Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby udostępnić materiał Dodaj całą stronę do teczki
indeks stechiometryczny
indeks stechiometryczny

liczba umieszczana u dołu z prawej strony symbolu pierwiastka we wzorze chemicznym substancji; jest ona równa liczbie atomów tego pierwiastka w cząsteczce lub w najmniejszym zbiorze powtarzających się jonów w krysztale (tzw. jednostce formalnej)

masa molowa
masa molowa

masa jednego mola, czyli 6,022141 • 10Indeks górny 23 określonych indywiduów (np. atomów, jonów, cząsteczek); jednostką masy molowej jest gmol

masa cząsteczkowa
masa cząsteczkowa

suma mas atomowych atomów tworzących cząsteczkę, podawana w unitach [u]

mol
mol

podstawowa jednostka w układzie SI stosowana do opisu liczności materii wynosząca 602214100000000000000000 (6,022141 • 10Indeks górny 23) sztuk

masa atomowa
masa atomowa

masa pojedynczego atomu, podawana w unitach; można ją odczytać z układu okresowego

współczynnik stechiometryczny
współczynnik stechiometryczny

liczba zapisywana przed symbolem lub wzorem chemicznym (zazwyczaj w równaniach reakcji chemicznych), która określa liczbę atomów, cząsteczek lub najmniejszych zbiorów powtarzających się jonów w krysztale

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida