Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Ludzie podróżują od wieków. Nasi przodkowie przemieszczali się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu warunków do osiedlenia się. Starożytni opuszczali domy, aby brać udział w wojnach, prowadzić handel lub odwiedzić miejsca święte. Z czasem w ludziach zaczęła wzrastać ciekawość świata, chęć poznania nowych terenów. Do historii przeszedł grecki podróżnik Herodot – zwany ojcem historii, kronikarz, geograf, etnograf, autor Dziejów, w których zapisał relacje z podróży m.in. po Grecji, Egipcie, Macedonii, Babilonii. Postęp techniczny, poszukiwanie nowych szlaków handlowych, chęć wzbogacenia się i ciekawość świata przyczyniły się w XVI w. do odkrycia nowych kontynentów i poszerzenia wiedzy o świecie. Cele podróży ludzi współczesnych nie zmieniły się, nadal jesteśmy ciekawi świata, pragniemy zabawy, wypoczynku, oddechu od codzienności. Łatwy dostęp do różnych środków transportu pozwolił, na przełomie XX i XXI w., na dynamiczny rozwój turystyki. Pojawiło się rozróżnienie między turystą, czyli tym, który bierze udział w zorganizowanych wyjazdach w celach rozrywkowych, a podróżnikiem - osobą samodzielnie organizującą wyjazd w celu poznania innych kultur. O wyprawach podróżników możemy przeczytać na blogach, w książkach podróżniczych i badaniach naukowych. Najsłynniejsi polscy badacze i odkrywcy nowych terenów to np. badacz Australii, Paweł Edmund Strzelecki, badacz Antarktydy, Henryk Arctowski czy Benedykt Dybowski, badacz Syberii.

m5e23b6959128ddd7_1530866623989_0
classicmobile
Ćwiczenie 1
R12NLXDufAJB51
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida