Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Ochrona środowiska morskiego

TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
– technik mechanik okrętowy 315105

bg‑blue

Netografia i bibliografia

Bibliografia

  1. Bolałek J., Ochrona środowiska morskiego: od teorii do praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk–Sopot 2016.

  2. Graczyk T., Piskorski Ł., Siemianowski R., Ochrona środowiska morskiego przez zanieczyszczeniami z obiektów oceanotechnicznych, Politechnika Szczecińska, Szczecin 2001.

  3. Konwencja MARPOL 73/78.

  4. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego z 9.04.1992 r.

  5. Korzeniewski K., Ochrona środowiska morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.

  6. Łączyński H., Kaniewski E., Ochrona środowiska morskiego: zagadnienia techniczne i prawne, WSM, Gdynia 2000.

  7. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczeniu przez statki (Dz.U. Nr 47, poz. 243).

  8. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r o obszarach morskich RP (Dz.U. z 1991 r. Nr 32, poz.131 z późniejszymi zmianami).

  9. Wiewióra, A., Ochrona środowiska morskiego w eksploatacji statków, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2003.