Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Doświadczeniem losowym nazywamy doświadczenie, które można wielokrotnie powtarzać i które ma więcej niż jeden możliwy wynik. Przykładem doświadczenia losowego jest rzut kostką do gry.

  2. Każdy możliwy wynik doświadczenia losowego (np. wyrzucenie 5 oczek na kostce do gry) nazywamy zdarzeniem elementarnym. Zbiór kilku zdarzeń elementarnych to zdarzenie losowe.

  3. By określić prawdopodobieństwo (szansę zaistnienia) danego zdarzenia losowego należy obliczyć stosunek liczby zdarzeń sprzyjających danemu zdarzeniu do liczby wszystkich możliwych zdarzeń.

  4. Obliczaniem szansy zaistnienia danego zdarzenia zajmuje się rachunek prawdopodobieństwa.