Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

Już znasz zasady, według których należy przygotować komputerowe stanowisko pracy, tak aby praca z komputerem nie przynosiła negatywnych skutków dla twojego zdrowia.
Możesz zwiększyć komfort pracy z komputerem, dostosowując niektóre parametry urządzeń do twoich własnych predyspozycji, takich jak wzrok, właściwości ruchowe ręki (prawej lub lewej) lub ostrość słuchu.

RGZL6iwdbJgEY1
Źródło: CP, licencja: CC BY 3.0.
i0SRn4BAkV_d5e144

Ustawienia monitora

Ważnym parametrem obrazu wyświetlanego na monitorze jest rozdzielczość określona liczbą pikseli w szerokości i wysokości ekranu. Jest to parametr karty graficznej komputera. Już wiesz, co to są piksele i w jaki sposób tworzą one obraz cyfrowy. Możesz określić najlepszą dla twojego wzroku rozdzielczość monitora. Zwróć uwagę, że im wyższa rozdzielczość monitora, tym więcej elementów widzisz na ekranie, ale jednocześnie bardziej męczysz wzrok z powodu ich małych rozmiarów.

Ważne!

Obecne monitory najlepiej pracują w tzw. rozdzielczości natywnej. Oznacza ona liczbę pikseli w szerokości i wysokości ekranu, z jaką została wyprodukowana matryca LCD monitora. Zastosowanie rozdzielczości natywnej w parametrach karty graficznej spowoduje najlepszą jakość wyświetlanego obrazu.

RtAh0WzHtyX2f1
Źródło: Pengo, licencja: CC BY 3.0.
Ćwiczenie 1

Ustaw rozdzielczość ekranu, dostosowując ją do własnych potrzeb. Jeżeli masz problem ze znalezieniem odpowiednich funkcji, wybierz przycisk z nazwą systemu operacyjnego, z którego korzystasz, aby uzyskać potrzebne informacje.

Niektóre starsze stanowiska komputerowe wyposażone są w monitory typu CRT, tzn. takie, które wyświetlają obraz za pomocą lampy kineskopowej. Dla tych monitorów należy ustawić parametr karty grafiki określony częstotliwością odświeżania ekranu. Monitory CRT są ciężkie i grube, od dawna ich się nie produkuje. Obraz takiego monitora rysowany jest za pomocą linii pojawiających się z określoną częstotliwością. Parametr ten nazywany częstotliwością odświeżania ma duży wpływ na jakość wyświetlanego obrazu, a więc i komfort twojej pracy. Częstotliwość odświeżania obrazuCzęstotliwość odświeżania monitoraCzęstotliwość odświeżania obrazu – mierzona w HercachHercHercach (Hz) określa, ile razy w ciągu 1 sekundy na ekranie monitora pojawia się nowy obraz. Gdy częstotliwość odświeżania obrazu jest zbyt niska (poniżej 72Hz), twoje oko zarejestruje migotanie obrazu i praca z takim monitorem będzie męcząca. Możesz ją zmienić w ustawieniach systemu operacyjnego. Jeżeli pracujesz przy monitorze CRT, poproś nauczyciela o sprawdzenie i ewentualną zmianę częstotliwości odświeżania monitora.

i0SRn4BAkV_d365e109
i0SRn4BAkV_d365e131
i0SRn4BAkV_d365e146
i0SRn4BAkV_d5e348

Ustawienia myszy

Do najważniejszych parametrów myszy (urządzenia wskazującego) należą: ustawienie dla osób praworęcznych lub leworęcznych oraz szybkość podwójnego kliknięcia. Ustawienia te w istotny sposób wpływają na komfort pracy użytkownika komputera.

Ćwiczenie 2

Dokonaj modyfikacji ustawień myszy, dostosowując je do swoich potrzeb.
Jeżeli nie umiesz zmienić tych parametrów, wybierz system, na którym pracujesz i zobacz miejsce i okno, w którym możesz zmienić te ustawienia.

i0SRn4BAkV_d365e192
i0SRn4BAkV_d365e199
i0SRn4BAkV_d365e208
i0SRn4BAkV_d5e457

Ustawienia klawiatury

Ustawienia klawiatury powinny być dostosowane do predyspozycji osoby obsługującej komputer. Ustawienia te w istotny sposób wpływają na komfort pracy użytkownika komputera.

Ćwiczenie 3

Ustaw częstotliwość i opóźnienie powtarzania znaków wprowadzanych z klawiatury oraz częstotliwość migotania kursora.
Jeżeli nie potrafisz zmienić tych parametrów, wybierz system, na którym pracujesz i zobacz miejsce i okno, w którym możesz zmienić te ustawienia.

i0SRn4BAkV_d365e241
i0SRn4BAkV_d365e248
i0SRn4BAkV_d365e257
Częstotliwość odświeżania monitora1
Częstotliwość odświeżania monitora

Mówi o tym, ile razy w ciągu 1 sekundy na ekranie monitora pojawia się nowy obraz.

Herc1
Herc

Jest to jednostka częstotliwości określająca, ile razy dane zdarzenie następuje w ciągu 1 sekundy.