Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Ochrona środowiska morskiego

TWO.06. Organizacja i wykonywanie prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych
– technik mechanik okrętowy 315105

bg‑blue

Przewodnik dla uczącego się

4

Spis treści

Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

Jak korzystać z e‑materiałuJak korzystać z e‑materiału

Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

Struktura e‑materiału

Niniejszy e‑materiał składa się z trzech części: wprowadzenia, materiałów multimedialnych oraz obudowy dydaktycznej. Każda z nich zawiera powiązane tematycznie elementy składowe.

1. Wprowadzenie

Przedstawia podstawowe informacje o e‑materiale, które ułatwią użytkownikowi wstępne zapoznanie się z zawartością materiału: odniesienia do podstawy programowej, zakres tematyczny oraz opis budowy e‑materiału.

2. Materiały multimedialne

Zawierają dwa filmy, które ułatwiają uczącemu się przyswojenie wiedzy. Zasób „Zagrożenia dla środowiska naturalnego od strony jednostek pływających”D1DiXBu5Z„Zagrożenia dla środowiska naturalnego od strony jednostek pływających” jest filmem edukacyjnym przedstawiającym negatywne oddziaływanie statków na środowisko naturalne oraz działania mające na celu ograniczenie tego wpływu. Zasób „Procedury związane z likwidacją rozlewów na morzu”D1R9unupt„Procedury związane z likwidacją rozlewów na morzu” przedstawia za pomocą filmu instruktażowego (tutorialu) kolejne czynności, które należy podjąć w wypadku rozlewu substancji na morzu.

3. Obudowa dydaktyczna

 • Interaktywne materiały sprawdzająceDBN2DzELpInteraktywne materiały sprawdzające pozwalają zweryfikować poziom opanowania wiedzy i umiejętności związanych z tematem.

 • Słownik pojęć dla e‑materiałuD4H9TN4VuSłownik pojęć dla e‑materiału zawiera objaśnienia specjalistycznego słownictwa występującego w całym materiale.

 • Przewodnik dla nauczycielaD1Gnt5A14Przewodnik dla nauczyciela zawiera sugestie do wykorzystania e‑materiału w ramach pracy dydaktycznej.

 • Przewodnik dla uczącego sięDUvmqYlI4Przewodnik dla uczącego się zawiera wskazówki i instrukcje dotyczące wykorzystania e‑materiału w ramach samodzielnej nauki.

 • Netografia i bibliografiaDUpd87ckLNetografia i bibliografia stanowi listę materiałów, na bazie których został opracowany e‑materiał.

 • Instrukcja użytkowaniaDmDm1BB7lInstrukcja użytkowania objaśnia działanie materiału oraz poszczególnych jego elementów.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

Jak korzystać z e‑materiału

Opracowane w tym e‑materiale multimedia, interaktywne materiały sprawdzające i słownik pojęć mają pomóc Ci w przygotowaniu do egzaminu zawodowego oraz do pracy w zawodzie technik mechanik okrętowy.

W skład multimediów wchodzą film edukacyjny i film instruktażowy. Przybliżają one zakres oddziaływania jednostek pływających na środowisko morskie, zwracając przy tym szczególną uwagę na zagrożenia, które wynikają z użytkowania przez nie wód, oraz sposoby zapobiegania i neutralizowania tego negatywnego wpływu.

 • Dzięki filmowi edukacyjnemu „Zagrożenia dla środowiska naturalnego od strony jednostek pływających” zapoznasz się z wpływem, jaki statki wywierają na środowisko naturalne, oraz z działaniami, które go ograniczyć. W czasie oglądania filmu wykonuj notatki. Ułatwi to przyswojenie i zapamiętanie informacji. Po obejrzeniu filmu wykonaj test wiedzy, który stanowią interaktywne materiały sprawdzające. Możesz przygotować notatkę ze słowami kluczowymi, która dotyczyć będzie omawianych w materiale przepisów morskich. Wypisz najważniejsze sformułowania. Pomyśl, jakie typy zagrożeń łączą się z danym załącznikiem konwencji. Poszukaj w sieci informacji na temat katastrof, podczas których środowisko naturalne zostało zagrożone ze strony jednostek pływających. Na ich podstawie stwórz minisłownik, w którym wypiszesz najciekawsze informacje (2‑3 hasła).

 • Po obejrzeniu filmu instruktażowego „Procedury związane z likwidacją rozlewów na morzu” będziesz wiedzieć, jakie czynności należy podjąć w wypadku rozlewu substancji na morzu. Jest tam przedstawiony podstawowy schemat postępowania operacyjnego dla substancji ropopochodnych. Możesz stworzyć notatkę w postaci drzewa (jedna gałąź to jeden materiał, rozgałęzienia to ich opisy ze słowami kluczowymi).

Interaktywne materiały sprawdzające umożliwiają sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas zajęć dydaktycznych. Ponadto każde ćwiczenie posiada informację zwrotną, dzięki której będziesz wiedzieć, co już wiesz, a co należy jeszcze uzupełnić. Możesz rozwiązywać je także w parze i konsultować odpowiedzi, a te, które były najtrudniejsze wypisać, powstanie wtedy zbiór studiów przypadku, na jego postawie przygotujesz się np. do egzaminu.

słowniku pojęć dla e‑materiału zawarte są wszystkie trudniejsze pojęcia występujące w e‑materiale. Dzięki niemu w prosty sposób możesz uzupełnić wiedzę o nowe zagadnienia, a także lepiej zrozumieć informacje zawarte w multimediach. Jeżeli jakieś hasło bardzo Cię zainteresuje, to możesz przygotować jego rozszerzenie lub podhasła.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych materiałów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści