Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
doświadczenie losowe
doświadczenie losowe

doświadczenie, które można wielokrotnie powtarzać i które ma więcej niż jeden możliwy wynik np. rzut kostką do gry

m7402c0f10662daaa_1512477028507_0
prawdopodobieństwo zdarzenia losowego
prawdopodobieństwo zdarzenia losowego

stosunek liczby wszystkich zdarzeń sprzyjających danemu zdarzeniu losowemu do liczby wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych

m7402c0f10662daaa_1512477031513_0
przestrzeń zdarzeń elementarnych
przestrzeń zdarzeń elementarnych

zbiór wszystkich możliwych wyników doświadczenia losowego np. w przypadku rzutu kostką do gry przestrzeń zdarzeń elementarnych to zbiór {1, 2, 3, 4, 5, 6}

m7402c0f10662daaa_1512477032473_0
rachunek prawdopodobieństwa
rachunek prawdopodobieństwa

dział matematyki zajmujący się badaniem szansy wystąpienia danego zdarzenia losowego

m7402c0f10662daaa_1512477033212_0
zdarzenia jednakowo prawdopodobne
zdarzenia jednakowo prawdopodobne

zdarzenia, które mają taką samą szansę wystąpienia w danym doświadczeniu losowym np. w rzucie kostką do gry każda ścianka kostki ma taką samą szansę na wypadnięcie

m7402c0f10662daaa_1512477033851_0
zdarzenie elementarne
zdarzenie elementarne

pojedynczy, najprostszy wynik doświadczenia losowego np. wyrzucenie 5 oczek na kostce do gry

m7402c0f10662daaa_1512477034457_0
zdarzenie losowe
zdarzenie losowe

zbiór jednego lub kilku zdarzeń elementarnych np. w rzucie kostką do gry wypadła nieparzysta liczba oczek

m7402c0f10662daaa_1512477035084_0
zdarzenie przeciwne do danego zdarzenia
zdarzenie przeciwne do danego zdarzenia

zdarzenie będące dopełnieniem danego zdarzenia do zbioru wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych np. zdarzeniem przeciwnym do otrzymania parzystej liczby oczek w rzucie kostką do gry jest otrzymanie nieparzystej liczby oczek

m7402c0f10662daaa_1512477035688_0
zdarzenie sprzyjające danemu zdarzeniu
zdarzenie sprzyjające danemu zdarzeniu

zdarzenie elementarne należące do danego zdarzenia losowego np. zdarzenia sprzyjające otrzymaniu nieparzystej liczby oczek w rzucie kostką do gry to otrzymanie 1, 3 lub 5

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida