Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Planowanie cięć – szacunek brakarski

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi – technik leśnik 314301

Netografia i bibliografia

NETOGRAFIA

 1. Szacunek brakarski, hasło w: Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Szacunek_brakarski [dostęp: 30.08.2021].

 2. Znowelizowanie zasady sporządzania szacunku brakarskiego drzew na pniu, PDF w języku polskim (650 kB), http://expert.nieruchomosci.pl/wp-content/uploads/2015/10/zarz24_2009_ZNOWELIZOWANE-ZASADY-SPORZ%C4%84DZANIA-SZAC-BRAKARSKIEGO.pdf [dostęp: 30.08.2021].

 3. Formularz raptularza, PDF w języku polskim (168 kB), http://sipdata.lex.pl/dane/urzedowe/2009/764768/1.pdf?_ga=2.58251368.377555771.1631553567-1393723275.1583346323 [dostęp: 30.08.2022].

 4. Formularz raptularza do sporządzania szacunku metodą przez porównanie, PDF w języku polskim (328 kB), http://sipdata.lex.pl/dane/urzedowe/2009/764768/2.pdf?_ga=2.222599257.377555771.1631553567-1393723275.1583346323 [dostęp: 30.09.2022].

 5. Normy i warunki techniczne mające zastosowanie do pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe [dostęp: 30.08.2021].

 6. Tablica – Drewno wielkowymiarowe iglaste, PDF w języku polskim (233 kB), http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/4._drewno_wielkowymiarowe_iglaste_.pdf [dostęp: 30.08.2022].

 7. Warunki techniczne – podział, terminologia i symbole stosowane w obrocie surowcem drzewnym, PDF w języku polskim (201 kB), http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/1projekt_skonsultowany_-_podzia_terminologia_i_symbole.pdf [dostęp: 30.08.2022].

 8. Zarządzenie Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie wprowadzenia warunków technicznych stosowanych w obrocie surowcem drzewnym w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, PDF w języku polskim (631 kB) [dostęp: 30.08.2021].

 9. Szacunki brakarskie drzew na pniu, Szacunki Brakarskie, http://www.szacunek-brakarski.pl/szacunek-brakarski-drzew-na-pniu/ [dostęp: 30.08.2021].

 10. Materiały Zespołu Szkół w Tułowicach, PDF‑y w języku polskim (680 kB, 615 kB, 262 kB, 324 kB) http://www.archiwum.tltulowice.pl/nowa/images/Opis_taksacyjny_drzewostanu-materia%C5%82y_dla_uczni%C3%B3w-2019.pdf [dostęp: 20.12.2022], http://www.archiwum.tltulowice.pl/nowa/images/Okre%C5%9Blanie_klasy_bonitacji_drzewostan%C3%B3w.pdf [dostęp: 20.12.2022], http://www.archiwum.tltulowice.pl/nowa/images/Zasady_pomiaru_pier%C5%9Bnicy.pdf [dostęp: 20.12.2022], http://www.archiwum.tltulowice.pl/nowa/images/instrukcja_pomiaru_wysoko%C5%9Bci_drzewa-1.pdf [dostęp: 20.12.2022].

 11. Nadleśnictwo Łochów, informacje na temat podziału drewna i jego klas jakości, PDF w języku polskim (140 kB), https://lochow.warszawa.lasy.gov.pl/documents/18071/23796175/s%C5%82ownik.pdf/b071018b-204e-474c-aebd-4283fd1887c7, [dostęp: 20.12.2022].

 12. Instrukcja mierzenia obwodu pnia drzewa, Rejestr Polskich Drzew Pomnikowych, https://www.rpdp.hostingasp.pl/Trees/UI/TreeGirthMeasurmentRulesForm.aspx [dostęp: 20.12.2022].

BIBLIOGRAFIA

 1. D.F. Giefing, W. Pazdrowski, Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2012.

 2. J. Sosnowski, Szlaki zrywkowe w proekologicznym gospodarstwie leśnym, cz. 2, Projektowanie, wykonawstwo i użytkowanie szlaków zrywkowych, „Sylwan” 2002, nr 146 (9).

 3. J. Witkowska, Zasady szacunku brakarskiego drzew na pniu, „Głos Lasu” 1993, nr 09.

 4. System Informatyczny Lasów Państwowych, Lasy Państwowe, BRAKARZ LASYREJ_2050922. Podręcznik użytkownika, Warszawa 2015.