Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Podsumowanie

  1. Pogoda to aktualny stan atmosfery w danym miejscu o określonym czasie.

  2. Klimat to ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji, charakterystyczny dla danego regionu ogół zjawisk pogodowych.

  3. Elementy pogody to: temperatura powietrza, wilgotność, zachmurzenie, ciśnienie, opady atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego.

  4. Czynniki kształtujące klimat to: szerokość geograficzna, wysokość nad poziomem morza, odległość od mórz i oceanów, prądy morskie, rzeźba terenu, kolor podłoża, charakter podłoża.

classicmobile
Ćwiczenie 1
RQerZoaIDxhLm1
Ćwiczenie podsumowujące
Źródło: LEARNETIC SA, licencja: CC BY 4.0.
static