Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Woda słodka z jezior, rzek i zasobów podziemnych, która może być wykorzystana przez człowieka, stanowi jedynie 0,78% całej wody na Ziemi.

  2. Stale zmniejsza się ilość wody dostępnej do wykorzystania przez człowieka. Przyczyniają się do tego zanieczyszczenia wód oraz wzrost liczby ludności.

  3. Polska ma jedne z najmniejszych zasobów wody słodkiej w Europie. Na każdego mieszkańca przypada 1,5 tys. metrów sześciennych wody rocznie.

  4. Woda na naszej planecie jest w ciągłym obiegu. Wprowadzenie ścieków na którymkolwiek z etapów tego cyklu powoduje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w całych zasobach wodnych planety.

  5. Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia czystości wód. Najprostszy sposób to codzienne oszczędzanie wody we własnym domu.

classicmobile
Ćwiczenie 1
RNCIklhKKHAzn1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida