Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Planowanie cięć – szacunek brakarski

LES.02. Gospodarowanie zasobami leśnymi – technik leśnik 314301

Przewodnik dla uczącego się

6

Spis treści

Cele uczącego sięCele uczącego się

Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

Powiązania między elementami e‑materiałuPowiązania między elementami e‑materiału

Wskazówki dotyczące korzystania z e‑materiału w procesie samokształceniaWskazówki dotyczące korzystania z e‑materiału w procesie samokształcenia

Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

Cele uczącego się

 • Poznasz treści, które pozwalają na osiągnięcie, zgodnie z podstawą programową, celów kształcenia w zawodzie technik leśnik (kod cyfrowy zawodu 314301), ponieważ tematyka e‑materiału służy przygotowaniu absolwenta do profesjonalnego wykonywania zadań zawodowych. Zapoznasz się z różnymi metodami prowadzenia szacunku brakarskiego.

 • Przedstawisz najważniejsze założenia dotyczące wykonywania szacunku brakarskiego różnymi metodami. Opanujesz pracę z wirtualnymi danymi z przykładowego lasu gospodarczego – wprowadzisz dane do komputera i sporządzisz inne dokumenty (takie jak roczny plan pozyskania drewna, szczegółowe plany na podstawie danych z szacunków), powiążesz adres powierzchni leśnej z opisem taksacyjnym.

 • Wyjaśnisz, jak wady drewna wpływają na wyniki szacunku brakarskiego.

 • Rozwiniesz kompetencje komunikacyjno‑cyfrowe.

 • Dostosujesz tempo i zakres nauki do swoich indywidualnych potrzeb.

2

Struktura e‑materiału

E‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z tych części zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje, które ułatwiają użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością e‑materiału.

Materiały multimedialne

Symulator Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiegoDA28sbczPSymulator Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

Praca z symulatorem pomoże ci w zdobyciu następujących umiejętności:

 • planowanie cięcia w drzewostanie,

 • wypełnianie raptularza terenowego do szacunku brakarskiego drzew na pniu metodą posztuczną na podstawie otrzymanych danych,

 • znajomość zasad, celów i metod dokonywania szacunku brakarskiego,

 • znajomość programów Brakarz i ACER,

 • wprowadzanie danych do programu Brakarz.

Obudowa dydaktyczna

Interaktywne materiały sprawdzająceDj8swjvpsInteraktywne materiały sprawdzające – pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu szacunku brakarskiego.

Słownik pojęć dla e‑materiałuD139EQajoSłownik pojęć dla e‑materiału – zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym e‑materiale.

Przewodnik dla nauczycielaD1BNOUeELPrzewodnik dla nauczyciela – zawiera wskazówki dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

Przewodnik dla uczącego sięDFIOGUObPrzewodnik dla uczącego się – zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki uczącego się.

Netografia i bibliografiaDRuJkK25CNetografia i bibliografia – stanowi listę materiałów, na podstawie których został opracowany e‑materiał, oraz listę materiałów polecanych do przeczytania w celu pogłębienia wiedzy dotyczącej planowania cięć.

Instrukcja użytkowaniaDQ69J9A8BInstrukcja użytkowania – objaśnia działanie e‑materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Powiązania między elementami e‑materiału

Materiały multimedialne są powiązane ze sobą i z poszczególnymi elementami obudowy dydaktycznej.

Każdy materiał multimedialny jest także powiązany z konkretnymi interaktywnymi materiałami sprawdzającymi:

 • symulator Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego z ćwiczeniami 1–20.

4

Wskazówki dotyczące korzystania z e‑materiału w procesie samokształcenia

E‑materiał służy do pracy zarówno w warunkach szkolnych, jak i domowych. Podczas samodzielnej pracy z niniejszym e‑materiałem możesz wykorzystać zawarte w nim multimedia do rozwiązania różnorodnych problemów i zadań.

1. Symulator Symulator i przewodnik do prowadzenia szacunku brakarskiego

Po zapoznaniu się z symulatorem możesz sam/sama dokonać szacunku brakarskiego w przykładowym lesie. Następnie taki szacunek oraz uzyskane pomiary i wyliczenia możesz skonsultować z inną osobą zainteresowaną tym zagadnieniem (np. dokształcającą się lub przygotowującą do egzaminu); możliwa jest także wymiana informacji w większym gronie osób zainteresowanych wiedzą z zakresu szacunku brakarskiego.

2. Interaktywne materiały sprawdzające

Materiał multimedialny jest powiązany z odpowiednio dobranymi ćwiczeniami, wykonaj je, aby sprawdzić swoją wiedzę po uważnym zapoznaniu się z multimedium. Ponadto każde ćwiczenie zawiera informację zwrotną, dzięki której będziesz wiedzieć, co już wiesz, a jakie wiadomości musisz jeszcze uzupełnić.

3. Netografia i bibliografia

Warto patrzeć szerzej i zapoznać się ze źródłami, na podstawie których przygotowano ten e‑materiał. Znajdziesz je w zakładce Netografia i bibliografia. Dzięki nim będziesz pogłębiać i doskonalić wiedzę na temat szacunku brakarskiego zdobytą na zajęciach.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z przewodnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3 GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2 GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • tablet/smartfon z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym), np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści