Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
E-materiały do kształcenia zawodowego

Gospodarstwo agroturystyczne – realizacja imprezy

HGT.09. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich - Technik turystyki na obszarach wiejskich

Instrukcja użytkowania

Spis treści

Spis treści

 1. Informacje ogólneInformacje ogólne

 2. Struktura e‑materiałuStruktura e‑materiału

 3. WprowadzenieWprowadzenie

 4. Materiały multimedialneMateriały multimedialne

 5. Obudowa dydaktycznaObudowa dydaktyczna

 6. Wymagania techniczneWymagania techniczne

1

1. Informacje ogólne

E materiał składa się z siedmiu paneli: wprowadzenia, materiałów multimedialnych, interaktywnych materiałów sprawdzających, słownika pojęć dla e materiału, przewodnika dla nauczyciela, przewodnika dla uczącego się oraz netografii i bibliografii. Można je przeglądać po kolei. Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona”, który przekierowuje do następnego materiału. W każdej chwili można wrócić do poprzedniego materiału, poprzez kliknięcie przycisku „Poprzednia strona”.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

2

2. Struktura e‑materiału

Każda strona e materiału posiada na górze baner z informacją o nazwie zasobu oraz zawodach, dla których jest on przeznaczony. Nad banerem umiejscowiony jest przycisk „Poprzednia strona” wraz z tytułem poprzedniego zasobu tego e materiału. Na dole strony znajduje się przycisk „Następna strona” z tytułem kolejnego zasobu. Te przyciski umożliwiają przeglądanie całego e materiału.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

3

3. Wprowadzenie

We wprowadzeniuDMnegBghvwprowadzeniu na górze strony znajdują się podstawowe informacje o kwalifikacji zawodowej oraz konsultancie merytorycznym e materiału. Poniżej zamieszczony jest spis treści, dzięki któremu można przenieść się na stronę konkretnego zasobu. W tym celu należy kliknąć na ikonę daną ikonę.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

4

4. Materiały multimedialne

W ich skład wchodzą wycieczka wirtualna i plansza interaktywna. Pod każdym multimedium znajduje się ćwiczenie lub ćwiczenia powiązane z tematem przedstawionym w danym multimedium. Dodatkowo pod każdym multimedium zostały umieszczone materiały powiązane.

Wycieczka wirtualna

Wycieczka wirtualna - Obsługa turystyczna na różnych obszarach gospodarstwa agroturystycznegoD1HPwvwifWycieczka wirtualna - Obsługa turystyczna na różnych obszarach gospodarstwa agroturystycznego pozwala na odbieranie doznań związanych z wykonywaniem zadań zawodowych z zakresu obsługi turystycznej w gospodarstwie agroturystycznym za pomocą obrazu i dźwięku. Użytkownik porusza się po różnych obszarach gospodarstwa agroturystycznego obserwując część obsługi turystycznej.

Szczegółowa instrukcja korzystania z wycieczki wirtualnej znajduje się pod materiałem multimedialnym.

RjbMfowGbw6N7
Widok ekranu wycieczki wirtualnej
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Plansza interaktywna

Plansza interaktywna – Produkty turystyczne i rodzaje turystyki na obszarach wiejskichD888IkW6SPlansza interaktywna – Produkty turystyczne i rodzaje turystyki na obszarach wiejskich zawiera po lewej stronie aktywne menu z zawartością planszy. Na górnej belce planszy znajdują się znaki „<” i „>”, które służą do przechodzenia do kolejnej, bądź poprzedniej planszy. W lewym górnym rogu planszy znajdują się wszystkie numery znaczników występujących na infografice. Poprzez kliknięcie na konkretny z nich wyświetli się dany opis wraz z nagraniem audio. Ikona przekreślonego oka wyłącza widok znaczników.

RuE4fL20eiaFn
Widok ekranu planszy interaktywnej
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

W materiale multimedialnym znajduje się również plansza interaktywna w języku angielskim.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

5

5. Obudowa dydaktyczna

Interaktywne materiały sprawdzające

Interaktywne materiały sprawdzająceDXt4ceHMPInteraktywne materiały sprawdzające są pogrupowane tematycznie. Znajdują się one w określonych zakładkach, na które należy kliknąć.

RIBfLvEVdNXwo
Widok interaktywnych materiałów sprawdzających
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Po kliknięciu na dany temat zakładka rozwinie się i wyświetli się zadanie.

R1KmGylVcybcX
Widok interaktywnych materiałów sprawdzających
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Odpowiedź zaznacza się poprzez kliknięcie na wybraną opcję, przeciągnięcie odpowiedzi lub wpisanie. Polecenie zawsze określa, co należy wykonać.

Po wybraniu lub uzupełnieniu odpowiedzi należy kliknąć przycisk „Sprawdź”. Nad poleceniem wyświetli się informacja o tym, czy zadanie zostało poprawnie wykonane.

Po lewej stronie przycisku „Sprawdź” znajduje się symbol gumki. Czyści ona odpowiedzi.

Poniżej przycisku „Sprawdź” widnieje napis „Pokaż odpowiedź”. Umożliwia on poznanie prawidłowego rozwiązania zadania.

W przypadku błędnej odpowiedzi użytkownik otrzyma wskazanie materiału multimedialnego, na podstawie którego może uzupełnić swoją wiedzę.

Po prawej stronie polecenia widoczny jest kolorowy sześciokąt. Jego kolor informuje o poziomie trudności zadania: zielony kolor to zadanie łatwe, żółty to zadanie o średnim poziomie trudności, czerwony to zadanie trudne.

R1ZlWpcaJ5LtV
Ikony poziomu trudności
Źródło: Akademia Finansów i Biznesu Vistula, licencja: CC BY 3.0.

Istnieje możliwość wyboru ćwiczeń o oczekiwanym poziomie lub poziomach trudności. Funkcja „Pokaż ćwiczenia” pozwala decydować użytkownikowi, czy chce rozwiązywać zadania łatwe, średnie ,trudne czy też ich kombinacje. Domyślnie wyświetlane są ćwiczenia ze wszystkich poziomów. Aby zrezygnować z wybranego stopnia trudności, należy kliknąć jego ikonę tak, aby stała się szara (nieaktywna). Ponowne kliknięcie spowoduje, że ikona będzie znów kolorowa i pojawią się zadania z danego poziomu. W ten sposób użytkownik decyduje o tym, na którym poziomie trudności chce rozwiązywać zadania.

Słownik pojęć dla e zasobu

Słownik pojęć dla e‑materiałuD1GibCvRxSłownik pojęć dla e‑materiału umożliwia zapoznanie się ze słowami kluczowymi i ich definicjami dotyczącymi e‑materiału. Ponad pojęciami znajduje się wyszukiwarka haseł. Należy wpisać w prostokątne pole określoną literę, a pojęcia zostaną przefiltrowane. Umożliwia to użytkownikowi znalezienie interesującego go zagadnienia. W słowniku znajdują się również aktywne linki kierujące do danego multimedium e‑materiału, pozwalającego lepiej zrozumieć dane pojęcie.

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczycielaD12dWar4uPrzewodnik dla nauczyciela zawiera aktywny spis treści przedstawiający wykaz czterech części, po naciśnięciu na nie pokazuje się wybrana składowa przewodnika. Pierwsza przedstawia cele i efekty kształcenia. Szczegółowo wymienia kwalifikacje, dla których e‑materiał został przeznaczony. Druga omawia strukturę e‑materiału. Wymienia poszczególne zasoby oraz podaje, czego dotyczą. Trzecia część to wskazówki do wykorzystania e‑materiału w pracy dydaktycznej. Przedstawia przykładowe scenariusze pracy uczniów na zajęciach, poza zajęciami oraz indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na końcu wymienione są wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału. W przewodniku znajdują się aktywne linki kierujące do danego multimedium e‑materiału.

Przewodnik dla uczącego się

Przewodnik dla uczącego sięD178Wo02yPrzewodnik dla uczącego się zawiera aktywny spis treści przedstawiający wykaz trzech części, po naciśnięciu na nie pokazuje się wybrana składowa przewodnika. Pierwsza przedstawia strukturę e‑materiału i omawia po kolei każdy zasób występujący w e‑materiale. Druga część zawiera informacje, w jaki sposób uczeń może korzystać z poszczególnych zasobów e‑materiału. Trzecia część to wymagania techniczne niezbędne do korzystania z e‑materiału. W przewodniku znajdują się aktywne linki kierujące do danego multimedium e‑materiału.

Netografia i bibliografia

Netografia i bibliografiaDamKG63SPNetografia i bibliografia jest to spis adresów internetowych oraz pozycji literatury, z których korzystano podczas przygotowywania e‑materiału. Adresy internetowe pozwalają, po zaznaczeniu i skopiowaniu, przejść na daną stronę, a także zawierają datę z ostatnim dostępem do linku.

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści

6

6. Wymagania techniczne

Wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania z poradnika oraz innych zasobów platformy zpe.gov.pl.

System operacyjny:

 • Windows 7 lub nowszy

 • OS X 10.11.6 lub nowszy

 • GNU/Linux z jądrem w wersji 4.0 lub nowszej 3GB RAM

Przeglądarka internetowa we wskazanej wersji lub nowszej:

 • Chrome w wersji 69.0.3497.100

 • Firefox w wersji 62.0.2

 • Safari w wersji 11.1

 • Opera w wersji 55.0.2994.44

 • Microsoft Edge w wersji 42.17134.1.0

 • Internet Explorer w wersji 11.0.9600.18124

Urządzenia mobilne:

 • 2GB RAM iPhone/iPad z systemem iOS 11 lub nowszym

 • Tablet/Smartphone z systemem Android 4.1 (lub nowszym) z przeglądarką kompatybilną z Chromium 69 (lub nowszym) np. Chrome 69, Samsung Browser 10.1, szerokość co najmniej 420 px

Powrót do spisu treściPowrót do spisu treści