Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Mol to jednostka liczności materii. Jest podstawową jednostką układu SI, ale używa się jej przede wszystkim w chemii. 1 mol wynosi 6,022141 • 10Indeks górny 23 elementów (np. atomów, jonów, cząsteczek).

  2. Masa molowa substancji to masa jednego mola tej substancji. Oblicza się ją w podobny sposób jak masę cząsteczkową. Ma taka sama wartość liczbową jak masa cząsteczkowa, ale różni się jednostką (masa molowa wyrażana jest w gmol , a masa atomowa i cząsteczkowa – w u). Ponadto masa cząsteczkowa to masa jednej cząsteczki, a masa molowa to masa 6,022141 • 10Indeks górny 23 (1 mola) cząsteczek (lub innych indywiduów).

  3. Użycie jednostki mol pozwala przenieść każdy proces chemiczny do skali makro (do jednostek masy łatwych do odmierzenia).

  4. Ilości reagentów używanych do reakcji chemicznej możemy podawać w stosunku stechiometrycznym, masowym, objętościowym oraz molowym.

classicmobile
Ćwiczenie 1
RNi4sG5OXWyq41
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida