznanie budowy i zastosowania różnych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do transportu kopalin.

Poniżej przedstawiony jest ekran startowy gry. Żeby rozpocząć grę, należy kliknąć przycisk Start.

RHYAsPTAI6WMq
Widok spisu treści
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Szczegółowa instrukcja znajduje się powyżej ekranu gry.

Interaktywne materiały sprawdzające

Stan swojej wiedzy można sprawdzić dzięki interaktywnym materiałom sprawdzającym, zawierającym pytania w różnych formach testowych i o różnym poziomie trudności. Ćwiczenia są umieszczone w zakładkach rozwijających się po kliknięciu na nie.

Każde zadanie znajduje się w osobnej zakładce:

RjPXhtf2ISX05
Przykładowy wygląd zakładek zawierających interaktywne materiały sprawdzające
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

RPGRfgqQrYcCg
Widok przykładowego zadania
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie na wybraną opcję, przeciągnięcie odpowiedzi lub jej wpisanie. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać. Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. W przypadku błędnej odpowiedzi wyświetlona zostanie informacja wskazująca na materiał multimedialny, w którym można uzupełnić brakującą wiedzę.

R1IJPkifY8yWQ
Oznaczenia poziomu trudności zadań
Źródło: Englishsquare.pl Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Zarówno na nagłówku jak i po rozwinięciu, po prawej stronie polecenia, widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony, to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, a czerwony to zadanie trudne.

Krzyżówka

Jeśli w interaktywnych materiałach sprawdzających występuje krzyżówka, może się zdarzyć, że hasło składa się z więcej niż jednego słowa. W takim wypadku należy wpisać wyrazy w ciągu, bez stosowania spacji.

Słownik pojęć dla e‑materiału

Słownik pojęć umożliwia zapoznanie się ze słowami kluczowymi i ich definicjami dotyczącymi e‑materiału, daje też możliwość wyszukiwania pojęć bądź fraz za pomocą wyszukiwarki pojęć.

R3NKCVEOszmDB
Wyszukiwarka pojęć znajdujących się w słowniku
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Do każdego pojęcia w słowniku dołączone są linki przekierowujące do materiałów multimedialnych, w jakich to pojęcie zostało użyte.

RWcWhjFdsBu8E
Widok pojęć w słowniku i linków przekierowujących do odpowiednich materiałów multimedialnych
Źródło: GroMar Sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela zawiera szczegółowe informacje o kwalifikacjach, dla których materiał został przygotowany, a także o celach i efektach kształcenia, których realizację ma zapewnić. Posiada informację o strukturze e‑materiału, zawartości poszczególnych multimediów i powiązaniach między nimi oraz wskazówki, jak wykorzystać go w pracy dydaktycznej. Zawarte są w nim również przykładowe scenariusze pracy uczniów na zajęciach, poza nimi i podczas indywidualnej pracy z uczniem.  Przewodnik posiada spis treści pozwalający na przejście do wybranego podpunktu poprzez odsyłacze. Istnieje również możliwość przejścia z przewodnika do wszystkich składowych e‑materiału poprzez kafelki multimediów. Można tam też znaleźć spis wymagań technicznych niezbędnych do pracy z e‑materiałem.

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego się. Składa się z dwóch części. Pierwsza przedstawia strukturę e‑materiału i omawia po kolei każdy zasób występujący w e‑materiale. Ponadto zawiera informacje, jak uczeń może korzystać z poszczególnych zasobów. Druga część, to wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału. Przewodnik posiada spis treści pozwalający na przejście do wybranego podpunktu poprzez odsyłacze. Istnieje również możliwość przejścia z przewodnika do wszystkich składowych e‑materiału poprzez kafelki multimediów.

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografia to spis adresów internetowych oraz pozycji literaturowych, które ubogacają i rozszerzają wiedzę zawartą w e‑materiale. Adresy internetowe zawierają hiperłącza, dzięki którym można przejść na daną stronę, oraz datę z ostatnim dostępem do linku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Problemy techniczne z odtwarzaniem e‑materiałów

W przypadku problemów z wyświetlaniem się multimediów w e materiale należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Najczęstszą przyczyną spowolnienia internetu jest otwarcie zbyt wielu aplikacji lub zakładek w przeglądarce internetowej na urządzeniu. Wolne ładowanie się stron może być również wywołane słabym łączem internetowym; odczuwalne będzie to zwłaszcza w przypadkach prób otwarcia stron zawierających wizualizacje 3D. Słaba jakość połączenia może być też spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych, jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści