E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich

CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego - Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116, Technik technologii szkła 311925

Netografia i bibliografia

Netografia

 1. Budowa maszyn (maszyny i urządzenia hut szkła) Technologia hut szkła: http://zawzremb.pl/technologia-hut-szkla [dostęp: 10.12.2021 r.]

 2. System sterowania układem technologicznym dozowania, transportu i mieszania surowców w hucie szkła „Jedlce SA.” http://www.jotika.com.pl/systemy/jedlice/jedlice.php [dostęp: 10.12.2021 r.]

 3. Maszyny i urządzenia dla przemysłu szklarskiego ForGlass: https://forglass.eu/ [dostęp: 15.12.2021 r.]

 4. Urządzenia i systemy pneumatycznego transportu surowców szklarskich Dynamic Air: https://www.dynamicair.com/ [dostęp: 15.12.2021 r.]

 5. Zakład Konstruowania Maszyn i Urządzeń Doradztwo Techniczne:  http://www.komado.com.pl [dostęp: 20.11.2021 r.]

 6. Przemysłowe linie technologiczne ProDorEko, Technologia Innowacja Środowisko: http://www.prodoreko.com.pl/ [dostęp: 20.11.2021 r.]

 7. Maszyny i urządzenia zestawiarni surowców w hucie szkła TechGlass: zestawiarnie: http://www.techglass.pl/pl/zestawiarnie.html [dostęp: 19.11.2021 r.]

 8. Zakład Automatyki Warszawa Sp. z o.o. - ZAREMB: http://zawzremb.pl/zestawiarnie [dostęp: 03.01.2022 r.]

 9. Projektowanie maszyn i urządzeń przemysłowych VITROBUDOWA - VB: zestawiarnie: http://www.vitrobudowa.com.pl/index.php/pl/component/content/article/77-o-firmie-o-firmie/88-zestawiarnie, [dostęp: 03.01.2022 r.]

 10. Miesięcznik z branży szklarskiej - Świat szkła: https://www.swiat-szkla.pl/ [dostęp: 03.01.2022 r.]

 11. Dwumiesięcznik naukowo‑techniczno‑informacyjny branży szkła i ceramiki  Szkło i Ceramika - S+C: https://www.szklo-ceramika.pl/[dostęp: 03.01.2022 r.]

 12. Polski Komitet Normalizacyjny - PKN: https://www.pkn.pl/polskie-normy [dostęp: 03.01.2022 r.]

 13. Związek Pracodawców - Polskie Szkło: http://www.polish-glass.pl [dostęp: 03.01.2022 r.]

Bibliografia

 1. Ciecińska M., Dorosz D., Greiner‑Wrona E., Gruszka B., Kucharski J., Lisiecki M., Łączka M., Procyk B., Siwulski S., Środa M., Wacławska I., Wasylak.: Technologia szkła, właściwości fizykochemiczne. Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków 2002.

 2. Faustyn R.: Maszyny i urządzenia w przemyśle szklarskim. WSiP, Warszawa 1980.

 3. Nowotny W.: Podstawy technologii szkła, część 1–3. Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, Warszawa 1961.

 4. Płoński I. (red.): Technologia szkła. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1962.

 5. Wójcicki J.: Technologia szkła, część 1 i 2. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.

 6. Ziemba B. (red.): Technologia szkła. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1987.

 7. Piech J.: Piece ceramiczne i szklarskie. Wydawnictwo AGH, Kraków 1993.