Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Gospodarstwo agroturystyczne – realizacja imprezy

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - Technik turystyki na obszarach wiejskich

Netografia i bibliografia

Netografia:

 • Źródło: Strona internetowa Ministerstwa Rozwoju i Technologii, https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia [dostęp 30.11.2021 r.].

 • Źródło: Strona internetowa ISAP, Internetowy System Aktów Prawnych, http://prawo.sejm.gov.pl [dostęp 21.04.2020 r.].

 • N3 Źródło: Strona internetowa Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej, Odpoczywamy na wsi. Turystyka Wiejska bez Tajemnic, www.pftw.pl [dostęp 25.08.2021 r.].

 • N4 Źródło: Strona internetowa Serwisu Informacji Turystycznej z bazą danych biur turystycznych, szkół, hoteli, www.tur-info.pl [dostęp 25.08.2021 r.].

 • N5 Źródło: Strona internetowa Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, https://ksow.pl [dostęp 30.11.2021 r.].

 • Źródło: Strona internetowa Polskiej Organizacji Turystycznej, www.pot.gov.pl [dostęp 30.11.2021 r.].

 • Źródło: Strona internetowa Europejskiego Centrum Konsumenckiego, www.konsument.gov.pl [dostęp 30.11.2021 r.].

 • N8 Źródło: Strona internetowa Polskiej Izby Turystyki, www.pit.org.pl [dostęp 30.11.2021 r.].

 • N9 Źródło: Strona internetowa miesięcznika branży turystycznej, Wiadomości turystyczne, http://www.wiadomosciturystyczne.pl/ [dostęp 30.11.2021 r.].

 • N10 Źródło: Strona internetowa Tur-Info.pl. Serwis informacji turystycznej, www.tur-info.pl [dostęp 30.11.2021 r.].

 • N11 Źródło: Strona internetowa Polskiej Federacji Pilotażu i Przewodnictwa, www.federation-guides.pl [dostęp 21.04.2020 r.].

 • N12 Źródło: Fanpage FB Polskiego Instytutu Turystyki, https://www.facebook.com/PolskiInstytutTurystyki/ [dostęp 30.11.2021 r.].

 • N13 Źródło: Strona internetowa Turystyka w Polsce, www.izbyturystyki.pl [dostęp 30.11.2021 r.].

 • N14 Źródło: Strona internetowa UNWTO Światowej Organizacji Turystyki, www.unwto.org [dostęp 30.11.2021 r.].

Bibliografia:

 • Władysław Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2010.

 • Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk, Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2002.

 • Zbigniew Kruczek, Obsługa ruchu turystycznego, Proksenia, Kraków 2012.

 • Zbigniew Kruczek, Zmyślony Piotr, Regiony turystyczne, Proksenia, Kraków 2014.

 • Włodzimierz Kurek Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

 • Grażyna Leszka, Podstawy turystyki, WSiP, Warszawa 2013.

 • Beata Meyer, Obsługa ruchu turystycznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

 • Beata Meyer, Obsługa uczestników turystyki i rekreacji: wybrane aspekty, Difin, Warszawa 2015.

 • Iwona Michniewicz, Maria Peć, Turystyka. Organizacja imprez i usług turystycznych, tom V, Wydawnictwo REA, WSiP, Warszawa 2014.

 • Beata Mikuta, Krystyna Żelazna, Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwo Format‑AB, Warszawa 2004.

 • Program rozwoju turystyki na obszarach wiejskich w Polsce, Projekt opracowany przez Polską Federację Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2015.

 • Aleksander Panasiuk, Gospodarka turystyczna, PWN, Warszawa 2008.

 • Aleksander Panasiuk, Jakość usług turystycznych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.