Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
R1bJ23xP5JAhv11
55 Okładka Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0
Ćwiczenie 1

Obejrzyj film i przypomnij sobie zasady pisowni cząstki „nie” z różnymi częściami mowy.

RjQVOXfuoLFEh
Ćwiczenie 2

Przygotujcie planszę ilustrującą odpowiednie reguły. Możecie wykorzystać poniższe informacje, ale dopisz własne przykłady.

Nie piszemy razem:
z rzeczownikami, z przymiotnikami w stopniu równym, z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu równym.

Nie piszemy osobno:
z czasownikami, z przysłówkami nieodprzymiotnikowymi, z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym, z przysłówkami odprzymiotnikowymi w stopniu wyższym i najwyższym, z liczebnikami, z zaimkami i z pozostałymi częściami mowy nieodmiennymi.

uzupełnij treść
Ćwiczenie 3

Wypisz ze słownika ortograficznego po pięć przykładów rzeczowników, przymiotników i przysłówków odprzymiotnikowych z „nie”.

RZVCzcLPqspow1
zadanie interaktywne
Ćwiczenie 4
Rb7CIvSbn5Cnz1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 5
RZQbvehI7H2oy1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 6
RjcRUg6tCq5301
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
1
Ćwiczenie 7
R11FlHJG4kHFz1
zadanie interaktywne
Źródło: Contentplus.pl sp. z o.o., licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 8

Który tytuł w sporządzonym przez ciebie spisie nie pasuje do pozostałych? Wyjaśnij dlaczego. Swoją odpowiedź zapisz tutaj lub w zeszycie.

Podpowiedź: Zwróć uwagę na pisownię wyrazów z „nie”.

uzupełnij treść
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida