Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Maszyny i urządzenia do sporządzania zestawów szklarskich

CES.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu szklarskiego - Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818116, Technik technologii szkła 311925

Instrukcja użytkowania

1
11

Spis treści:

1. Struktura e‑materiału1. Struktura e‑materiału
2. Podstawowe informacje o e‑materiale2. Podstawowe informacje o e‑materiale
3. Materiały multimedialne3. Materiały multimedialne
3.1. Galeria grafik3.1. Galeria grafik
3.2. Animacja modelu w grafice 3D3.2. Animacja modelu w grafice 3D
3.3. Program ćwiczeniowy do projektowania3.3. Program ćwiczeniowy do projektowania
4. Interaktywne materiały sprawdzające4. Interaktywne materiały sprawdzające
5. Słownik pojęć dla e‑materiału5. Słownik pojęć dla e‑materiału
6. Przewodnik dla nauczyciela6. Przewodnik dla nauczyciela
7. Przewodnik dla uczącego się7. Przewodnik dla uczącego się
8. Netografia i bibliografia8. Netografia i bibliografia
9. Problemy techniczne9. Problemy techniczne
10. Wymagania techniczne10. Wymagania techniczne

1

1. Struktura e‑materiału

Każda strona e‑materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e‑materiału.

RjyOhV2NpkgXv

Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e‑materiału.

R122tkJmTGmQW

Pod każdym materiałem multimedialnym znajduje się przycisk z powiązanymi ćwiczeniami/powiązanym ćwiczeniem. Aby przejść do takiego ćwiczenia, należy kliknąć dymek z nazwą kategorii i rodzajem ćwiczenia. Otworzy się wtedy osobna karta w przeglądarce z ćwiczeniem lub ćwiczeniami.

R31jmd4bUf806

W prawej, górnej części ekranu znajduje się pasek menu, w którym zebrane są przyciski dostosowujące e‑materiał do odbiorców ze specjalnymi potrzebami. Dwa pierwsze przyciski z literą A i strzałką w górę lub w dół służą odpowiednio do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości czcionki. Cztery przyciski z literą A wpisaną w kwadraty służą do wyłączenia/włączenia trybu wysokiego kontrastu w trzech wariantach: czarno‑białym, żółto‑czarnym i czarno‑żółtym. Ikona człowieka przełącza e‑materiał do trybu dostępności.

RXSrWdwRkOWkC

W trybie dostępności wszystkie elementy graficzne zastępowane są opisami alternatywnymi, które mogą być sczytywane przez generator mowy. Również ćwiczenia wykorzystujące grafiki, zastępowane są ćwiczeniami alternatywnymi.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Podstawowe informacje o e‑materiale

We wprowadzeniuDhrxlYaPUwprowadzeniu na górze strony znajdują się podstawowe informacje o kwalifikacji zawodowej oraz konsultancie merytorycznym e‑materiału. Poniżej zamieszczony jest spis treści, dzięki któremu można przenieść się na stronę konkretnego zasobu. W tym celu należy kliknąć na ikonę danego zasobu.

RhEVIEVSFjHAO

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Materiały multimedialne

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3.1.

3.1. Galeria grafik

Galeria grafikD16owjqsBGaleria grafik składa się z galerii modeli 3D, zadania oraz galerii rysunków 2D.
Galeria modeli 3D wygląda następująco:

R15XV2VhN5JC3
Przykładowy widok Galerii modeli 3D.

Aby zmienić wyświetlaną grafikę 3D na planszy należy kliknąć przycisk „Pokaż modele”. Po jego wybraniu ukaże się karta, na której obecne są wszystkie dostępne w galerii grafiki 3D. W celu zmiany grafiki należy nacisnąć na wybrany model.

RXe5mpqw5X2NH
Przykładowy widok Galerii modeli 3D.

W każdej grafice 3D można zmienić ułożenie przedstawionego modelu. Aby to zrobić, należy nacisnąć na grafikę i przytrzymując przycisk przesunąć urządzeniem wskazującym komputera. Na każdym z modeli zostały umieszczone wskaźniki. Po kliknięciu na nie z prawej strony grafiki wyświetla się opis. W lewym górnym rogu znajdują się wszystkie numery znaczników występujących na modelu. Poprzez kliknięcie na konkretny z nich wyświetli się dany opis. Ikona trójkąta w kole zatrzymuję ruch kamery, natomiast ikona przekreślonej kamery przywraca pierwotne położenie modelu.

RfnjMxUrquZuc
Przykładowy widok Galerii modeli 3D.

Pod galerią modeli 3D znajduje się zadanie sprawdzające, w którym na podstawie informacji zawartych w galerii modeli 3D trzeba dopasować nazwę maszyny do właściwego zdjęcia. Ćwiczenie wygląda następująco:

R1XLFJG9Ii9vm
Przykładowy widok zadania interaktywnego w Galerii modeli 3D.

Odpowiedź zaznacza się poprzez przeciągnięcie odpowiedzi zawartych pod grafikami. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać. Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. W przypadku błędnej odpowiedzi wyświetlona zostanie informacja ze wskazaniem materiału multimedialnego, na podstawie którego można uzupełnić wiedzę niezbędną do rozwiązania konkretnego ćwiczenia.

Galeria rysunków 2D zawarta pod ćwiczeniem wygląda następująco:

R1DWve95vqr9b
Przykładowy widok Galerii rysunków 2D.

Składa się ze zdjęć/grafik przedstawiających odpowiednią aparaturę czy proces. Pod grafikami znajdują się również opisy poszczególnych urządzeń, których można również wysłuchać. W celu odtworzenia opisu należy kliknąć ikonę trójkąta w kole.

R1PEba8wWrpe8
Przykładowy widok elementu odpowiedzialnego za włączenie filmu.

Ikona zmieni się na dwie kreski. Kliknięcie na nią spowoduje zatrzymanie odtwarzania.

RcXwDT7uZvYMo
Przykładowy widok elementu odpowiedzialnego za zatrzymanie filmu. 

Reszta opcji umieszczona jest w prawej dolnej części ekranu. Poniższy symbol głośnika pozwala na włączenie i wyłączenie dźwięku oraz ustawienie jego głośności.

R1PeTQC1F3p2e
Przykładowy widok odtwarzacza audio.

Poniżej zamieszczone są również opisy, które zawierają min. zalety obiektu technicznego oraz parametry techniczne określonych maszyn i urządzeń.

R1Lcxv7FeHseB
Przykładowy widok Galerii rysunków 2D.

Aby przejść do następnej grafiki lub cofnąć się do poprzedniej należy kliknąć odpowiednio przycisk „Następny slajd” lub „Poprzedni slajd”. Oprócz tego mamy również możliwość przejścia do pierwszego i ostatniego slajdu.

Dodatkowo pod galerią rysunków 2D zamieszczono okno umożliwiające stworzenie własnej notatki, którą kolejno można wydrukować poprzez kliknięcie na przycisk „Drukuj”. W celu usunięcia notatki należy nacisnąć przycisk „Wyczyść”.

R1BYb70KYXhij

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3.2.

3.2. Animacja modelu w grafice 3D

Animacja 3DDe8ZC3rTdAnimacja 3D składa się z filmu, w którym szczegółowo omówiono określony temat.

RUCUqenfTKnEy
Przykładowy widok planszy Animacji 3D.

Aby odtworzyć animacje, należy kliknąć ikonę trójkąta w kole.

RuTP0P1XCf8As
Przykładowy widok elementu odpowiedzialnego za włączenie filmu.

Ikona zmieni się na dwie kreski. Kliknięcie na nie spowoduje zatrzymanie odtwarzania.

Rnr2YebjAIljs
Przykładowy widok elementu odpowiedzialnego za zatrzymanie filmu. 

Reszta opcji umieszczona jest w prawej dolnej części ekranu. Pierwszy symbol głośnika pozwala na włączenie i wyłączenie dźwięku oraz ustawienie jego głośności.

RPdwY2lVWRd6H
Przykładowy widok odtwarzacza audio. 

Kolejny symbol pozwala na włączenie napisów.

R1Hlw98kUQDrh
Przykładowy widok funkcji odtwarzacza audio.

Symbol „auto” umożliwia zmianę jakości wyświetlanego materiału.

R1UwkSQfqY4IH
Przykładowy widok funkcji zmiany jakości filmu.

Po kliknięciu na symbol „1x” można zmienić prędkość odtwarzanego materiału.

RaG8Qvcl7Feg6
Przykładowy widok okna dialogowego szybkości odtwarzania nagrania.

Ostatni symbol umożliwia włączenie i wyłączenie widoku pełnoekranowego.

R18DgAIqnNOvf
Przykładowy widok elementu odpowiedzialnego za tryb pełnoekranowy filmu.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3.3.

3.3. Program ćwiczeniowy do projektowania

Program ćwiczeniowy do projektowaniaDu9VPbtJOProgram ćwiczeniowy do projektowania składa się z planszy umożliwiającej stworzenie rysunku technicznego. Na górze znajduje się menu, które umożliwia  stworzenie nowego rysunku oraz wybór odpowiednich narzędzi.

RG8gSuFelVrUg
Przykładowy widok okna programu ćwiczeniowego do projektowania.

Przed przystąpieniem do wykonania poprawnego rysunku technicznego zaleca się, zapoznanie z podstawowymi informacjami na temat jego tworzenia wybierając z belki menu głównego Baza Wiedzy.
Aby zacząć pracę w programie należy utworzyć nowy arkusz. W tym celu z belki menu głównego należy wybrać polecenie Plik->Nowy.

Rt7idmbEorDr0
Przykładowy widok okna programu ćwiczeniowego do projektowania.

Na ekranie pojawi się okno umożliwiające wprowadzenie wartości szerokości i wysokości arkusza. Należy potwierdzić klikając przycisk Zatwierdź.

Rg4bsokIDQ42u
Przykładowy widok okna programu ćwiczeniowego do projektowania.

Utworzony zostanie arkusz o podanych wymiarach, na którym będzie można utworzyć rysunek techniczny. Tło imituje papier milimetrowy.
Po utworzeniu arkusza należy ustawić opcje rysunku takie jak jednostki i podziałkę. W tym celu należy wybrać z belki menu głównego Pomocnicze->Opcje.

Rc4u5weoeR4kP
Przykładowy widok okna programu ćwiczeniowego do projektowania.

Wyświetlone zostanie okno z dostępnymi ustawieniami. Aby zmienić domyślne ustawienia wystarczy kliknąć w opcje wyboru i wybrane ustawienie zostanie zmienione.

R13jc2iKcawcz
Przykładowy widok okna programu ćwiczeniowego do projektowania.

Elementy rysunku technicznego możemy narysować. W tym celu należy wykorzystać dostępne narzędzia. Nazwy narzędzi pojawiają się po najechaniu na ikonę narzędzia. Aby wybrać narzędzie, należy kliknąć ikonę. Na granatowym pasku poniżej ikony wyświetlona zostanie instrukcja korzystania z narzędzia.

R1OYTkNfZYZ33
Przykładowy widok okna programu ćwiczeniowego do projektowania.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

4. Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceDYxfwTdY3Interaktywne materiały sprawdzające pogrupowane na zadania. Znajdują się one w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

R1X769kz23CI6
Przykładowy widok zadań interaktywnych.

Po kliknięciu na daną zakładkę rozwinie i wyświetli się zadanie.

ROYF0ewXX5lqT
Przykładowy widok zadań interaktywnych.

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie na wybraną opcję, przeciągnięcie odpowiedzi lub wpisanie. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać. Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja, czy zadanie zostało poprawnie wykonane. Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi. Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania. Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, czerwony to zadanie trudne.

RrKl8ntqQCaCu
Przykładowy widok symboli oznaczających poziomy trudności zadań. 

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

5. Słownik pojęć dla e‑materiału

SłownikDaKD2BCpESłownik posiada strukturę listy. Znajdują się w nim występujące w e‑materiale pojęcia wraz z ich definicjami. Posiada również możliwość filtrowania pojęć.

RUUsgGiq9pkFY
Przykładowy widok słownika pojęć.

W górnej części słownika znajduje się pole do filtracji pojęć. Aby odnaleźć jakieś pojęcie, należy je wpisać w polu filtracji. Po wpisaniu widoczne będzie tylko to pojęcie wraz z definicją. Aby wrócić do listy wszystkich pojęć, należy kliknąć krzyżyk w prawej części pola filtracji.

Rbxlqwh04hGyd
Przykładowy widok wyszukiwania pojęć w słowniku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6

6. Przewodnik dla nauczyciela

PrzewodnikD3HLiDwBRPrzewodnik przedstawia cele i efekty kształcenia. Zawiera spis treści oraz szczegółowo wymienia kwalifikacje, dla których e‑materiał został przeznaczony. Omawia jego strukturę oraz umożliwia interaktywne przejście do wszystkich e‑materiałów zawartych w e‑materiale. Wymienia poszczególne zasoby oraz podaje, czego dotyczą. Dodatkowo zostały zawarte wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej. Przedstawia również przykładowe scenariusze pracy uczniów na zajęciach, poza zajęciami oraz dla indywidualnej pracy z uczniem. Na końcu wymienione są wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

7

7. Przewodnik dla uczącego się

PrzewodnikD1EbsYNqePrzewodnik przedstawia strukturę e‑materiału. Zawiera spis treści i omawia po kolei każdy zasób występujący w e‑materiale oraz umożliwia przejście do wszystkich składowych zawartych w e‑materiale. Ponadto zawiera informacje, jak uczeń może korzystać z poszczególnych zasobów. Zawiera również wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

8

8. Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaDVcE8ypKaNetografia i bibliografia to spis adresów internetowych oraz pozycji literaturowych, z których korzystano podczas pisania e‑materiału. Adresy internetowe zawierają hiperłącza, dzięki którym można przejść na daną stronę, oraz datę z ostatnim dostępem do linku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

9

9. Problemy techniczne

W przypadku problemów z wyświetlaniem się materiałów w e‑materiale należy upewnić się, że urządzenie (komputer, laptop, smartfon itp.) ma dostęp do sieci internetowej. Czasami zbyt wolne łącze internetowe może spowodować wolne ładowanie się stron, szczególnie w przypadkach, gdy znajdują się na nich multimedia takie, jak film, wizualizacje 3D lub animacje 3D. W takiej sytuacji zalecane jest sprawdzenie, co może spowalniać internet. Najczęściej jest to otwarcie zbyt wielu zakładek w przeglądarce internetowej lub przeciążenie systemu (zbyt wiele otwartych aplikacji).

Jeżeli użytkownik korzysta z internetu mobilnego, słaba jakość połączenia może być spowodowana wyczerpaniem się danych pakietowych w ofercie.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

10

10. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy www.zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści