Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Potęg o wykładniku całkowitym używamy do zapisywania liczb bardzo małych lub bardzo dużych. Stosujemy wtedy notację wykładniczą, np.:

 • 6,021023 mol-1 to liczba Avogadro oznaczająca liczbę cząsteczek materii znajdujących się w jednym molu tej materii,

 • 3108 m/s to prędkość światła,

 • 1,66 · 10-27 kg to masa pojedynczego atomu węgla,

 • 3,84108 m to średnia odległość Księżyca od Ziemi.

Ważne!

Liczba zapisana w notacji wykładniczej ma postać a10k, gdzie 1a<10 oraz k jest liczbą całkowitą.

RQiUF77Vokd7t1
A
Ćwiczenie 1

Podaj liczbę, używając notacji wykładniczej.

 1. 3 m=cm

 2. 45 m=cm

 3. 0,32 m=cm

 4. 5 kg=g

 5. 76 kg=dag

 6. 0,02 kg=g

B
Ćwiczenie 2
RgWpioPjVOUSg1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3
RM5rm3WuSybeI1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 4

Oblicz wartość wyrażenia i zapisz ją w notacji wykładniczej.

 1. 9103(3  104)

 2. 0,4 1,8  1052  102

 3. 6  105 1.2 1030,002 104

B
Ćwiczenie 5
RLHzNbmdSveaR1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 6

0,027105 to

Rt8cEeCWpv4i5
static
ikLwo6cXTL_d5e329
classicmobile
Ćwiczenie 7

Jeżeli a=2,7106, a  b=0,03 102, to ab wynosi

RoIJsuuHLsDuX
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Objętość sześcianu o boku 5 103 dm, to

R12ntvZB4xz31
Możliwe odpowiedzi: 1. 1,25 10 11   dm 3 , 2. 125 10 3   dm 3 , 3. 5   10 9   dm 3 , 4. 25 10 6   dm 3
static
classicmobile
Ćwiczenie 9

Rozstrzygnij, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.

R19oEPhl5v3uV
static
A
Ćwiczenie 10
R6IFpqFkfdaX51
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 11

Podaj liczbę, używając notacji wykładniczej.

 1. 25 cm=m

 2. 4 mm=cm

 3. 0,56 m=km

 4. 5 g=kg

 5. 0,8 g=dag

 6. 0,03 kg=t

A
Ćwiczenie 12
R10tU1NIAFAOw1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 13
R1HAqepZ0emY51
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 14
 1. Wiedząc, że promień Słońca wynosi około 7105, promień Jowisza wynosi około 7104, oblicz, ile razy promień Jowisza jest mniejszy od promienia Słońca.

 2. Wiedząc, że promień Słońca wynosi około 7105, promień Marsa wynosi około 3,5103, oblicz, ile razy promień Słońca jest większy od promienia Marsa.

B
Ćwiczenie 15

Jaka jest różnica objętości buteleczek soku o pojemnościach 500 ml310-1 dm3 ?