Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki
detergent
detergent

związek chemiczny lub mieszanina takich związków, które są czynnym składnikiem środków czyszczących i myjących, np. proszków do prania, płynów do zmywania, szamponów do włosów

eutrofizacja
eutrofizacja

zwiększanie się ilości materii organicznej w zbiorniku wodnym, co powoduje, że wody te stają się bardziej żyzne; silna eutrofizacja jest zjawiskiem niekorzystnym prowadzącym do zamierania życia w objętych nią wodach

fenol
fenol

bardzo toksyczny związek chemiczny, należący do związków organicznych; jego działanie uszkadza skórę oraz błony śluzowe organizmów żywych

gatunek inwazyjny
gatunek inwazyjny

gatunek pochodzący spoza danego środowiska, najczęściej sprowadzony celowo lub przypadkowo przez człowieka, który szybko rozszerza zasięg swojego występowania, wypierając gatunki rodzime

gnojowica
gnojowica

odchody zwierząt gospodarskich zmieszane z wodą

odsalanie
odsalanie

pozyskiwanie słodkiej wody, do picia i nawadniania pól, z wody słonej

organizmy zimnolubne
organizmy zimnolubne

organizmy, które żyją w środowisku o niższych temperaturach

nieodnawialne źródła energii
nieodnawialne źródła energii

źródła energii, które nie odnawiają się w krótkim czasie, np. węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny; ich zasoby są wykorzystywane znacznie szybciej, niż uzupełniane

pestycydy
pestycydy

związki chemiczne, sztuczne lub naturalne, służące do zwalczania szkodników upraw rolnych, lasów, zbiorników wodnych, a także pasożytów zwierząt, ludzi oraz szkodników produktów żywnościowych; są także używane do usuwania szkodliwych grzybów czy owadów w budynkach

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida