Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
antropologia
antropologia

(gr.anthropos – człowiek, logos – nauka) nauka o pochodzeniu człowieka, jego rozwoju oraz różnicach między osobami o różnych kolorach skóry

m792647ebce639a12_1520335247084_0
Benedykt Dybowski
Benedykt Dybowski

polski przyrodnik, podróżnik, odkrywca i lekarz, badacz jeziora Bajkał, Dalekiego Wschodu i Kamczatki; w 1865 roku, jako zesłaniec na Syberii, badał w tamtym rejonie zwierzęta i roślinność, opisał wiele nieznanych współczesnym gatunków skorupiaków, mięczaków i ryb żyjących w Bajkale

m792647ebce639a12_1520335248766_0
blog
blog

dziennik internetowy, zwykle z możliwością komentowania poszczególnych wpisów przez internautów

m792647ebce639a12_1520335249561_0
Bronisław Malinowski
Bronisław Malinowski

etnolog i antropolog społeczny; w 1934 odbył kilkumiesięczną podróż naukową do Afryki Południowej i Afryki Wschodniej, a od 1938 r. przebywał w USA i prowadził badania wśród Indian Zapoteków w Meksyku; podczas dwuletniego pobytu na Wyspach Trobrianda, systematycznie gromadził i szczegółowo dokumentował fakty dotyczące funkcjonowania wybranych instytucji, np. wymiany, systemu prawnego i ekonomicznego, magii, związków pokrewieństwa

m792647ebce639a12_1520335250188_0
etnologia
etnologia

(gr.ethnos – lud) nauka, której przedmiotem badań jest człowiek jako społeczny twórca kultury

m792647ebce639a12_1520335250818_0
Edmundo Guillen
Edmundo Guillen

peruwiański nauczyciel, prawnik, pisarz, podróżnik i odkrywca; w 1976 r. był organizatorem i uczestnikiem ekspedycji, w której uczestniczyli m.in. Tony Halik i Elżbieta Dzikowska; wyprawa pozwoliła potwierdzić lokalizację legendarnej stolicy Inków Vilcabamby

m792647ebce639a12_1520335251445_0

Elżbieta Dzikowska

Elżbieta Dzikowska

historyk sztuki, znawczyni Chin, podróżniczka, reżyser i operator filmów dokumentalnych, autorka wielu książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych; wraz z partnerem Tonym Halikiem, zrealizowała dla Telewizji Polskiej około 300 filmów dokumentalnych ze wszystkich kontynentów oraz prowadziła popularny podróżniczy program telewizyjny Pieprz i wanilia

m792647ebce639a12_1520335252034_0
Henryk Arctowski
Henryk Arctowski

polski podróżnik, geofizyk i geograf, wybitny znawca krain polarnych; w latach 1897–99 w ramach wyprawy naukowej, prowadził na Antarktydzie badania: oceanu, klimatu, lodowców i budowy ziemi

m792647ebce639a12_1520335252634_0
Herodot
Herodot

grecki podróżnik, historyk i kronikarz, żył w V w. p.n.e., przemierzył kolonie greckie w Azji Mniejszej, Fenicję, wybrzeża Morza Czarnego, Persję, Mezopotamię i Egipt, po osiedleniu się w Atenach poznał Peloponez, Macedonię i Trację oraz wybrał się do południowej Italii i na Sycylię; ślady z jego podróży odnajdziemy w dziele pt. Dzieje; zawdzięczamy mu termin historia (gr.historeo – dowiaduję się, badam)

m792647ebce639a12_1520335253295_0
Jacek Pałkiewicz
Jacek Pałkiewicz

reporter, eksplorator, odkrywca źródła Amazonki, od 40 lat przemierza peryferie świata; od połowy lat 70. kierował wieloma ambitnymi wyprawami w poszukiwaniu osobliwości ginących cywilizacji, niezwykłych zjawisk i ludzi; przecierał szlaki na Borneo i Nowej Gwinei; jest weteranem Sahary, poznał najdalsze kresy Syberii

m792647ebce639a12_1520335254039_0
nomada
nomada

1. członek ludu, plemienia prowadzącego wędrowny tryb życia; koczownik; 2. przenośnie o kimś, kto często zmienia miejsce zamieszkania, pobytu; tułacz

m792647ebce639a12_1520335254727_0
Paweł Edmund Strzelecki
Paweł Edmund Strzelecki

polski geolog, geograf i podróżnik, wybitny badacz Australii; był pierwszym Polakiem, który podjął indywidualną podróż naukową dookoła świata; podróżował po Ameryce Południowej, badał złoża mineralne w Brazylii; przemierzył Urugwaj, Argentynę i Chile, badał tereny Oceanii, Tahiti i Nowej Zelandii; w 1839r. dotarł do Australii, odkrył tam i zbadał najwyższe pasmo Wielkich Gór Wododziałowych — Góry Śnieżne, w latach 1840–42 prowadził badania naukowe na Tasmanii, w wyniku których odkrył pokłady węgla i niewielkie złoża złota

m792647ebce639a12_1520335255346_0
pielgrzym
pielgrzym

osoba uczestnicząca w pielgrzymkach, podróżująca do miejsc świętych; pątnik

m792647ebce639a12_1520335256188_0
pielgrzymka
pielgrzymka

1. wędrówka do miejsc świętych lub ogół osób uczestniczących w takiej wędrówce; 2. żartobliwie o sporej grupie osób regularnie przychodzących w jakieś miejsce

m792647ebce639a12_1520335256823_0
podróż
podróż

przebywanie drogi do odległego miejsca; przemierzanie rozległych terenów; podróżowanie

m792647ebce639a12_1520335257476_0
podróżnik
podróżnik

osoba wędrująca, zwłaszcza pieszo; turysta, wędrownik, piechur, wędrowiec

m792647ebce639a12_1520335258048_0
Thomas Cook
Thomas Cook

założyciel pierwszego biura podróży, wykorzystując możliwości kolei, zorganizował pierwsze publiczne wycieczki, opracował też jedne z pierwszych przewodników turystycznych

m792647ebce639a12_1520335258649_0
Tony Halik
Tony Halik

polski podróżnik, dziennikarz, pisarz, operator filmowy, fotograf, autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej; w 1976 r. z E. Dzikowską i Edmundo Guillénem dotarli do legendarnej stolicy Inków – Vilcabamby

m792647ebce639a12_1520335259217_0
turysta
turysta

osoba uprawiająca turystykę, wędrująca, zwłaszcza pieszo; wędrowiec, podróżnik, piechur, wędrownik

m792647ebce639a12_1520335259811_0
turystyka
turystyka

wszelkie formy zmiany miejsca pobytu, jeśli nie są związane z pracą zawodową lub zmianą miejsca zamieszkania, tak w kraju, jak i za granicą

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida