Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Edukacja w Polsce składa się z następujących etapów: obowiązkowej szkoły podstawowej, następnie do wyboru: liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej I i II stopnia.

W liceum ogólnokształcącym naucza się przedmiotów ogólnych, m.in.: matematyki, geografii, języka polskiego, historii, historii sztuki. Nauka kończy się maturą i może być kontynuowana na studiach lub w szkole policealnej.

W technikum, obok przedmiotów ogólnych, naucza się także przedmiotów zawodowych, które przygotowują do wykonywania zawodów, np. informatyka, farmaceuty, księgowego. Nauka kończy się maturą i egzaminem zawodowym. Można ją kontynuować na studiach.

Szkoły branżowe I i II stopnia przygotowują do wykonywania wielu zawodów, m.in.: piekarza, kucharza, cukiernika, fryzjera. Naukę można kontynuować na wybranych kierunkach studiów.

Na rynku pracy liczą się dwa typy kompetencji: twarde, które można potwierdzić świadectwem, certyfikatem, dyplomem, np. specjalistyczna wiedza, wykształcenie kwalifikacje zawodowe oraz miękkie, czyli cechy osobowościowe i umiejętności, które można samodzielnie wypracować, np. komunikatywność, zorganizowanie, odporność na stres, praca w zespole.

Pracodawca poszukujący pracowników zamieszcza ogłoszenie w prasie, na ulicy lub w internecie. Powinno ono zawierać informacje o firmie, oczekiwania wobec kandydata, opis stanowiska (obowiązki, zadania pracownika), warunki pracy, wymagane dokumenty, dane kontaktowe firmy.

Najczęstszymi dokumentami wymaganymi przez ogłoszeniodawcę są CV i list motywacyjny. CV powinno zawierać: dane osobowe kandydata, uporządkowane chronologicznie informacje o jego wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, informacje o posiadanych umiejętnościach, cechach osobowych, znajomości języków obcych, dodatkowej aktywności. List motywacyjny rozszerza dane zamieszczone w CV, stawiając jego autora w pozytywnym świetle. Ma na celu przekonać pracodawcę do zatrudnienia kandydata.

Jeśli zgłoszenie zostanie zaaprobowane przez pracodawcę lub rekrutera, kandydat jest zapraszany na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której weryfikuje się podane przez niego w CV informacje oraz zadaje dodatkowe pytania.

Rekruterzy często muszą przeanalizować setki zgłoszeń. By zwiększyć swoją szansę na zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną warto stworzyć nietypowe, przyciągające uwagę CV.

m4db8f15ad806b877_1530530596485_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
R9CvdzrUAft9a1
Ćwiczenie podsumowujące.
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida