Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Komunikacja to proces porozumiewania się ludzi za pomocą znaków językowych.

Aktem komunikacji językowej nazywamy przekazanie pewnej treści przez nadawcę do odbiorcy.

Formami komunikacji są na przykład: rozmowa telefoniczna, rozmowa bezpośrednia, reklama, tekst literacki.

Zanim wykształciła się mowa, ludzie porozumiewali się za pomocą gestów i prostych sygnałów dźwiękowych.

Przyczyną powstania pisma była potrzeba utrwalenia komunikatów językowych.

Pierwotną formą pisma są obrazy naskalne, np. malowidła z jaskini Lascaux.

Z obrazów naskalnych wyewoluowało pismo piktograficzne, inaczej obrazkowe, które polegało na przedstawieniu pojęcia za pomocą obrazka (piktogramu). Jego przykładem są egipskie hieroglify.

W piśmie ideograficznym pojęcie przedstawiał symbol abstrakcyjny, przykładem jest pismo klinowe wynalezione przez Sumerów.

W 1200 r. p.n.e. Fenicjanie stworzyli pierwszy alfabet oparty wyłącznie na spółgłoskach. Z niego wyewoluowało m.in. pismo hebrajskie i arabskie.

Grecy dodali do alfabetu fenickiego samogłoski. Z niego zrodziła się używana do dzisiaj w krajach wschodniosłowiańskich i niektórych południowosłowiańskich cyrylica.

Od Greków pismo przejęli Etruskowie, potem Rzymianie, tworząc własny wariant alfabetu. Tak powstał alfabet łaciński, który do dziś jest stosowany w większości krajów świata, np. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji czy Polsce.

Wraz z rozwojem technologii i postępem cywilizacyjnym pojawiają się nowe formy komunikacji (sms, e‑mail, komunikatory internetowe).

m2b12bd822348ebca_1532959881418_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
R1AJOjHvacSIN1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida