Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
Curriculum Vitae (CV)
Curriculum Vitae (CV)

(łac. przebieg życia) - życiorys zawodowy, składany pracodawcy w odpowiedzi na ogłoszenie o pracę; powinien zawierać: dane osobowe kandydata, uporządkowane chronologicznie informacje o jego wykształceniu i doświadczeniu zawodowym, informacje o posiadanych umiejętnościach, cechach osobowych, znajomości języków obcych, dodatkowej aktywności

m1577d29819b308fe_1520322609920_0
kompetencje miękkie
kompetencje miękkie

cechy osobowe i umiejętności społeczne, np.: punktualność, odporność na stres, zorganizowanie, komunikatywność, umiejętność pracy w grupie

m1577d29819b308fe_1520322611976_0
kompetencje twarde
kompetencje twarde

inaczej kwalifikacje zawodowe, obejmują wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonania danego zawodu, potwierdzone np.: świadectwem, dyplomem, certyfikatem

m1577d29819b308fe_1520322613889_0
liceum ogólnokształcące
liceum ogólnokształcące

(z łac. licaeum, od gr. Lykeion: szkoła założona przez Arystotelesa) - rodzaj szkoły średniej, w której naucza się przedmiotów ogólnych, np.: matematyki, języka polskiego, chemii, fizyki, geografii; kończy się egzaminem maturalnym

m1577d29819b308fe_1520322615814_0
list motywacyjny
list motywacyjny

list składany potencjalnemu pracodawcy przez kandydata do pracy; zawiera dane nadawcy i odbiorcy, przedstawienie osoby, motywację do podjęcia pracy oraz opis umiejętności, cech osobowych i kwalifikacji, niezbędnych do wykonywania zawodu

m1577d29819b308fe_1520322617570_0
rekruter
rekruter

osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem do pracy

m1577d29819b308fe_1520322618884_0
rozmowa kwalifikacyjna
rozmowa kwalifikacyjna

jeden z etapów procesu rekrutacji, odbywa się w odpowiedzi na przesłane przez kandydata zgłoszenie (list motywacyjny, CV); jest to rozmowa między kandydatem a rekruterem lub potencjalnym pracodawcą, mająca na celu ustalenie, czy kandydat jest odpowiednią osobą do podjęcia pracy na określonym stanowisku

m1577d29819b308fe_1520322619742_0
studia
studia

ostatni etap procesu edukacji, kończący się zdobyciem dyplomu licencjata ( na studiach technicznych inżyniera) na pierwszym stopniu, na drugim stopniu - magistra

m1577d29819b308fe_1520322620750_0
szkoła branżowa I stopnia
szkoła branżowa I stopnia

od 1 września 2017 r. przekształcona z dotychczasowej trzyletniej szkoły zawodowej, przeznaczona dla absolwentów szkoły podstawowej, przygotowuje do wykonywania wielu zawodów, m.in.: tapicera, kucharza, sprzedawcy, fryzjera, mechanika, rybaka, ogrodnika, kominiarza, absolwent otrzymuje wykształcenie zasadnicze branżowe

m1577d29819b308fe_1520322621569_0
szkoła branżowa II stopnia
szkoła branżowa II stopnia

umożliwia absolwentom szkoły branżowej I stopnia kontynuowanie nauki w dwuletnim systemie nauczania kończącym się maturą, absolwenci uzyskują dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a po zdaniu matury mogą kontynuować naukę na studiach wyższych

m1577d29819b308fe_1520322622325_0
szkoła podstawowa
szkoła podstawowa

pierwszy etap edukacji; w Polsce obejmuje osiem klas

m1577d29819b308fe_1520322623106_0
szkoła policealna
szkoła policealna

szkoła przeznaczona dla absolwentów szkół średnich, przygotowująca do wykonywania określonego zawodu, by podjąć naukę nie jest wymagane zdanie matury

m1577d29819b308fe_1520322623839_0
technikum
technikum

(łac. technicum) - pięcioletnia szkoła o profilu technicznym kształcąca w wielu zawodach związanych m. in. z: administracją, handlem, przemysłem, techniką, rolnictwem, turystyką, w której obok przedmiotów ogólnych, naucza się przedmiotów zawodowych; nauka kończy się maturą i egzaminem zawodowym

m1577d29819b308fe_1520322624621_0
zawód
zawód

wyuczone zajęcie wykonywane w celach zarobkowych, na podstawie posiadanych kwalifikacji i cech osobowych

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida