Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Zapisz jako PDF Udostępnij materiał

Co to są wyrażenia arytmetyczne?

Każdy język składa się z rozmaitych zwrotów i wyrażeń. Nie wszyscy wiedzą, że matematyka jest także językiem. Posługując się nim, korzystamy z różnych zwrotów i wyrażeń. Teraz zajmiemy się wyrażeniami arytmetycznymi.

Wyrażenie arytmetyczne
Definicja: Wyrażenie arytmetyczne

Wyrażeniem arytmetycznym nazywamy pojedynczą liczbę lub kilka liczb połączonych znakami działań.

W wyrażeniach arytmetycznych mogą też występować kwadraty i sześciany liczb oraz nawiasy.

classicmobile
Ćwiczenie 1

Wskaż zapisy, które nie są wyrażeniami arytmetycznymi.

R1aKLBwbVUM5f
static
A
Ćwiczenie 2
RZmFUBqea97dV1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 3

Podaj kolejność, w jakiej powinny być wykonane działania.

  1. 14 + 55  36  11

  2. 21 42 :3  5

  3. 34 + 312 : 2 3

  4. 95  34  2

  5. 15  (6 +23)

  6. 100 : (2  7 + 6)

  7. 81 : 32 2

  8. 14  (3 + 55 : 11)  1

classicmobile
Ćwiczenie 4

Wskaż wszystkie wyrażenia arytmetyczne, które pasują do opisu słownego:
”iloraz różnicy liczb 144 i 27 oraz liczby 9, zmniejszony o 3”.

Rmw01aRQ4fHXr
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Wskaż wszystkie wyrażenia arytmetyczne, które pasują do opisu słownego:
”iloczyn liczby 14 oraz sumy liczb 74 i 56, powiększony o 157”.

R1PWzHRODjOVn
static
ieVZV4kRAD_d5e370

Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych

A
Ćwiczenie 6
RVNOQGihjD7qN1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 7
R1K9YaxeOi4LA1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 8
R1UpJaIazDEpR1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 9
R99gA9l8ikpI41
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 10
RsFK5alvahWlo1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 11
RCTKxyspy0dxc1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
C
Ćwiczenie 12

Ułóż pięć różnych wyrażeń arytmetycznych tak, aby wartości tych wyrażeń były liczbami naturalnymi. W każdym z wyrażeń wykorzystaj wszystkie liczby, znaki działań i nawiasy zamieszczone poniżej.

R1KREubNOwCbL1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Oblicz wartości ułożonych wyrażeń.