Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
akt komunikacji językowej
akt komunikacji językowej

przekaz treści od nadawcy do odbiorcy; warunkiem jego zaistnienia jest obecność komunikatu, nadawcy i odbiorcy

mfba4f0f619a6e994_1520342309420_0
alfabet
alfabet

nazwa pochodzi od pierwszych liter greckich: alfa i beta; najbardziej rozpowszechniony system zapisywania mowy; najważniejsze alfabety używane obecnie w Europie to: grecki, łaciński i cyrylica

mfba4f0f619a6e994_1520342315690_0
cyrylica
cyrylica

pismo stworzone na bazie alfabetu greckiego, nazwa nawiązuje do św. Cyryla, który prowadząc misję wśród Słowian, wprowadził do liturgii język słowiański, dziś stosowana przez narody wschodniosłowiańskie i część południowosłowiańskich, unowocześniona wersja nosi nazwę grażdanki

mfba4f0f619a6e994_1520342322270_0
emotikony
emotikony

proste ideogramy zbudowane ze znaków dostępnych bezpośrednio z klawiatury, przypominają uśmiechniętą twarz

mfba4f0f619a6e994_1520342328894_0
komunikacja
komunikacja

proces porozumiewania się ludzi za pomocą znaków językowych, do jej zaistnienia potrzebni są: nadawca, odbiorca i komunikat

mfba4f0f619a6e994_1520342335528_0
komunikatywny
komunikatywny

1. zrozumiały (w odniesieniu do tekstu, dzieła sztuki, itp.); 2. porozumiewający się z innymi ludźmi (w odniesieniu do człowieka); 3. związany z przekazywaniem informacji

mfba4f0f619a6e994_1520342345946_0
komunikować się
komunikować się

1. utrzymywać z kimś kontakt; 2. mieć połączenie z innym pomieszczeniem, miejscem

mfba4f0f619a6e994_1520342352965_0
obrazy naskalne
obrazy naskalne

malowidła tworzone ok. 17 tys. lat p.n.e. na skałach jaskiń, dały początek pismu obrazkowemu; najstarsze zachowały się w jaskini Lascaux we Francji

mfba4f0f619a6e994_1520342365224_0
piktogram
piktogram

(łаc. pictus – narysowany i gr. γράμμα – pismo) - wyraz przedstawiony za pomocą obrazka; też symbol jednoznacznie rozumiany przez ludzi wszystkich narodowości

mfba4f0f619a6e994_1520342368251_0
pismo arabskie
pismo arabskie

alfabetyczne pismo stosowane do zapisu języka arabskiego, używane w krajach muzułmańskich, np. w Iraku, Egipcie, Tunezji; pismo arabskie zapisuje się od prawej do lewej strony; liczy 18 podstawowych znaków

mfba4f0f619a6e994_1520342376220_0
pismo fenickie
pismo fenickie

spółgłoskowe pismo alfabetyczne, powstałe w Fenicji w końcu II tysiąclecia p.n.e., składające się z 22 liter; przejęte przez Greków i uzupełnione znakami dla samogłosek przekształciło się w alfabet grecki i jego pochodne

mfba4f0f619a6e994_1520342383462_0
pismo greckie
pismo greckie

spółgłoskowo‑samogłoskowe pismo alfabetyczne pochodzenia semickiego, używane przez Greków na przełomie X i IX w. p.n.e. (najstarsze znane teksty datuje się na VIII w.); pismo greckie rozpowszechniło się na całym świecie, z jednej strony przez pismo łacińskie (powstałe na bazie greckiego alfabetu zachodniego prawdopodobnie za pośrednictwem Etrusków), a z drugiej przez cyrylicę (powstała na bazie uncjalnej majuskuły greckiej)

mfba4f0f619a6e994_1520342390033_0
pismo hebrajskie
pismo hebrajskie

pismo spółgłoskowe, alfabetyczne, liczące 22 znaki, używane przez Żydów od V w. p.n.e.; litery w wyrazach nie są łączone; używa się ich także na oznaczanie liczb; kierunek pisma od strony prawej do lewej

mfba4f0f619a6e994_1520342396272_0
pismo ideograficzne
pismo ideograficzne

pismo, w którym znaki oddają poszczególne pojęcia

mfba4f0f619a6e994_1520342403303_0
pismo klinowe
pismo klinowe

pismo używane w starożytnej Mezopotamii, składające się ze znaków przedstawiających kombinację małych klinów wyciskanych rylcem na glinianych tabliczkach

mfba4f0f619a6e994_1520342409866_0
pismo łacińskie
pismo łacińskie

jeden z systemów samogłoskowo‑spółgłoskowego pisma alfabetycznego;
przejęte z pisma greckiego (w odmianie zachodniej) przez Latynów ok. połowy VII w. p.n.e., prawdopodobnie za pośrednictwem Etrusków; klasyczny alfabet łaciński składał się z 21 liter; kierunek pisma od lewej do prawej; pismo używane w zachodniej i środkowej Europie w obu Amerykach i Australii oraz w niektórych krajach Afryki i Azji

mfba4f0f619a6e994_1520342416887_0
pismo obrazkowe (piktograficzne)
pismo obrazkowe (piktograficzne)

pismo powstałe ok. 5000 lat p.n.e.; posługiwali się nim m.in. Sumerowie, mieszkańcy Fenicji i Egiptu, polegało na przedstawieniu pojęcia za pomocą obrazka, czyli piktogramu

mfba4f0f619a6e994_1520342424079_0
pismo rzymskie
pismo rzymskie

pismo wynalezione przez Rzymian w końcu VII w. p.n.e., dało początek pismu łacińskiemu

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida